หกเผ่าชาวดอย|เกี่ยวกับโครงการ|กระดานข่าว|สมุดเยี่ยม|English 
หน้าบ้าน กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู อ่าข่า คะฉิ่น ดาราอั้ง
เล่านิทานให้น้องฟัง
นิทานถือเป็นวิธีการหนึ่งที่บรรพบุรุษชนเผ่า ใช้ใน การเล่า เรื่องต่างๆให้กับลูกหลาน
ได้รับรู้ เป็นวิธีที่เหมาะ เพราะนิทาน เป็นเรื่องที่เด็กๆสนใจฟังเป็นพิเศษ เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็กด้วย นิทานยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชนเผ่า นิทานนั้นมักแฝงด้วยปรัชญาความเชื่อ องค์ความรู้ที่มีความเป็นมาใน อดีต สืบทอดจากคนรุ่นเก่าผู้เฒ่าผู้แก่ของชนเผ่า สู่รุ่นน้องๆหรือเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับ
วันจะเลือนหายไปจากชนเผ่า โดยที่ไม่รู้ตัวก ารแปลเปลี่ยนจากวัฒนธรรมดั้งเดิม มาเป็นค่านิยม วัฒนธรรมทางตะวันตกและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าเข้ามาแทนที่การมองเห็นว่าวัฒนธรรมของ
ตนเองเป็นเรื่องที่ล้าหลังและหน้าอับอายจึงส่งผลให้เยาวชนชนเผ่ารุ่นใหม่ขาดความภาคภูมิใจใน วัฒนธรรมและวิถีที่กำลังเป็นอย
        ในอดีตที่ผ่านมานิทานเป็นสิ่งที่ พ่อ แม่ใช้สอนลูกๆ ช่วงเวลาก่อนนอนพ่อแม่จะเล่านิทานให้ลูกฟัง ที่แฝงด้วยปรัชญาวิถีชีวิตของชนเผ่า วัฒนธรรมที่ดีงามให้ ลูกหลานฟัง ซึ่งส่งผลให้ลูกให้หลานมีความภาคภูมิใจในชนเผ่าของตนเอง แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้แปลเปลี่ยนไป การเล่านิทานได้ถูกเลือนหายไปจาก สังคมของชนเผ่า อาจจะเนื่องมาจากการที่ต้องทำงาน เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว จนลืมเวลาที่จะดูแลลูก ทั้งเด็กยัง (ขนาดเดียวกันเด็กก็ )
สนใจที่จะดูทีวี มากกว่าที่จะฟังนิทาน เด็กส่วนใหญ่ในปัจจุบันมัก จะนอนหลับหน้าจอทีวีหรือวิทยุ-เทป ขับกล่อมก่อนนอน อาจจะพูดได้ว่าหาความเป็นชนเผ่าดั้งเดิมในอดีต ไม่ค่อยเจอแล้วในเด็ก ปัจจุบัน
        กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง จึงได้เกิดขึ้นด้วยเล็งเห็นว่านิทานเป็นสื่อ ที่สามารถใช้ในการถ่ายทอด และเล่าเรื่องเกี่ยวกับชนเผ่าได้ดีและ เป็นที่สนใจของ
เด็กๆ ดังนั้นกิจกรรม จึงเป็นการเสริมสร้างและรักษ์ดำรงไว้ซึ่งความเป็นมา ในอดีตของชนเผ่า ให้ได้รับการเหลียวแลจาก กลุ่มเด็กและเยาวชน กระตุ้นให้มี การเรียน
รู้ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของตนเองแล้วยังเป็น การปลูกจิตสำนึกให้เกิดความ ภูมิใจในความเป็นชนเผ่าของตนเอง ที่นับวันจะมีเหลือ น้อยลงทุกทีจน
หน้าเสียและกลัวจะสูญหายไปตามกาลเวลา...

คุณคิดอย่างไง ให้เราได้รับรู้ด้วยคะ

ต้นซุง: ตอนผมยังเด็ก ผู้เฒ่าผู้แก่และยายผมชอบเล่านิทานให้ฟัง
เป็นนิทานที่ให้ข้อคิดดีมากนะครับ เช่น เกี่ยวกับลูกกตัญญู หรือความขยัน
โตขึ้นพอจะจับเค้าได้ว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับศาสนาอย่างหนึ่ง
ที่กล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์

โตแล้ว มีโอกาสได้ฟังยายเล่านิทานอีกหนครับ
เสียดายผมจากบ้านไม่ได้อยู่เสียนาน
บางคำบางประโยค ฟังไม่เข้าใจ
ไม่เคยลืมภาษานะครับ
เพียงแค่พอเวลาผ่านไป และเราไม่ค่อยได้คลุกคลีกับมันก็ทำให้บางสิ่งเลือนลางไปบ้าง
ทุกวันนี้ยังอยากฟังนิทานจากผู้เฒ่าผู้แก่
มีโอกาสจะอัดเทป ถอดความเป็นภาษาไทย
สักวัน..
  (12.01.2006, 13:23)

ฅนบ้านนอกเหมือนกัน: อยากได้ตัวอย่างเรื่องเล่าหรือนิทานของวันสำคัญต่างต่างเช่นปีใหม่ ไหว้พระจันทร์ การทำขัวญเป็นต้น
  (18.09.2006, 03:56)

โอ๋เอ๋: นิทานให้ข้อคิดสอนในหลายๆเรื่องลองให้ปู่เล่าให้ฟังซิว่ามีคุณค่ามีความหมายแค่ไหน
  (14.10.2006, 09:44)

(สงวนชื่อ): เป็นนิทานที่ดี อยากให้มีนิทานเช่นนี้เยอะๆ
  (09.06.2007, 05:11)

ความเห็นของคุณ

ชื่อ:
อีเมล์ หรือ โฮมเพจ:

เข้าพิพิธภัณฑ์ : เกี่ยวกับโครงการ : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยม : ติดต่อเรา : English Version
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย ฅนบ้านนอก เจ้าของเว็บ "มูลนิธิกระจกเงา"
รูปภาพและข้อมูลภายในเว็บไซต์แห่งนี้ หากท่านประสงค์จะนำไปเผยแพร่่ สามารถเผยแพร่ได้
JavaScript Menu By Milonic.com