ห้องภาพกิจกรรม

hilltribe-สัญจร
คาราโอเกะอาข่า
คาราโอเกะอาข่า
เล่านิทานให้น้องฟัง
เล่านิทานให้น้องฟัง
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
นักร้องขวัญใจอาข่า
นักร้องขวัญใจอาข่า
หลักสูตรท้องถิ่น
หลักสูตรท้องถิ่น
ประกวดทอผ้าลาหู่
ประกวดทอผ้าลาหู่

ตามรอยบรรพบุรุษลาหู่

ทัศนศึกษางานผ้าปักผ้าทอ

เส้นทางของลายผ้า

ส่องเลนซ์มอง พม่า - จีน

ร่ายชื่อบรรพบุรุษ
การร่ายชื่อบรรพบุรุษอาข่า