ห้องสมุดออนไลน์


การนับชื่อบรรพบุรุษอ่าข่า "จึ" ตระกูลต่างๆ

---------------------------------- 
bg logo

ค้นหาข้อมูลด่วน

Custom Search
 
   
การจับเส้นด้วย “ภูมิปัญญาปกาเก่อญอ”
เนื่องจากเมื่อก่อนชาวปกาเก่อญออยู่ห่างไกลจากเมือง การเดินทางไปหาหมอไม่สะดวก เวลาไปทำมาหากินอยู่บนดอย ในนา
ทำไมข้อห้ามของชาวกะเหรี่ยง...จึงเรียกว่าผิดผี..!!!
ความเชื่อเรื่องผิดผีของชาวกระเหรี่ยงบางเรื่องมีเหตุผลรองรับ เนื่องจากชุมชนกระเหรี่ยงอยู่บนเทือกเขาสูงที่ห่างไกลอากาศหนาวเย็น จึงให้ความสำคัญกับเตาไฟ
ผ้าทอสีธรรมชาติกับงานอนุรักษ์ในบทบาทหญิงกะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ
แม้เธอจะเป็นหญิงสาวชาวบ้านป่าธรรมดาๆ ที่มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้ แต่ความฝันของเธอก็เหมือนแม่ทั่วๆ ไป 
เมนูชาติพันธ์
อาหารเป็นส่วนหนึ่งของทุกชีวิตทุกเผ่าพันธ์ อาหารแต่ละเผ่าจะมีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จะเผ็ดและจัดจ้าน จะมีส่วนประกอบของอาหารหลากหลายออกไป..วันนี้เสนออาหารของเผ่าคะฉิ่น
ปีใหม่ลาหู่
หมู่บ้านแม้ว่าจะยังเป็นแบบดั้งเดิมแต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนที่หันไปนับถือความเชื่อใหม่ที่เข้ามา  เกี่ยวกับความเชื่อไม่ว่าจะเป็นแบบใหม่หรือแบบเก่า ผู้เขียนเองไม่ได้ต่อต้านว่าแบบไหนดีกว่า
รักและอาลัย
สัจธรรม คือสิ่งที่ไม่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพกาลเวลา  เมื่อมีเกิด  มีเจ็บ  มีป่วย และมีตาย  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตาม  กรรมคือการกระทำที่หมุนเวียนไปตามวัฏฏะ  มีสมหวังในสิ่งที่ชอบ  มีพลาดพรากจากสิ่งรัก  
ชิ สุวิชาน:ความรักต่อผืนป่าไม่ได้อยู่แค่ในบทเพลง
เหตุใดสงครามฝั่งตะวันตกทำให้คนกะเหรี่ยงต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันเอง
สัมภาษณ์ ‘ชิ สุวิชาน’ ศิลปินเชื้อสายกะเหรี่ยง: เหตุใดสงครามฝั่งตะวันตกทำให้คนกะเหรี่ยงต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันเอง !?
นิทานอาข่า
พิธีศพของคนอาข่า
ผูกข้อมือเรียขวัญ(กะเหรี่ยง)
อ่าข่าในมายาคติ ตอนที่ 2
ดูทั้งหมด
มหกรรมวิถีชีวิตชนเผ่า
งานมหกรรมวิถีชีวิตชนเผ่า 2553: บอกกล่าวเล่าขานตำนานชนเผ่า(Thailand Ethnic Festival 2010)  ณ.บริเวณข่วงวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เที่ยวบ้านชนเผ่าลั๊วะ
ประสบการณ์ดีๆ ของเด็กใต้ บนเส้นทางเมืองสามหมอก
วัฒนธรรมลาหู่สัญจร
วัฒนธรรมของพี่น้องชนเผ่า นับวันจะเลือนหายไปจากชุมชนชนเผ่า ดั้งเดิม ด้วยเหตุหลายปัจจัย  การต้านรับและการตอบโต้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองใหญ่ของแต่ละชุมชนก็แตกต่างกันออกไป 
อ่านทั้งหมด


   
 

|