แบบที่ 1 Windows Media Player                    แบบที่ 2 Flash Player (ไวกว่า)
                         กลับไปหน้าฟังเพลง
            
           รูปกิจกรรมชาว H Radio
     
     ทำเนียบผู้จัดรายการ DJ
        
กระดานสนทนา
โค้ดวิทยุสำหรับเอาไปวางที่เว็บ!

โค้ด วิทยุ ด้านล่างนี้สามารถนำไปวางใน เว็บของท่าน หรือไปวางใน hi5, myspaces, friendster, หรืออื่นๆ ตามแต่ความต้องการครับ มีปัญหาฟังไม่ได้ แจ้งกลับมาที่เมล webmaster@hilltribe.org.

<object id="objMediaPlayer" classid="CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95" width="300" height="70" type="application/x-oleobject" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components...">
<param name="src" value="mms://122.155.0.111:9490" />
<param name="console" value="one" />
<param name="showcontrols" value="True" />
<param name="showstatusBar" value="True" />
<param name="showdisplay" value="false" />
<param name="autostart" value="true" />
<param name="animationatstart" value="false" />
<param name="backgroundcolor" value="#ffffff" />
<param name="center" value="true" />
<param name="autosize" value="false" />
<param name="displaysize" value="0" />
<param name="volume" value="-1" />
<embed src="mms://122.155.0.111:9490" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" name="objMediaPlayer" width="300" autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="70" center="true" autostart="True"></embed></object>
<div align="center"><span id="mediaobject"><embed src="http://www.thzhost.com/files/player.swf" width="300" height="20" allowscriptaccess="always" flashvars="file=http://radio2.thzhost.com:9490/;stream.nsv&type=mp3&stretch=none&autostart=true&displayclick=none"></embed>
Code ห้องแชท,ห้องสนทนาพูดคุยเล่าสู่กันฟัง
<embed src=http://www.xatech.com/web_gear/chat/chat.swf quality=high bgcolor=#ffffff width="692" height="400" name=chat flashvars="id=20213260&gn=konchonpow" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://xat.com/update_flash.shtml" />

Code แสดงสถานะของวิทยุ

<iframe name=status src=http://www.hilltribe.org/radio/status.php width=400 height=90 frameborder=0 scrolling=no></iframe>
Code กล้องวีดีโอออนไลน์ผู้จัดรายการ
<object type="application/x-shockwave-flash" height="151" width="180" id="jtv_player_flash" data="http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf?channel=livedj" bgcolor="#000000">
    <param name="allowFullScreen" value="true" />
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="allowNetworking" value="all" />
    <param name="movie" value="http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf" />
    <param name="flashvars" value="channel=livedj&auto_play=false&start_volume=0" />
  </object>สามารถกำหนดขนาดของวีดีโอได้โดยเปลี่ยนที่ height="151" width="180"
เกี่ยวกับเรา /ที่อยู่ ติดต่อ
โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์
มูลนิธิกระจกเงา 241 ม. 1 ต.แม่ยาว
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร 084-420 8014, 053-737412-3 ต่อ 15
email: webmaster@hilltribe.org