หน้าบ้่าน  :  กะเหรี่ยง  :  ม้ง  :  เมี่ยน  :  ลาหู่  :  ลีซู  :  เผ่าอื่นๆ
ลำดับที่
ภาษาเขียน
ภาษาพูด
ความหมาย
1.
อู่ดู่ถ่องมะ
สวัสดีครับ/ค่ะ
2.
น้อจ้อซะโดเมี๊ยหล่า
คุณสบายดีหรือเปล่า
3.
น้ออ่าก๊าแนล้าเถ่
คุณมาจากไหน?
4.
ง้าเจ่ห่าแนล๊าเอ
ผม/ฉัน มาจากเชียงราย
5.
น้ออ่าก๊าอี้แวยเอ
คุณกำลังจะไปไหน?
6.
หน่อเอชอเมี๊ยอ่าโย้ยคุเท
คุณชื่ออะไร?
7.
หง่าเออชอเมี๊ย...อาผ่า...แล้คุเอ
ผม/ฉันชื่อ...อาผ่า...ครับ/ค่ะ
8.
กื่อหล่องหื่อมะเต
ขอบคุณครับ/ค่ะ
9.
อิ้จุด้อเออ
ดื่มน้ำ
10.
ห่อจ่าจ่าเออ
กินข้าว
11.
หว่อม๊ะเด
ลาก่อนนะ
12.
หงาแปชอปายาแม๊โล่/หล่า
ช่วยฉันหน่อยได้ไหม?
13.
อ๊ะแมยเนี๊ย
เท่าไหร่?
14.
ยาถ่องโจ้วก่าหล่าห่าแช้เมี๊ย
ยินดีที่ได้รู้จัก
15.
อี่นอง
วันนี้
16.
อ่ะคะนือส่อ
วันพรุ่งนี้
17.
มี๊นอง
เมื่อวานนี
18.
อ๊ะมยาง
เท่าไหร่?
19.
อ่าก้า
ที่ไหน?
20.
อ่าก๊าอี๊เท
ไปไหน?
21.
อ่าเจ่มิแน
ทำไม?
22.
ถี่เจ่หม่าเงอะ
ไม่เป็นไร
23.
ง้าหนองก่ายะ/เออ
ฉันรักเธอ
24.
งาแบ
กล้วย
25.
มะป่าว
มะพร้าว
26.
สี่โล้ว
ส้ม
27.
ติ นยิ ซุ้ม โอว่ หง่า
โกะ สิ แหยะ โวย่ เช้
นับเลข 1-10 (ทำปากให้เหมือนนะจ๊ะ)

คุณคิดอย่างไง ให้เราได้รับรู้ด้วยคะ

Soraida: ขอชม ผู้จัดทำ น่าสนใจ อยากให้เพิ่ม อีกมากๆ ผมกำลังสนใจเรียนภาษาอาข่าอยู่พอดี จะไปเรียนเพิ่มเติมได้ที่ไหนมั่งครับ มีหนังสือเรียนภาษาหรือไม่ กรุณาตอบให้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณ
  (15.04.2005, 09:58)

คนหน้ามัน.com: เรื่องหนังสือเรียนภาษาอาข่า คุณสามารถติดต่อได้ที่องค์กรอาข่า ทั้งสมาคมอาข่าเชียงราย หรือมูลนิธิรักษ์อาข่า เชียงรายเหมือนกัน แต่ถ้าจะให้ดีนะครับ และถ้าคุณยอมสละเวลาของคุณ มาเรียนโดยตรงกับชาวบ้าน ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่เป็นอาข่า น่าจะดีไม่น้อยนะครับ ขอบคุณครับ
  (21.04.2005, 03:49)

ล่า: ดีมาก
  (07.05.2005, 08:58)

อาโอ มาเยอ: ผมสนใจมากอยากให้จัดทำไปเรื่อยๆ ครับจากอาข่าด้วยกันครับ
  (09.05.2005, 09:25)

ยะหมี่ เชอหมื่อ: ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จากอาข่าด้วยกัน
  (15.06.2005, 01:41)

หน่อย: ออกเสียงยากจังค่ะ แต่ไพเราะน่าฟัง
  (18.06.2005, 17:59)

พระมหาอาโซ แลเขอ: ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากทีเดียว น่าสนใจสำหรับผู้เริ่มฝึกภาษา แต่ขอเสนอให้มีภาษาเขียนหรือตัวหนังสือเอามาลงไว้ ทั้งสระและพยัญชนะโดยการออกเสียงได้ ถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างมาก ชาติอื่นหรืออาข่าเองที่ไม่เคยเรียนหนังสืออาข่ามาก่อนจะได้ศึกษาด้วยตนเอง ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะเรียนภาษาอาข่าอย่างมาก แต่ไม่มีโอกาสเลยที่จะได้เรียนศึกษา วัฒนธรรมอาข่าเราต้องช่วยกันปกป้องดำรงรักษาให้คงอยู่ตลอดไป แต่ที่จะทำได้ก็ต้องศึกษาภาษาอาข่าให้ได้ก่อน เพราะว่าบริบทของสังคมเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะมีโอกาสจะได้เรียนศึกษาตามธรรมชาติ คือเรียนด้วยประสบการณ์ตนเอง แต่สมัยนี้เปลี่ยนไป เยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนในตัวเมืองเป็นส่วนมาก ซึ่งท่านเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีอาข่าเลย นานๆทีจะได้กลับบ้านสักครั้งหนึ่ง ถ้าเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ไป อจาคตวัฒนธรรมอาข่าไม่เหลือแน่
ดังนั้นเราต้องมีผู้สืบทอด ดำรงรักษา วัฒนธรรม ประเพณีอาข่าเอาไว้ สิ่งที่ดีเราก็ต้องปรับให้ดียิ่งขึ้นไป สิ่งที่ไม่ดีก็พยายามปรับเปลียนให้เข้ากับยุคปัจจุบันให้มากที่สุด
อาข่าคืออาข่า ไม่ใช่อีก้อ อีก้อคือใคร เราไม่รู้จัก
เราจงภูมิใจ วัฒนธรรม ประเพณี ของตนเอง
  (07.07.2005, 11:47)

อิทธิเจอะภิกขุ: เจริญพร.............กับบุคคลที่เขียนเรื่องราวอ่าข่าในทางที่ดีและขอขอบใจขอบคุณแทนสรรพอ่าข่าทั้งหลายทั้งปวงด้วย และหวังว่าต่อไปในอนาคตเบื้องคงจะได้มีโอกาสร่วมงานสร้างสรรเพื่อมวลประชาอ่าข่าต่อไปและอาตมาก็มีเรื่องอ่าข่าเสนอกับท่านทั้งหลาย คือเรื่อง พันธะกรณีกรณีศึกษา วัฒนธรรมอ่าข่าปรมัต ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาหนังสือวัฒนธรรมอ่าข่ามาอ่าน โดยการใช้หลักธรรมเขียนมาอ่านเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งธรรมะชั้นสูงและสำหรับผู้ใหญ่ และธรรมะอย่างง่ายๆสำหนับวัยรุ่น วัยทำงานและธรรมะง่ายๆสำหรับเยาวชน ที่เพิ่งจะสนใจศึกษาธรรมะ ทางชมรมอ่าข่าพุทธบุตรนำวัฒนธรรมอ่าข่าซึ่งนำเสนอผ่านพุทธศาสนามุมมองทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะปัจจุบัน ยิ่งวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมากเท่าใดผู้คนก็ยิ่งถอยห่างออกจากหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม(ของตนเองหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น)ด้วยเห็นว่าไม่สามารถพิสูจน์ให้เป็นเหตุเป็นผลได้ เนื่องเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้มาสนใจศึกษากลักการในวัฒนธรรมอ่าข่าและในเชิงพระพุทธศศสนาอย่างจริงจังนั่นเอง และปัจจุบันชมรมอ่าข่าพุทธบุตรกลุ่มสหัสวรรษใหม่ข้าพเจ้าอาตมาภาพ เจ้าของงานเขียนดังกล่าวได้ทุ่มแทศึกษาค้นคว้าในพระไตรปิฎกเป็นเวลานานหลายปีจนกระทั้งกลุ่มข้าพเจ้าอาตมาภาพทั้งหลายได้พบคำตอบด้วยตนเองว่าพระพุทธศาสนาสามารถอธิบายสิ่งต่างๆได้กว้างกว่าวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องของการเกิดเรื่องอะตอม เป็นต้นกลับ เป็นเรื่องที่ค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ขณะที่พระพุทธศาสนาบอกไว้กว่า 2,500กว่าปีมาแล้ว
  (12.07.2005, 09:07)

อิทธิเจอะภิกขุ: ชมรมอ่าข่าพุทธบุตร
THE AHKA YA BUDDHA’S SON CLUB
สำหรับคำอธิบายการเรียกชนเผ่า “อ่าข่า” โดยปกตินั้นในสังคมทั่วไปมักเรียกชื่อชนเผ่า “อ่าข่า” ว่า “อีก้อ” ข้าพเจ้ามีความมุ่งหวังและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่า ชมรมอ่าข่าพุทธบุตรเล็กๆนี้ เป็นสื่อกลางและปรารถนาให้บัณฑิตชนทั้งหลายให้ออกเสียงเรียกชนเผ่าอาข่า ว่า “อ่าข่า” โดยให้เหตุผลว่าการใช้คำนี้เป็นคำที่เหมาะสมและถูกต้องตามชนเผ่าของอ่าข่า เนื่องจากเป็นรูปศัพท์เดิมและเป็นสำเนียงที่ถูกต้องตามการออกเสียงของเผ่าอ่าข่ามากที่สุด
ดังนั้นท่านผู้ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยว่าเป็นรู้ทั้งหลาย ควรใช้คำว่า “อ่าข่า” เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างชนเผ่าอ่าข่าและเพื่อความเข้าใจต่อสาธารณชนทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้คำใช้ภาษาที่ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อเป็นการให้เกียรติ ให้เกิดความเหมาะสมตามความเป็นจริงในยุคปัจจุบันตามสมควรแก่กาลสมัยของบัณฑิตผู้รู้ ผู้ประเสริฐทั้งหลายต่อไป
อ่าข่าถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีวิถีชีวิต ผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี พิธีกรรม อันเป็นวัฒนธรรมที่ใช้ในการดำรงชีวิตและใช้เป็นแบบแผนในการดำเนินของวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งในรูปแบบความเชื่อ คำสอน ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ทั้งที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม อันเป็นกุศโลบายที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของชนเผ่าอ่าข่า ที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน อันเป็นการสืบสาร ถ่ายทอด องค์ความรู้สืบต่อกันรุ่นแล้วรุ่นเล่ามาเป็นวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าอ่าข่าไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างที่ดี สัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกฝนตนเองได้ เพื่อเกิดความประเสริฐจริงๆตามคำพูดของคำว่าประเสริฐ
  (12.07.2005, 09:13)

อิทธิเจอะภิกขุ: คำนิยามศัพท์ที่ตีความหมายในทางธรรมะของชนเผ่าอ่าข่าโดย พระอิทธิเจอะ อิทธิญาโณ
อ่าข่า(Arkha) ผู้เข็มแข็ง ผู้แข็งแรง
อาหรืออ่า ตรงกับบาลีว่า ทั่วยิ่ง กลับความ
ญ๋า ya มนุษย์ผู้มีคุณธรรมและศีลเป็นเลิศ
อ่าข่าญ๋า (Arkha ya ) มนุษย์ผู้มีความเข็มแข็งและมีคุณธรรมศีลธรรมเป็นเลิศ
ลักษณะอุปนิสัยของชนเผ่าอ่าข่าญ๋า (Arkhaya)
1. ชอบความสงบ
2. มีนิสัยสันโดษ
3. ชอบธรรมชาติและอยู่กับธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจ
4. ชอบในการร้องรำทำเพลง
5. อื่นๆ
  (12.07.2005, 09:15)

อิทธิเจอะภิกขุ: ฉากชีวิตนี้ไม่มี LIQUID
ช่วงสมัยที่ข้าพเจ้าเรียนมัธยมศึกษา(ยี่สิบปีที่แล้ว)อาจารย์สอนวิชาสอนศิลป์ท่านหนึ่งสอนข้าพเจ้าเสมอว่าเวลาเราใช้ปากกาวาดภาพผิดนั้นห้ามใช้ลิควิดตอนนั้นข้าพเจ้าไม่เข้าใจ วัตถุประสงค์ของอาจารย์เท่าใดนัก รู้แต่เพียงว่าข้าพเจ้าวาดภาพแล้วมันบิดเบี้ยวไปทุกครั้งข้าพเจ้าก็อยากแก้ไขให้ตรงให้ดีที่สุดและสวยๆ แต่ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าหยิบลิควิดขึ้นมาเพื่อจะลบเส้นนั้นคำสั่งของอาจารย์ก็จะโผล่ขึ้นมาในจิตสำนึกเสมอ ข้าพเจ้าจะนึกถึงกติกาและคำสั่งนั้นเสมอมา สุดท้ายแล้วก็เลือกใช้วิธีต่อเติมภาพนั้นๆไปตามจินตนาการของข้าพเจ้า เช่น ตั้งใจวาดรูปหน้าคนแต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็เผลอวาดดวงตาโตเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจ และข้าพเจ้าก็จะใช้วิธีเปลี่ยนดวงตาโตๆนั้น ให้เป็นแว่นตาแทน ถึงแม้ว่าตอนนั้นข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าทำไมจึงไม่ได้รับอนุญาติให้ใช้ลิควิด และแม้ว่าข้าพเจ้าไม่เคยคิดวาดรูปหน้าคนใส่แว่นตามาก่อนเลยก็ตามที แต่ข้าพเจ้าก็ได้รูปตามที่ต้องการ และเป็นความภาคภูมิใจอีกว่า ข้าพเจ้าสามารถวาดภาพนั้นด้วยความมั่นใจ และไม่ต้องใช้ลิควิดลบภาพนั้นสักครั้ง
ตราบจนกระทั้งเมื่อกาลเวลาล่วงผ่านไปยี่สิบกว่าปีข้าพเจ้าเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าจึงได้เข้าใจในการเรียนรู้ว่า สิ่งที่อาจารย์สอนในครั้งนั้นแท้ที่จริงแล้ว เป็นการปลูกฝังนิสัยอย่าง
หนึ่งให้แก่ข้าพเจ้าก็คือการเข้าใจ ธรรมชาติของความผิดพลาด พลั้งพลาด เผลอสติ ไปและเข้าใจความผิดพลาด เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของทุกคนและในชีวิตหนึ่งก็มีหลายครั้ง การที่ข้าพเจ้าได้พบนั้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ และนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ายอมรับความผิดพลาดเหล่านั้น และรวบรวมสติเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็คือการที่ข้าพเจ้าเข้าใจ”ธรรมชาติของความผิดพลาดนั้นเองคือเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว จะทำอย่างไรให้ดีขึ้นเพราะมันจะคงอยู่อย่างถาวรอย่างนั่นไม่ได้ ถึงแม้ว่าตอนนั้นข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาติจากอาจารย์ให้ใช้ลิควิดลบความผิดพลาดนั้น เพราะฉนั้นข้าพเจ้าจำเป็นที่จะต้องใช้สมองต่อเติมแก้ไขภาพวาดของข้าพเจ้าให้เสร็จสมบูนณ์ด้วนจินตนาการของตนเองเสมอมา
(มีต่อ)
  (12.07.2005, 09:35)

อิทธิเจอะภิกขุ: ดังนั้นถ้าหากความผิดพลาด พลั้งพลาด เผลอสติ เกิดขึ้นกับเราแล้ว การที่จะมานั่นร้องห่มร้องให้อ้อนวอนขอแหกกฎเพื่อใช้ลิควิดกลับไปลบแก้ไขมันนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้และสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทำได้ ก็คือการรู้จักวิธีพลิกแผลงแก้ไขสิ่งเหล่านั้นด้วยสติสัมปชัญญะและวาดภาพของตนต่อไปด้วยความระมัดระวังอย่างมากขึ้น ทุกคนมีปากกาหนึ่งแท่งเพื่อที่จะวาดภาพชีวิตของตนเองให้สวยสดงดงาม แต่เราไม่มีลิควิดชีวิต สักก้อนหนึ่งเพื่อจะเอาไปลบสิ่งที่เราทำผิดพลาดมาแล้ว ดังนั้นภาพวาดชีวิตเราจึงต้องตั้งใจวาดภาพชีวิตและมีสติสัมปชัญญะทุกครั้งที่ลากเส้นชีวิตและถึงแม้ว่าภาพที่วาดนั้นจะออกมาไม่เหมือนกับที่เราจินตนาการฝันเอาไว้ก็ตามที แต่มันก็เกิดขึ้นจากฝีมือเรา เราควรที่จะภาคภูมิใจกับผลงานของตนเองได้เสมอ ไม่ต้องไปเกรงกลัวใครเขาจะหัวเราะในผลงานของเราถึงแม้ข้าพเจ้าจะรู้ดีว่าสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะลากเส้นชีวิตบิดเบี้ยวไปบ้าง แต่ถึงอย่างไรข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทำอย่างเต็มกำลังความสามารถของตนเองในขณะนั้นๆด้วยสมองและหัวใจที่บริสุทธิ์ เราได้ทำงานอย่างเต็มที่กับภาพชีวิตของเราและก็คงสวยสดงดงามตามจินตนาการได้โดยไม่ต้องใช้”liquid”ลบภาพวิถีชีวิต
อิทธิเจอะ (ชมรมอ่าข่าพุทธบุตร)
  (12.07.2005, 09:36)

อิทธิเจอะภิกขุ: คำนิยามศัพท์ที่ตีความหมายในทางธรรมะของชนเผ่าอ่าข่าโดย พระอิทธิเจอะ อิทธิญาโณ
อ่าข่า(Arkha) ผู้เข็มแข็ง ผู้แข็งแรง
ญ๋า ya มนุษย์ผู้มีคุณธรรมและศีลเป็นเลิศ
อ่าข่าญ๋า (Arkha ya ) มนุษย์ผู้มีความเข็มแข็งและมีคุณธรรมศีลธรรมเป็นเลิศ
ความหมายที่ตรงและเกี่ยวกับ อ่าข่า ในพจนานุกรรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต)มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยพิมพ์เผยแผพ.ศ.2538
อา น. น้องของพ่อ อาร์ ก็ใช้ อาเขย น. ผัวของอา
อ่า ก. ประดับ ตกแต่ง อ่า องค์ ก. ประดับตัว แต่งตัว
ข่า1น. ชื่อชาวไทยภูเขาพวกหนึ่งมี สองเผ่า เผ่าหนึ่ง อยู่ในตระกูลมอญ-เขมร เช่น ข่าตองเหลียง
  (12.07.2005, 09:40)

อิทธิเจอะภิกขุ: แตฮ่องเป็นภาษาอ่าข่าซึ่งแปลแยกมาวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้พอเป็นสังเขปในที่นี้
แต แปลและตีความได้ว่าหมายถึง ไปเที่ยว ไปท่องเที่ยว เที่ยวจาริกไป
แต อีกความหมายหนึ่งแปลได้ว่า ทุบ
แต อีกความหมายหนึ่งแปลได้ว่า ตาก (ฝน)
ฮ่อง แปลและตีความได้ว่า ฮ่อง หมายถึง สถานที่ สถานที่กว้าง ที่ชุมนุม อีกดินแดนหนึ่ง
ฮ่อง อีกความหมายหนึ่งแปลได้ว่า อก หน้าอก
  (12.07.2005, 09:41)

อิทธิเจอะภิกขุ: ทางเสนอแนะของพระอ่าข่ากับการแก้ที่เขียนผิดพลาดกับ”วัฒนธรรมอ่าข่า”จากพระอ่าข่า
1.ปรโตโฆสะ เสียงจากชนเผ่าอ่าข่า เสียงจากผู้อื่น การกระตุ้นหรือชักจุงจากภายนอก คือการรับฟังคำแนะนำสั่งสอน เล่าเรียนความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องก่อนเขียน สนทนาซักถาม ฟังคำบอกเล่าชักจุงผู้อื่น โดยเฉพาะรับฟังจากท่านที่เป็นกัลยาณมิตร
2. โยนิโสมนสิการ การใช้ความคิดถูกวิธีถูกทาง ความรู้จักคิด คิดเป็นคือกระทำการโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยใจพิจราณารู้จักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆหรือปัญหานั้นๆออกให้เห็นตามสภาวะและความสัมพันธุ์แห่งเหตุปัจจัย
3. ใช้พระธรรมคำสั่งสอนให้มากในการเรียนรู้โดยเฉพาะพระภิกขุสามเณร พระธรรมคำสั่งสอนเป็นสิ่งที่ทำให้คนและเดรัจฉานพิเศษกว่ากัน ผู้ปราศจากธรรมก็เสมอกันกับเดรัจฉานหรือยิ่งแย่กว่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์
  (12.07.2005, 10:08)

อิทธิเจอะภิกขุ: วิเคราะห์คำที่ว่า อ่าโผ้วหมี่แย่
อ่าโผว้หมี่แย่ พอแยกได้ดังนี้
อ่า1. ชื้น มีความชื้น โดยความชื้น ซึ่งความชื้น
อ่า2. อีกคำเป็นคำอุทาน เช่น มีคนถามว่า
ก. การ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เรียนรู้ได้ที่ไหนอย่างไร
ข. ....................อ่า.........................(คิดเสียนาน)
ค. หากพึงมีความปราถนาใคร่อย่ากรู้โดยแท้จริงแล้วต้องไปเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาที่พระสัมมามสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้งทางพ้นทุกข์ในพระธรรมคำสอนไว้ในอริยสัจ 4คือ
ทุกข์ สิ่งที่ทนได้ยาก
สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
นิโรธ ทางดับทุกข์
มรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
โผ้ว1. ทวด (ตาทวด ยายทวด ปู่ทวดอื่นๆ)
โผว้2. อีกคำหมายถึง แพง (ของราคาแพง)
โผว้3. อีกคำหมายถึง พ่น (เช่นพ่นน้ำเป็นต้น)
หมี่1. ปฐมเหตุ, แห่งความเบื้องต้น
หมี่2. อีกคำหมายถึงการ ตอน ทำการตอน (การทำหมั่น)
หมี่3. โดยส่วนมากมักจักใช้เรียกชื่อผู้หญิงเป็นส่วนมาก เช่น อาหมี่ หมี่เณ้ หมี่นะ หมี่มา
หมี่โอ๊ะ หมี่ตี้ หมี่ส่า อย่างนี้เป็นต้น
แย่1. โปรยลงมา,หลั่งลงมา
แย่2. อีกคำหมายถึง คนผู้ที่เชื่อฟังคำสอน,ผู้เชื่อฟังโดยคำสั่ง,
แย่3. อีกความหมายคือ ทาส สมุ่น ทหาร สาวก
สัมพุทธเจ้าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
  (12.07.2005, 10:10)

อิทธิเจอะภิกขุ: ว่าด้วยการมีชีวิต
อ่าข่านั้นเชื่อว่า มนุษย์มีองค์ประกอบด้วยกัน 2 อย่างคือ
1. จิต แบ่งออกเป็น 3ขั้นคือ
1.1 จิตสามัญสำนึก
1.2 จิตใต้สำนึก
1.3 จิตสมาธิชั้นสูง
2. กาย นั้นมีเพียงหนึ่งแต่ประกอบไปด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ
และจิตสำคัญกว่าร่างกาย(ดังสุภาษิตที่ว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว)
  (12.07.2005, 10:13)

หมี่แซ อายิ: จากอ่าข่าเหมือนกันค่ะ
ก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่คนอื่นได้มีโอกาสฝึกพูดเป็นภาษาอ่าข่าดีม๊ากมากแสนใจเก่า
  (02.08.2005, 04:44)

หมี่แซ อายิ: แสนใจเก่า
อยากให็มีโอกาสแบบนี้ต่อไปค่ะ
  (02.08.2005, 04:48)

ยะหมี่ ห้วยส้าน: ดีคะ
  (03.08.2005, 00:52)

นา: ดีมากเลยค่ะ อยากให้เอามาลงมากๆค่ะ ขอบคุณผู้จัดทำภาษาอาข่าเข้ามาอ่านได้รู้ภาษาที่เราไม่เคยพูดและความหมายวันได้เข้ามาอ่านก็ได้เรียนรู้ภาษาอาข่าดีมากๆค่ะ
  (13.08.2005, 11:16)

เฉลิมพล วรรณสุทธิ์ (โอ๋): ผมก็ดีจัยมากครับที่ได้เรียนภาษาของชนเผ่าอีก้อ ส่วนตัวกระผมเองก็เป็นคนจังหวัด ขอนแก่น ดีจัยมากเด้อ สวัสดีครับ
  (14.08.2005, 06:48)

สามัคคีใหม่(ชิลู): ทำไรก็ดีหมดถ้าทำเพื่อชนเผ่าการที่มีภาษาที่ให้คนอื่นเข้าเข้ามาศึกษาก็เป็นการดี
ที่บุคคลคนอื่นได้มีโอกาสเรียนรู้และที่สำคัญคือได้เผยแพร่เอกลักษณ์ที่ดีออกต่อสาธารณะ
เผยแพร่ในแง่มุมที่ดีในคนอื่นรับรู้ถึงความงดงามของชนเผ่าที่อยู่ตามป่าเขาที่ตอนนี้ได้ออกมาสู่โลกกว้างและพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่เข้ามาด้วยกำลังของตัวเองความสามารถของตัวเอง
  (21.08.2005, 05:03)

เล็ก: ภาษาของชาวอาข่าสนุกมากค่ะ!!!!!!!!!!!
  (22.08.2005, 07:25)

อิทธิเจอะ: เจริญพรกับทุกๆคนที่ได้มาเปิดอ่านและมาได้ยินภาษาอ่าข่า อาตมาเห็นด้วยที่ทำออกมาแบบนี้ซึ่งมีน้อนคนนักที่ทำได้อย่างนี้ รูปแบบนี้อาตมาก็ได้นำไปใช้บ้างแล้วนะ ขอบคุณที่เป็นต้นแบบให้ ซึ่งก็ทำให้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้น จริงแท้ที่เดี่ยวที่จะเขียนและเปรียบเทียบว่า วัฒนธรรมอ่าข่า นั้นเปรียบได้ดังต้นไม้ให้ความร่มเย็นมานานแสนนานที่เดียว ครั้งตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งปวงชนอ่าข่าหญ๋าได้อาศัย ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีเหล่านั้นในการดำรงชีวิตมายาวนาน วัฒนธรรมอ่าข่าไม่เคยสสร้างความเดือดร้อินให้แก่ใครเลย มีแต่นักวิจัยบางคนยที่ทำตัวเหมือนกับ ปลวก หมอด กัดแทะทำลายวัฒนธรรมของเราเขียนโดยไม่ใช้การพิจรนาที่ดี ซึ่งปัจจุบันขณะนี้ พวกเราชาวอ่าข่าต้องอธิบายการกระทำเขาเหล่านั้น มันนช่างเป็นเวรกรรมของชนเผ่าอ่าข่าที่ต้องมารับกรรมแทน เพราะนักวิจัยบางคนใช้กิลสตัณหาเข้าไปตัดสิน วัฒนธรรมของชนเผ่าอย่างเสียหาย เขาเหล่านั้นไม่กลัวบาปกรรมจะตามสนองกันหรืออย่างไรหนอิ ช่างทำลายวัฒนธรรมของเผ่าอื่นที่ไม่ใช่ของตนได้ลงจริงๆ สักวันหนึ่งบาปกรรมนั้นก็จะประหารเขาเอง ธรณีนี่นี้เป็นพยายาน สรรพอ่าข่าก็มีความรู้สึกที่ดีและร้าย สรรพอ่าข่าผิดท่านมาล้างเราชอบ สรรพวัฒนธรรมอ่าข่าไม่ผิดจารีตดาบนั้นคืนสนอง
  (22.08.2005, 13:41)

สมศักดิ์ กระสาน: อยากดูคุณพระช่าย
  (25.08.2005, 08:46)

วัชรพงศ์: ถ้าอยากเรียนภาษาอาข่าโทรมาที่เบอร์นี้เลยครับ 06-1840966
  (31.08.2005, 09:54)

วัชรพงศ์: โทรหลัง2ทุ่มนะครับ becauseผมมีเรียนยังไม่ว่าง
  (31.08.2005, 09:58)

วัชรพงศ์(อาเคอะ)สามัคคีให: ภาษาอาข่ามีความหมายดีมากเลยครับ
  (31.08.2005, 10:02)

เด็กอาข่า: This very good for me because some word i can't talk with my parents when i go back to my home town.I can talk but not so well.i like it.when i go back to my home town i'll go visited this camp.
  (05.09.2005, 17:20)

ไม่รู้ไม่บอก: what is that ไม่รู้จักอ่านไม่ออกเพราะเราเป็นอ่าข่าคับม่ายใช่ฝาหลั่งเราอนูรักษ์ภาษาอาข่าดีกว่า(พูดภาษานอกไม่เป็น)
  (09.09.2005, 08:41)

วรินธิรา ทวิชาติธารา: เด้กสมัยนี้ส่วนมากถ้าเรียนจบม.3หรือม.6กันก็ไม่เรียนต่อน่าเสียดายนะและบางคนเรียนยังไม่จบก้มีลูกกันแล้วทําไมเป็นอย่างไปได้เมื่อก่อนวัฒนธรรมเราเป็นแบบนี้เรอ
  (09.09.2005, 10:08)

ห้วยส้าน: เด้กสมัยนี้ส่วนมากถ้าเรียนจบม.3หรือม.6กันก็ไม่เรียนต่อน่าเสียดายนะและบางคนเรียนยังไม่(09.09.2005, 17:08)
  (09.09.2005, 10:09)

อาชู สามัคคีใหม่ จือต่าย: ก็ดีค่ะเป็นการส่งเสริมและยังสามารถเผยแพร่ภาษาอ่าข่าให้บุคคลอื่นได้มีโอกาสฝึกพูดด้วย
  (20.09.2005, 02:44)

บิว หมีแซ แสนใจเก่า: ค่ะ ก็เป็นการได้ส่งเสริมให้ได้ฝึกพูดเป็นภาษาอ่าข่า
  (20.09.2005, 02:48)

ไอ่ดัด สามัคคีใหม่: ค่ะเราควรอนุรักษ์ภาษาของตัวเองไว้เพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราได้สืบทอด
  (22.09.2005, 09:39)

ดอยตุง(ชิลู): เก่งจังเลยนะเด็กสามัคคีใหม่
  (23.09.2005, 04:16)

น้องดัด สามัคคีใหม่: สมที่เปณเด็กสามัคคีใช่ใหม่ค่ะพี่ทีน
  (23.09.2005, 09:34)

น้องดัด สามัคคีใหม่: เด็กสามัคคีซะอย่างไม่เก่งได้ยััังไงใใช่ใหมจ๊ะพี่ทีน สุดหล่อ
  (23.09.2005, 09:43)

ดอยตุง: เหรอจ๊ะเด็กสามัคคีสุดสวย
อย่าลืมหน้าที่ที่สำคัญที่สุด
ที่ต้องทำแล้วกันนะจ๊ะน้องๆ
สามัคคีและทุกคนต้องตั้งใจ
เรียนนะคับ ถามว่าเพราะใครน่ะเหรอ
พี่ก็ขอตอบว่าไม่ใช่เพื่อพ่อแม่ไม่ใช่เพื่อแฟน
แต่ที่ต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าต้องทำเพื่อตัวเอง เข้าใจนะ
  (03.10.2005, 07:35)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: ดีใจมากม๊ากที่ได้เห็นภาษาของตัวเองบนหน้าจอขอให้ผ้ที่เขียนมีกำลังใจในการเขียนอีกนะคะจากคนอาข่าด้วยกันจ๊ะ
  (03.10.2005, 15:07)

สามัคคีประเทศไทย: งง
  (07.10.2005, 02:48)

คนหน้ามัน@hilltribe.org: เด็กที่เกิดมารุ่นนี้ ผมมองว่าได้เปลียบนะครับ ถ้าเรารู้จักการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี เช่น สอนภาษาอาข่า ควบคู่กับภาษาไทย ไม่ใช่สอนแต่ภาษาไทย แล้วลืมสอนอาข่า งี้ก็อาจไม่ได้
แต่ถ้าเราสอนภาษาอาข่ากับเด็ก ก็น่าจะช่วยให้เด็กที่เกิดมาไม่ลืมภาษาของตนเองได้ระดับหนึ่ง นะครับ
  (14.10.2005, 04:59)

อิทธิเจอะภิกษุ: อิทธิเจอะภิกษุ: ชมรมอ่าข่าพุทธบุตร
THE AHKA YA BUDDHA’S SON CLUB
ดีใจ.................!ที่ผ่านมาอีกครั้งก็เจอคนอ่าข่าสนใจที่แสดงความคิดเห็น ฉันเคยไปที่แสนใจและสามัคคีเห็นหลายๆสิ่งแล้วก็ด่ใจที่อ่าข่ายังคงรักษาวัฒนธรรมไว้ได้อย่างสวยสดงดงาม
  (25.10.2005, 15:29)

อ่าข่า: โชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นอ่าข่าและได้ศึกษาความเป็นมาของชนชาติของตนเองหวังว่าพี่น้องชาวอ่าข่าทุกคนคิดอย่างข้าพเจ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้
  (31.10.2005, 08:49)

เด็กหวยส้านใหม่: เก่งจิงหรอ เด็กสามัคคีใหม่ คงพูดเกินมังจริงไหมพี่ทีน (ชิลู)สุดหล่อตายเลย
อยากให้เยาวชนอาข่ารักวัฒนธรรมค่ะ
  (02.11.2005, 01:53)

ยะหมี่: เดี่ยวนี้อรัยก็พัฒนาแล้วดีจัง
  (02.11.2005, 01:54)

วัชรพงศ์อาเคอะสามัคคีใหม่: ......ข่าวประชาสัมพันธ์......ในขณะนี้ผมและพระทั้งสองรูปข้างบนนี้กำลังจะทำสถานีวิทยุของคนอาข่าคลื่นfm.96.00ที่จว.ชม.นะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนฺธรรมของคนอาข่าคนรุ่นใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ หากใครที่สนใจก็ฟังได้........ เพื่อคนอาข่า........และกำลังเก็บข้อมูลคนอาข่าในตัวเมืองชม.เพื่อทำเป็นกลุ่ม....อาข่าคนไหนสนใจติดต่อมาได้ครับที่เบอร์ข้างบน
  (05.11.2005, 13:57)

น้องดาเด็กสามัคคี: ก้อขอเปณกำลังจัยหั้ยพี่ทั้งสองคนทำงานสำเร็จรุร่วงไปด้วยดีนะค่ะน้องคนนี้จะเอาจัยช่วย
  (07.11.2005, 05:23)

Samakke Mai: รักกันไว้เถอะเราเกิดร่วมแดนไทยไม่ว่าชนชาติไหน
ก็ไทยด้วยกันอยูภายใต้ธงสามสี อยู่ใต้กฏหมายฉบับเดียวกัน
มีพระมหากษัทริย์พระองค์เดียวกัน เรามาช่วยกันทำให้ชนชาติเรา
มีหน้ามีทัดเทียมชนชาติอื่นกันเถอะพี่พ้องเรา(ปลุกใจครับปลุกใจ)
ขอเชิญชวนเด็กสามัคคีทุกคนเข้าไปที่กระดานข่าวได้เลยมีเรื่องดีๆเยอะแยะเลย
นะคับ ... คะ(พี่ทีน)
  (07.11.2005, 05:43)

นิ้งค: ไม่รู้ว่าทีนจํานิ้งคได้ไหมเอย
  (09.11.2005, 00:46)

ทีน: ไม่ว่าจะเป็นใครคุณคือคนอ่าข่าเราพร้อมที่
จะเป็นมิตรภาพที่ดีของคุณเสมอ(แล้วนิ้งไหนล่ะเนี่ย)
  (09.11.2005, 04:33)

samakeemai da: ข่าวคราวของอาข่าหายไปใหนกันหมดเนี่ยไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์แล้วเหรอค่ะพี่ทีน
  (21.11.2005, 09:28)

สามัคคี: ช่วงนี้เว็บอาข่าเหงาจังเลย
  (22.11.2005, 05:05)

teen: ใครว่าเหงาเด็กสามัคคีหรือใครก็ตามไปเยี่ยมชมที่กระดานข่าวข้างล่างสิ แล้วหาหัวข้อที่ว่า .... ดอยตุง......นะแล้วจะไปคุยกันที่นั้นนะ
  (23.11.2005, 05:09)

เด็กใกล้บ้านคุณ: ปี่นี้เด็กสามัคคีใหม่จบม.6มีใครบ้างและชื่อรัย ที่ถามไมมีอะไร
อยากรู้จัง
  (25.11.2005, 10:17)

teen: จบ ม6ไมม่ค่อยจะมีนะคับแต่ถ้าจบ ปวช.ละก้อเยอะ พอสมควรแตว่าจบปริญญาตรเยอะนะ(จะอินเตอแล้วบ้านเรา)5555555555555555555555
อยากจะบอกน้องๆสามัคคีผ่านเว็บว่าวันพ่อแล้วขอให้กลับบ้านไปแสดงความรักกับพ่อนะครับ
  (30.11.2005, 03:41)

สามัคคี: วันเอ๋ยวันนี้ เป็นนที่สำคัญกว่าวันไหน ถึงพรุ่งนี้มะรืนดีอย่างไร ก็นยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ ทำสันนี้ให้ดีที่สุด (ทีน)
  (30.11.2005, 03:45)

สามัคคี: พี่ทีนวันพ่อไม่ได้กลับบ้านทำไงดีเพราะทางหอไม่ให้กลับเสียดายจังแล้วจะแสดงความรักต่อพ่อยังไงดีล่ะ
  (30.11.2005, 09:06)

อิทธิเจอะภิกษุ: อิทธิเจอะภิกษุ: ชมรมอ่าข่าพุทธบุตร
THE AHKA YA BUDDHA’S SON CLUB
สวัสดีทุกคนที่อ่านเจอนะมอบให้เป็นของขวัญสำหรับอ่าข่าทุกๆคนที่มาอ่านแล้วจะได้รวมพลังกันสร้างแนวทางให้ชนเผ่าอ่าข่า เดินทางในมรรคา มรรค ผล พระนิพพานต่อไปเพื่อความสุขที่ยั้งยืน
  (02.12.2005, 15:34)

nkauj see xeemyaj: nyob zoo os kuv zoo siab uas koj los nyeem kuv ntawv no yog koj xav paub kuv no hu tau rau ntawm 06-9178567 xav nrog koj cog kev phooj ywg
  (07.12.2005, 05:05)

สามัคคี: เขียนไทยได้มั้ยค่ะน้องอ่านไม่ออกค่ะ
  (08.12.2005, 06:01)

เด็กใกล้บ้านคุณ: วันพ่อได้กลับบ้านไหมแล้วไปไหว้พ่อหรือเปล่า แล้วตอนนี้pทีนเรียนไหน
  (08.12.2005, 07:54)

เด็กใกล้บ้านคุณ:: pทีนมาเล่นคอมวันไหนบ้าง
  (08.12.2005, 08:04)

เด็กใกล้บ้านคุณ:: มีแมงหวี่กับแมงวันเป็นเพื่อนกันได้บินออกไปหาอาหารด้วยกัน บินไปได้สักพักฝนก็ตก

แมงหวี่*ว้า ฝนตกละเดี๋ยวก็เปียกทั้งคู่บินไปไหนไม่ได้พอดี
แมงวัน*เอางี้ เดี๋ยวฉันจะพาไปหลบที่ๆหนึ่งไม่เปียกฝนหรอก แต่มันเหม็นหน่อยนะ
แมงหวี่*เอาเหอะๆที่ไหนก็ได้ตอนนี้รีบไปก่อนจะเปียกดีกว่า

หลบฝนอยู่สักพักฝนก็หยุด

แมงหวี่*เห้ย แมงวันเมื่อตะกี้มึงพากูไปหลบฝนอยู่ที่ไหนว่ะแม่งโครตเหม็นเลย
แมงวัน*กูบอกมึงแล้วมึงอย่าโกรธกูนะ
แมงหวี่*กูจะโกรธมึงทำไม กูถามเฉยๆก็มันเหม็นนี้หว่า
แมงวัน*กูพามึงไปหลบใน ก้น ช้าง
แมงหวี่*ตบมือดังแพะ ปัดโธ่ทำไมมึงไม่บอกกูตอนที่ยังอยู่ในนั้นว่ะ ไม่งั้นแหม้ช้างก็ช้างเถอะเสร็จกูแล้ว
ให้อ่านนะpทีน
  (08.12.2005, 08:06)

ทีน: พี่ทีนกำหนดไม่ได้หรอกคับว่าพี่เล่นเมื่อไหร่ เพราะพี่เล่นเฉพาะวันที่พี่ว่างหรือวเลาว่างเท่านั้น
!!!เเต่พี่อยากรู้ว่าเด็กบ้านใกล้เป็นใครกัน มันก็มีหลายความหมายด้วยกันเช่นว่า อยู่หมู่บ้านเดียวกัน แล้วบ้านใกล้กัน หรือว่าอยูหมู่บ้านใกล้ๆพี่มันก็มีไม่กี่บ้านนี่ !!!@@พี่ขอแนะนำว่าให้น้องๆเข้าไปคุยกับพี่ไดที่กระดานข่าวนะคับเพระพี่ได้ตั้งกระทู้ไว้แล้วว่า""เด็กบ้านสามัคคีทางนี้""อะไรประมาณนี้แหละ ชื่อพี่ในนั้นพี่ใช้คำว่า....ดอยตุงหาไม่ยากพี่ทำไว้ตั้งงเยอะ
  (09.12.2005, 08:06)

เด็กใกล้บ้านคุณ: ออน้องอยู่ใกล้หมู่บ้านพี่แต่ไม่ใช่อยู่บ้านพี่ทีนค่ะ
  (14.12.2005, 00:58)

ทีน: Where are you babies ? can you tell me?
  (14.12.2005, 03:13)

พงศ์: ประเทศไทย
  (17.12.2005, 08:55)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: where Thai Land live ? how do you feel Thai and among another country?
and where are u live MR.....?
  (18.12.2005, 08:14)

ละอ่อนดอยสามัคคี: อ่านไม่ออกค่ะ แปลเปณไทยหั้ยหน่อยซิค่ะพี่
  (19.12.2005, 09:09)

เด็กดอยไอที: สวัสดีทุกๆ ท่านที่ผ่านเข้ามาครับ ลองเข้าไปเยี่ยมเยียน  (19.12.2005, 11:14)

เด็กดอยไอที: สวัสดีทุกๆ ท่านที่ผ่านเข้ามาครับ ลองเข้าไปเยี่ยมเยียน บ้านดอยงาม
  (19.12.2005, 11:17)

DekDoyIT: สวัสดีทุกๆ ท่านที่ผ่านเข้ามาครับ ลองเข้าไปเยี่ยมเยียนบ้านดอยงามที่ http://www.geocities.com/dekdoyit ได้ครับ
  (19.12.2005, 11:22)

คนหน้ามัน@hilltribe.org: ผมได้เปิดเข้าไปดูแล้วครับ บ้านดอยงามที่คุณว่านี้ ก็ดูดีนะครับ ทำเองป่าวครับ แต่ถ้าจะให้ดีนะครับ น่าจะมีรูปเยอะกว่านี้อีกนิดนะครับ เพราะรูปมันสื่อได้หลายอย่าง บางทีเรามีรูปก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรมาก ส่วนเนื้อหายังไม่ได้อ่านลายละเอียดนะครับ เดี๋ยวว่างๆจะเข้าไปอ่านนะครับ ดีครับ ที่มาแลกเปลี่ยนกัน
  (20.12.2005, 04:52)

คนหน้ามัน@hilltribe.org: ดีใจครับ ที่เห็นกระทู้นี้ยาวเหยียดเลย และก็มีเพื่อนอาข่าเราเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกัน ขอให้มีความสุขในวันคริสมาสและปีใหม่นะครับ และดูแลสุขภาพทุกคนนะครับ อากาศหนาวมาก นอนขอให้ห่มผ้าหนาๆนะครับ
จากใจทีมงาน พิพิธภัณฑ์ชาวเขาออนไลน์ hilltribe.org
  (20.12.2005, 04:56)

พี่.t...en: ละอ่องเด็กสามัคคีเอ่ย พี่ม่กลอนมาฝาก เอา ตั้งใจฟังนะ เริ่มล่ะนะ ...ฉํนเยาว์ฉันเขลาฉันทึ่ง...ฉันจึงมาหาความหมาย...ฉันหวังเก็บอะไรไปมากมาย...สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว
  (24.12.2005, 05:32)

น้องแอ๋ม: ดีใจมากที่สอนภาษาอาข่าให้คนอื่นได้รับรู้ อยากให้มีแบบนี้ตลอดไป ขอบคุณผู้จัดทําทุกท่านขอส่งกําลังใจให้ทุกท่าน ในฐานที่เราเป็นสาวน้อยอาข่าบ้านอยู่สุขเหมือนกัน สุดท้ายนี้ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรกับทุกคนที่ได้อ่าน และพี่น้องชาวอาข่าด้วยค่ะ
  (13.01.2006, 05:45)

น้องแอ๋ม: พี่ทีนป็น อาข่าใช่มั้ย แล้วอยู่บ้านไหนค่ะ พอดีหนูไม่รู้จักพี่ทีนค่ะ หนูเป็นอาข่าค่ะ
  (13.01.2006, 06:01)

น้องแอ๋ม: ดีใจมากที่สอนภาษาอาข่าให้คนอื่นได้รับรู้ ขอบคุณผู้จัดทํา ขอส่งแรงใจและเป็นกําลังใจเสมอ ในฐานะเป็นสาวอาข่าบ้านอยู่สุข ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ
  (13.01.2006, 06:12)

อาข่าห้วยส้านใหม่: สวัสดีปีใหม่อาข่าทุกคนนะค่ะขอให้ชาวอาข่ามีความสุขทุกคน
  (13.01.2006, 10:34)

ภี่ทีน: ใช้แย้วเป็นอ่าข่าคับแย้วน้องเเอ๋มพักอาศัย/พักพิงที่ไหนล่ะคับ ถ้าน้องตอบภี่แล้วพี่จะตอบคำถามไปหั้ย
  (15.01.2006, 04:49)

น้องแอ๋ม: บ้านอยู่สุข(เวียงแก่น)เชียงรายค่ะ เดี๋ยวนี้อยู่ก.ท.มค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้พะเจ้าอวยพรค่ะ
  (16.01.2006, 09:39)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: หมู่บ้านอยู่สุขเหรอคุ้นๆนะชื่อหมู่บ้านนี้แล้วไปทำไรที่กรุงเทพหรือคับเรียนทำงานคับบ้านพี่อยที่หมู่บ้าน สามัคคีใหม่(แม่ฟ้าหลวง)จ้า
  (18.01.2006, 04:21)

น้องแอ๋ม: ขอบคุณน่ะที่คุ้น(ต้องรู้จักแน่เลย)ชื่อออกจะดังน่ะ ทํางานและเรียนไปด้วยค่ะ
อย่าลืมมาคุณอีกน่ะค่ะ
  (20.01.2006, 07:45)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: รู้ได้ไงว่าดังมีอะไรเป็นที่เป็นจุดเด่นหรือคะที่ทำให้หมู่บ้านถึงได้ดัง
ดังในเรื่องอะไร สถานที่ท่องเที่ยวหรือ ถ้าจะดีไปคุยคุยกันที่ส่วนตัวดีกว่านะคะ
ที่ natansadudefalaung@yahoo.com คุยที่นี่เกรงใจเขา
  (22.01.2006, 06:53)

อ่าข่าฟู: เสียงพูดคำว่าส้ม ออกสำเนียงไม่ชัดเจน คิดว่าน่าจะผิดในการออกเสียง ผมฟังดูแล้ว พูดว่า หี่โล้ว์ น่าจะพูดว่า สี่โล้ว์
  (22.01.2006, 07:23)

อิทธิเจอะภิกขุ: ชมรมอ่าข่: อิทธิเจอะภิกขุ: ชมรมอ่าข่าพุทธบุตร
THE AHKA YA BUDDHA’S SON CLUB
หวัดดีอ่าข่าหญ่าทุกคนนะนานแล้วที่ไม่ได้เข้ามาก็ดีใจที่ได้ทำเรื่องของอ่าข่าเพราะเราเกิดมาเป็นอ่าข่าหญ่า ภูมิใจมากใครอยากรู้เรื่องอ่าข่าให้โททรหาเบอร์นีนะ 06-1840966 เบอร์ของวัชรพงศ์นะซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มอ่าข่าหญ่า
  (26.01.2006, 05:56)

อิทธิเจอะภิกขุ: ชมรมอ่าข่: อิทธิเจอะภิกขุ: ชมรมอ่าข่าพุทธบุตร
THE AHKA YA BUDDHA’S SON CLUB
หวัดดีอ่าข่าหญ่า วันที่ 27 มกราคม 49 นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการอ่าข่านานาชาติที่สมาคมอ่าข่าเชียงรายเชิญอ่าข่าหญ่าทุกคนมาร่วมกันนะ ซึ่งมีอ่าข่าทั้ง 5 ประเทศเข้าร่วมประชุม
  (26.01.2006, 05:59)

อิทธิเจอะภิกขุ: ชมรมอ่าข่: อิทธิเจอะภิกขุ: ชมรมอ่าข่าพุทธบุตร
THE AHKA YA BUDDHA’S SON CLUB
หวัดดีอ่าข่าหญ่า วันที่ 27 มกราคม 49 นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการอ่าข่านานาชาติที่สมาคมอ่าข่าเชียงรายเชิญอ่าข่าหญ่าทุกคนมาร่วมกันนะ ซึ่งมีอ่าข่าทั้ง 5 ประเทศเข้าร่วมประชุม
  (26.01.2006, 06:00)

อิทธิเจอะภิกขุ: ชมรมอ่าข่: อิทธิเจอะภิกขุ: ชมรมอ่าข่าพุทธบุตร
THE AHKA YA BUDDHA’S SON CLUB
หวัดดีอ่าข่าหญ่า วันที่ 27 มกราคม 49 นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการอ่าข่านานาชาติที่สมาคมอ่าข่าเชียงรายเชิญอ่าข่าหญ่าทุกคนมาร่วมกันนะ ซึ่งมีอ่าข่าทั้ง 5 ประเทศเข้าร่วมประชุม
  (26.01.2006, 06:01)

คนหน้ามัน@hilltribe.org: ทีม hilltribe.org จะเข้าร่วมในการหารือด้วยครับ ขอบคุณนะครับ ที่แจ้งให้ทราบ
  (26.01.2006, 08:46)

สุ: เป็นครูสอนเด็กอาข่า สนใจภาษาอาข่ามาก ว่างๆจะให้นักเรียนสอนครูพูดภาษาอาข่า พยายามที่จะออกเสียง โอ่ว (4) กับ โว่ว(9) ยังไงก็ไม่ได้อยู่ดี เด็กๆอาข่าน่ารักมาก
  (28.01.2006, 03:21)

มาริสา: ขอบคุณที่ผู้จัดทำเขียนถึงคนอาข่าในแง่บวกนะค่ะ เพราะมีคนน้อยมากที่มองอาข่าในแง่ดี
ขอบคุณจริงๆค่ะ
จากเด็กอาข่าที่รักอาข่า
  (31.01.2006, 08:51)

ส้ม: เป็นสิ่งที่ดีที่ยังรัก ภูมิใจในภาษาของตน อยากให้ทุกคนให้ความสนใจ และมีใจอยากเรียนรู้ด้วยใจจริงๆ และจะรู้ว่าภาษาอาข่ามีความน่าสนใจ เอาใจช่วยในการร่วมอนุรักษ์ สืบทอดต่อไปนานๆ
  (16.02.2006, 06:23)

ส้ม: เป็นสิ่งที่ดีที่ยังรัก ภูมิใจในภาษาของตน อยากให้ทุกคนให้ความสนใจ และมีใจอยากเรียนรู้ด้วยใจจริงๆ แล้วจะรู้ว่าภาษาอาข่ามีความน่าสนใจ เอาใจช่วยในการร่วมอนุรักษ์ สืบทอดต่อไปนานๆ
  (16.02.2006, 06:25)

อาข่าหลงกรุง: อยากให้มีเวบไซต์ ของอาข่าจังเลยคร๊าบ
อาข่าอย่างเราจะได้ติดต่อกันสะดวก
  (22.02.2006, 03:18)

จ๊ะเอ๋ อามอ ห้วยนากาด: ภูมิใจที่เกิดเป็นอ่าข่าถึงจะเป็นชนกลุ่มน้อยน้อย แต่ไม่ด้อยในเรื่องวัฒนธรรมจริยธรรมสิ่งดีงามเพื่อนเพื่อนไม่ควรลืมสิ่งดีดีที่บรรพบุรุษอาข่าสร้างกันมายาวนานควรจะอนุรักษ์และหวงแหนไว้คู่กับโลกตลอดไป....
  (22.02.2006, 10:20)

marintira: ขอเป็นกำลังใจให้ กลุ่มอาข่าหญ่า ประสบความสำร็จในการดำเนินงานต่อ ๆไป สู้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ ที่ผ่านมาถือวาเจอปัญหาหนักเหมือนกัน ขอนับถือ ๆ ว่าทุกท่านยอดคนจริง ๆ
  (13.03.2006, 03:51)

tee: ตอนนี้เราได้สร้างห้องสนทนาสำหรับชาวอาข่าโดย เฉพาะให้แล้วครับ ขอเชิญคุณ "อาข่าหลงกรุง" มาเข้าร่วมได้
  (17.03.2006, 03:19)

หมีชู ปางกลาง: รู้สึกดีใจมากที่เราอาข่าพัฒนาอย่างรวดเร
รู้สึกดีใจมากที่คนอาข่าพัฒนา ฉันเป็นอาข่ารุ่นใหม่คนหนึ่งที่กำลังเรียน แต่รักอาข่า
  (27.03.2006, 13:50)

หมีชู ปางกลาง แม่กรณ์: เกิดมาเป็นอาข่าต้องอดทนเพื่อคนอาข่าเราเองจะได้พัฒนาให้ได้เหมือนคนอื่น
เราอาจเกิดมาไม่รวย จน แต่เราต้องสู้ เพื่อคนอาข่าด้วยกันอง
เด็กนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่อนพ่อ แม่ และอนาคตของตนเอง
  (27.03.2006, 13:58)

marintira: ไม่ได้ติดต่อกลุ่มอาข่าหย่านานแล้วไม่รุ้ทุกคนสบายดีหรือเปล่า ขอให้ทำงานอย่างตั้งใจต่อไปนะคะ คิดถึงทุกๆ คนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอคะ
  (17.04.2006, 05:20)

ท๊อป: คำว่า "ฉันรักเธอ" ใช้คำอาข่าผิดหรือเปล่าครับ น่าจะใช้คำว่า "ง้าหนองเหมาะยะ" คำว่า "ง้าหนองก่ายะ" น่าจะแปลว่า "ฉันคิดถึงเธอ" ใครมีความคิดเห็นอื่นช่วยออกความเห็นด้วยครับ ผมไม่ได้เก่งเพียงแต่ว่าเคยใช้ครับ ตอนนี้ภาษาอาข่าลืมไปบ้างแล้วเพราะไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่อายุ 12 ปี แต่ก็ฟังออกพูดไม่ค่อยถูก อาข่าคนไหนอยากรู้จัก โทร 06-8543219
  (17.04.2006, 08:25)

ท๊อป: คนอาข่าอยู่ที่ไหนกันคร๊าบ ช่วงนี้ไม่เห็นมีใครเข้ามาแสดงความคิดเห็นเลย คิดถึงคร๊าบ อยากคุยด้วย ส่งมาที่ samachaiya.24@sanook.com ยินดีคุยกับทุกคนครับ
  (20.04.2006, 08:12)

เด็กมอ: ทำไมไม่เขียนตัวเขียนของอาข่าไว้โดยใส่ไว้ในวงเล็กก็ได้ เพื่อที่จะช่วยให้อ่านได้ถูกต้องมากขึ้น และคนต่างชาติจะได้อ่านได้ด้วย
  (27.04.2006, 03:03)

ณัฐพรรณ งียูกู่: ดีใจมากนะคะที่มีฃwebนี้และชมรมที่สนับสนุนวัฒนธรรมอาข่า หวานก็อยากให้คนอื่นเรียก "อาข่า "ว่า "อาข่า"ค่ะไม่ใช่เรียกว่า" อีก้อ"อย่างที่เป็นอยู่หวานเป็นคนสนใจภาษาอาข่ามากค่ะ อ่านออกเขียนได้ แต่ตอนนี้มาเรียนกรุงเทพ เริ่มเขียนไม่ค่อยถูกแล้ว อยากให้มีอย่างนี้เผยแพร่ต่อไปค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานมีความสุขกับการทำงาน พระเจ้าอวยพรค่ะ(047586023)
  (21.05.2006, 15:15)

งียูกู่: เราเป็นอาข่า ต้องอ่านออก เขียนได้นะคะ อย่าให้ใครเขาว่าได้ว่าได้แต่ ภาษาไทย พวกเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ แต่ไม่ละทิ้งไม่ลืมวัฒนธรรมของเราเอง มีคนเป็นมากมายที่ชอบพูดถึงคนอาข่าในแง่ลบ
  (21.05.2006, 15:29)

1: เราเป็นอาข่า ดีใจมากที่พัฒนาตัวเองได้ ยากเห็นมานานแล้วนะ
  (02.06.2006, 13:09)

เด็กอาข่า ในมอชอ: การที่เราชนเผ่าอาข่าจะพัฒนาได้นั้น ต้องมาจากการมือของเราทุกคนนะคับ
คือว่าต้องนี้กำลังคิดจะทำwed ของอาข่าโดยเฉพาะโดยจะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง และให้มากที่สุดด้วย ทุกคนเห็นว่าอย่างไร
  (09.06.2006, 19:03)

ละอ่อนสามัคคี: ก้อดีเหมือนกันนะค่ะเพราะอาข่าจะได้มีเว็บเปณของตัวเอง เอาจัยช่วยค่ะ
  (15.06.2006, 07:08)

ลูกบ่าวคนจน(สามัคคี): ถ้ามีคนหนึ่งคนใดทำได้ก็เป็นการดีนะอ่าเราจะได้มีเว็บเป็นของตัวเสียทีโดยที่ทำขึ้นมาเองโดยไม่อาสัยใครเลยนะใครมีความสามารถบ้างก็ช่วยกันทำหน่อยก็ดี
  (25.06.2006, 05:43)

อาข่าสามัคคีหมั่ย: น้องมั่ยมีความสามารถค่ะ แต่น้องจะเปณกำลังจัยหั้ยค่ะ ชาวอาข่าทั้งหลายสู้ๆๆๆๆๆๆ
  (26.06.2006, 03:30)

อาข่า..............คนนี้: ดีใจด้วยนะครับที่ยังมีหลายๆคน...ไม่เป็นวัวลืมตีน...เหมือนอีกหลายๆคน....เฮี้ยเม่งได้ดีหน่อยก็ทำเป็นหยิ่ง...ขอฝากไว้คิดทบทวนนะครับว่า...วัวยังไงซะก็ยังเป็นวัวอยู่วันยังค่ำแหละ...ขอบคุณ
  (27.06.2006, 08:55)

ละอ่อน cvc: ใช่ค่ะบางคนนะค่ะเปณอาข่าแล้วยังมั่ยอยากจะยอมรับอีก มั่ยอยากหั้ยคนอาข่าเปณอย่างนี้เลยเรามช่วยกันรักษาวัฒนธรรมอาข่ากันเถอะค่ะ รักจัง
  (27.06.2006, 09:04)

ป้อม สาวบ้านใหม่: อาข่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็คืออาข่า รักทุกคนค่ะ สนใจเป็นสมาชิกกลุ่มอาข่าหญ่า 061814340
  (29.06.2006, 09:12)

mos.rnr: ดีใจที่ยังมีเวบอาข่าให้ระลึกครับ
  (13.07.2006, 09:19)

อภิชัย มาเยอะ(ชัย): ละอ่อน จากบ้านสามัคคีเก่า สวัสดีครับผม...ชาวอาข่าทุกคน ง่ะ อาข่า ถึ่ หว่า มะ เด ที่ใจมากเลยที่ได้รู้จักเพื่อน-ผมก็เป็นอาข่าคนหนึ่งเหมือนกัน อยากรู้จักเพื่อนๆ ทุกคนนะ ตอนนี้เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ อยากมีเพื่อนเป็นอาข่ามากๆ เลยว่างๆ ก็โทรมาคุยกันได้นะครับ (07-8493703)
  (16.07.2006, 08:24)

คนจน: ใครกันละอ่อนบ้านสามัคคีเก่านี่เป็นคนแรกเลยนะเนี่ยจากบ้านเก่าอยากรู้เรียนคณะอะไรเผอ็ญมีเพื่อนที่รั่นเหมียนกัน จ. คนบ้านใกล้เรื่อนเคียง
  (18.07.2006, 07:41)

ท๊อป: ผมอยากรู้จักสระ และ พยัญชนะภาษาอาข่ามาก ไม่ทราบว่าอาข่าใครอ่านหรือเขียนได้ละก็ช่วยสงเคราะห์หน่อยครับ อยากอ่านเป็นและเขียนเป็นมานานแล้ว แต่ไม่รู้จะหาได้จากที่ไหน ผมแค่ต้องการตัวพยัญชนะ และสระเท่านั้นพร้อมคำอ่านแต่ละตัว ส่งมาได้ e-mail ครับ ขอบคุณมาก (ง๊ะ เกอะ นี อ่า ข่า หย่า มา)
  (19.07.2006, 07:09)

ละอ่อน สามัคคีเก่า (ชัย): รับสมัครผู้ช่วย สร้างเว็บไซค์ของเผ่าอาข่า ต้องการผู้ช่วย 1-2 คน และงบประมาณในการสนับสนุนในการสร้างเว็บไซค์ ไม่ทราบว่ามีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่เนี่ย รู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนให้ความสำคัญเท่าที่ควรเลยนะ ถึงคนจน (คนอาข่าไม่มีใครรวยหรอกมั้งครับ) เรียนคณะมนุษย์ศาสตร์ เอกบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ช่วยตอบด้วยนะเพื่อนๆ apichai38@hotmail.com 07-8493703
  (26.07.2006, 03:33)

ชาวอ่าข่า (ยามาก่อจ่อ): อยากจะให้ทุกๆ คนในสังคมโลกนี้มีแต่ความรักแก่กัน ไม่ดูถูก ไม่รังเกียจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ แล้วสังคมจะน่าอยู่ที่สุด
  (30.07.2006, 07:41)

อาภัสรา: ดีใจเช่นกันที่ยังมีอาข่าอยู่และรักวัฒนธรรมตนเอง
  (31.07.2006, 04:49)

ป๊อกนารากา: อยากเห็นภาษาอาข่า อยากเรียนด้วย ช่วยหามาให้หน่อยนะค่ะ
  (02.08.2006, 07:41)

หม่ากู วาวี นากาด: กระผมรู้สึกภูมิใจแทนชาวอาข่าทุกคนที่มีเว็บไซด์นี้เป็นสื่อกลางให้กับเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกำลังในการพัฒนาของเรา
  (03.08.2006, 02:00)

จ๊อบ: อยากให้มีการเรียนภาษาอาข่ามากกว่านี้อีกคับ
  (04.08.2006, 06:29)

บูบู: กำลังทำ ภาคนิพนธ์ เกี่ยวกับอาข่า บนตอยตุง ค่ะ อยากได้ข้อมูลมากมากเลยค่ะ ใครช่วยได้ หรือ เป็นคน อาข่า ได้จะดีมากเลยนะคะ ช่วยติดต่อมาหน่อยนะคะ ขอบคุณจริงๆ
  (09.08.2006, 18:28)

A-ga: อยู่ที่ไหนไม่ลืมอาข่า ภูมิใจในความเป็นอาข่า
อยู่ในเมืองใหญ่ไม่ลืมอาข่า
จะนำความรู้ที่เรียน มาพัฒนาบ้านเรา
ดีใจมากครับ ที่เห็นพี่น้องอาข่า ยังไม่ลืมพี่น้องของตนเอง
  (10.08.2006, 09:38)

A-ga: ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าย ACY
จะจัดขึ้นที่ มูลนิธิสร้างสรรค์อาข่า
อนุชนอาข่าท่านได้สนใจสามารถเข้าร่วมได้
งานนี้จัดขึ้นมาเพื่ออนุชนที่เป็นอาข่าโดยเฉพาะ
เพื่ออนุชนอาข่าจะได้เรีนยรู้ในวัฒนธรรม ประเพณี
และภาษาอาข่า ท่านคุณได้เข้าร่วมค่ายนี้คุณจะรัก
อาข่ามากขึ้น
สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
Email: agaashah@yahoo.com
  (10.08.2006, 09:42)

arkah- Tak: ขอกราบสวัสดี คุณแม่ที่รัก ผู้เฒ่าผู้แก่และพี่ๆ ชาวอาข่าที่รักทุกท่าน เว็บอาข่านี้ดีมากครับผม
ขอถามสักนิดsir อยากทราบว่า มีห้องแชทอาข่าไหมครับ ผมไม่ทราบว่ามีหรือยัง หาไม่เจอครับผม ถ้ามี หรือใครรุ้ช่วยส่งข่าวคราวมาให้ผมทราบได้นะครับผม Chai_Nrhoob@hotmail.com ด้วยความยินดียิ่งครับผม ขอให้ชาวอาข่าทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ใด ก้อขอให้รักกันมากๆ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขอให้มีความสุขตลอดไปครับ ด้วยความเคารพ
เด็กอาข่าผู้ไม่ลืมสัญชาติ
  (13.08.2006, 06:37)

สุขสันต์มาเยอะ วาวีอาข่า: อาข่าปทุมธานีแบสะโบกจอมา
  (15.08.2006, 09:14)

ลูกชายห้วยนากาด วาวี: คิดถึงพ่อแม่จังเลย เมื่อวันก่อนเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย
  (15.08.2006, 09:18)

อาข่าสามัคคี(cvc): ใกล้จะถึงปีใหม่โล้ชิงช้าแล้วนะเชิญชวนทุกคนเที่ยวประเพณีโล้ชิงช้ากันเถอะ............สนุกนะ
ไม่ว่าจะเปณบ้านแสนจัย สามัคคีหรือหมู่บ้านไหนก้อได้
  (21.08.2006, 08:35)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: อ่าข่าห้วยธาตุ:เห็นด้วยกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมอ่าข่าและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นชนเผ่าอ่าข่า
  (23.08.2006, 01:38)

อาข่าสามัคคี: เหมือนกันภูมิจัยและดีจัยม๊ากๆที่ได้เกิดมาเปณอาข่า
  (24.08.2006, 01:29)

หมี่ต๊ะ ม. นเรศวร: รู้สึกดีใจมากๆ ที่ยังมีคนอนุรักษ์ประเพณีอาข่า ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงประเพณีโล้ชิงช้า ขอให้ทุกคนเล่นกันด้วยความระมักระวัง และฉันเป็นคนหนึ่งที่รักและชอบประเพณีของอาข่า ขอให้ทุกคนรักษาความสวยงามนี้ไว้ตลอดไป และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานในด้านนี้นะคะ
  (24.08.2006, 07:12)

ยะห์ขั้วโลกใต้: การแต่งกายของชาวอาข่าแต่งแล้วดูดีมาก อยากแต่งแบบนี้บ้างจัง ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือปล่าวน้า..
เพราะเป็นคนไกลเลยแต่งตัวอย่างนั้นไม่ได้ อ๋อ..พี่ทินยะห์หาเจอแล้วน่ะ เย้..ดีใจจัง
  (03.09.2006, 02:46)

อาข่าสามัคคี: พี่ยะห์อยู่นราธิวาสใช่ป่ะค่ะถ้าใช่รู้จักพี่ต้นป่าวค่ะ
  (04.09.2006, 04:11)

ขั้วโลกเหนือ: ได้รับทราบแล้วค่ะ ขั้วโลกใต้อยากแต่งชุอ่าข่าต้องมาเที่ยวขั้วโลกเหนือนะค่ะ
  (04.09.2006, 09:14)

เด็กอาข่าเชียงราย: ขอให้พี่น้องอาข่าทุกคนรักและสามัคคีกันตลอดไป
  (07.09.2006, 07:19)

เด็กดอยใจดี: ไม่รู้ว่าใช่พี่ท๊อปคนเดียวกับที่อยู่คจ.แบ๊บติส กทม.ของมาดามโฮมส์หรือเปล่าคุ้นๆน่ะคะ!
  (07.09.2006, 07:37)

Aqkaqzaq: ดีใจที่เกิดเป็นอาข่า และงานนี้อีกงานหนึ่งที่จะทำให้คุณรักอาข่ามากขึ้น
ถ้าคุณคิดว่าเป็นสายเลือดอาข่าคุณต้องไม่กล้าพลาดงานนี้แน่นอน
ACY ที่เรามีนัดกันไง อย่าลืมและอย่าพลาด งานนี้ปีหนึ่งมีหนเดี่ยว
ท้าชวนทุกคนให้มารวมพลังอนุชนอาข่าให้โลกได้รับรู้ว่า ยังมีชนกลุ่มอาข่าอยู่บนโลกใบนี้
ที่รวมตัวกันมีพลังที่ยิ่งใหญ่ แล้วเจอกันนะครับ
  (11.09.2006, 04:51)

กรรการACY: ติดต่อคณะกรรมการและติดตามรายละเอียดค่ายACYที่ acycamp@yahoo.com เจอกันนะครับ
  (11.09.2006, 04:53)

อาข่าแม่ฟ้าหลวง: แล้วเจอกันที่ไหนค่ะบอกด้วยได้ข่าวว่ามีหลายที่นี่ค่ะ
  (12.09.2006, 03:34)

อาหมี: อาข่าสาวมากค่ะ อยากได้ข้อมูลมากว่านี้ค่ะ
  (14.09.2006, 08:34)

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ: อาข่าสวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ อยากได้ข้อมูลมากว่านี้ค่ะ
  (14.09.2006, 08:37)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: อาข่าคนสวย
  (14.09.2006, 08:42)

ปราณี อามอ: สุขสันต์มาเยอะ วาวีอาข่า: อาข่า เราเองนะสุขสันต์เราปราณีงัยเป็นงัยบ้าง
ลูกชายห้วยนากาด วาวี: คิดถึงนะ
  (14.09.2006, 08:48)

เด็กแม่ฟ้าหลวง: ค่ะขอให้ชาวอาข่ารักกันให้มากๆนะค่ะรักชาวอาข่าเสมอ
  (22.09.2006, 05:56)

แสนจัย: อาข่ามิดะหย่อมื่อ
  (22.09.2006, 06:35)

เด็กเชียงราย: ขอให้ชาวอาข่ารักกันให้มากๆนะค่ะรักชาวอาข่าเสมอ
  (24.09.2006, 12:54)

สามัคคีใหม่เน้อ: คนที่ชือ พี่ ทิน คือใครอยากรู้จักจัง ทำมัยดังจังเลย จะเหมือน หนุม่ d 2 b หรือเปล่า
แต่เท่าที่รู้มานะมีน้องชาย เรียนอยู่ เกษตร ด้วยนะ แต่ตอนนี้วงค์ d2b มีอยู่กันแค่สองคนเอง
อีกคน ที่ชือ บีม ต้อง เป็นผม แน่เลย ผมเอง ครับ ต้น น้องพี่ ทิน
  (25.09.2006, 11:52)

Li dze: ข้าพเจ้าชื่อ Li dze Meuqlaeqguq เป็นเด็กอาข่าคนหนึ่งครับ ข้าพเจ้าสามารถไล่สกุลของผมตั้งแต่ Smr mir or มาถึงข้าพเจ้าได้ นี่คือความภูมิใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากำลังศึกษาในระดับปริญญาโท อยู่ที่กรุงเทพครับ ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาส search หาข้อมูลแล้วได้เจอ เว็บฯ เกี่ยวกับอาข่า เชื่อว่าคงมีมานานแล้ว แต่ข้าพเจ้าอยู่หลังดอยก็เลยไม่รู้โลกกับเขาด้วย ดีครับที่มีข้อมูลของพี่น้องอาข่าอย่างนี้ เชื่อว่าคงมีการลงทุนหาข้อมูลมากพอควร และคงใช้เวลาด้วย ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ หากใครต้องการคุยกับข้าพเจ้า เป็นภาษาอาข่าก็ดี ไทยก็ดี ส่งเมล์มาที่ zaqyoaqli@yahoo.com นะครับ (zaqyoaqli แปลว่า สุภาพบุรุษ นะครับ) ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านจะได้รับคำแนะนำในการดำเนินชีวิตที่ดี เพราะข้าพเจ้าเคยผ่านวิกฤติแห่งชีวิต ระหว่างวัฒนธรรมอาข่า และวัฒนธรรมไทย เราเด็กอาข่ารุ่นใหม่ก็เลยสับสนทางวัฒนธรรม กลายเป็นวัฒนธรรมที่สาม เป็นอาข่าจริงๆ ก็ไม่ใช่ เป็นคนไทยก็ไม่ใช่ เพราะเราไม่ได้เข้าใจในวัฒนธรรมอาข่าอย่างถ่องแท้ ถึงเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นอาข่าก็จริงแต่การซึมซับวัฒนธรรมอย่างกับบรรรพบุรุษเราทำไม่ได้เพราะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่พี่น้องของเราบนดอย จะเป็นคนไทยแท้ เข้าใจวัฒนธรรมไทยแท้ก็ไม่ได้ เพราะวัฒนธรรมบางอย่างเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธด้วย บรรพบุรุษของเราไม่ได้นับถือพุทธ ดังนั้นการซึมซับวัฒนธรรมแบบไทยแท้ก็ไม่ได้ จึงไม่สามารถเข้าใจความเป็นไทยแท้ไม่ได้เหมือนกัน จนในที่สุดกลายเป็นว่า เด็กอาข่ารุ่นใหม่จึงสับสนในวัฒนธรรม ระหว่างสองวัฒนธรรมอย่างที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้ว จนกลายเป็นว่าพวกเรากลายเป็นวัฒนธรรมที่สามไป ทำไมจึงพูดแบบนี้ ลองให้สำรวจดูนะครับว่า เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับอาข่าได้จริงไหม การทำงาน การใช้ภาษาอาข่าอย่างแตกฉานแบบพ่อแม่ของเรา การเข้าใจวัฒนธรรมอย่างพ่อแม่ของเรา เรายังไม่มี หรือ การเข้าใจภาษาไทยอย่างแท้จริง และการเข้าใจในวัฒนธรรมอย่างแท้จริง เราก็ไม่มี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เราสับสนทางวัฒนธรรมในใจของเรา ในความคิดของเรา และในชีวิตของเรา
หากต้องการคำปรึกษาเชิญส่งข้อความมาได้ตามอีเมล์แอ็ดเดรสที่ได้บอกไปแล้วนะครับ
  (04.10.2006, 02:07)

Li dze (zaqyoaqli): ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ค่ายเด็กอนุชนอาข่า หรือ ACY (Ahka Christian Youth) ที่จะจัดขึ้นที่ มูลนิธิสร้างสรรค์อาข่า นะครับ ถึงแม้ชื่อจะบอกว่า คริสเตียน แต่ก็รับทั้งคริสเตียนและไม่คริสเตียนครับ ขอบอกว่า การเริ่มต้นของค่ายนี้มีประวัติมานานแล้วครับ เป็นค่ายที่จัดขึ้นประจำทุกปี มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้วครับ ข้าพเจ้าเคยเป็นประธานการจัดค่ายมานานถึง 5 ปีครับ (รับตำแหน่งประธานค่ายอยู่ 5 ปี) การริเริ่มค่ายก็ได้รับความร่วมมือจากอนุชนอาข่า ที่ได้มีโอกาสเข้ามาในตัวเมือง มาเรียนหนังสือก็ดี มาทำงานก็ดี พวกเขามีความคิดเห็นตรงกันก็คือ น่าจะมาพบปะพูดคุยกันได้ เพื่อจะได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างอนุชนอาข่าด้วยกัน และเพื่อการเรียนรู้ภาษาอาข่า และวัฒนธรรมอาข่าด้วย โดยไม่ได้แบ่งศาสนา แต่หลังๆ นี้คณะกรรมการต่างมีการมีงานทำ วุ่นวายกับการเรียน และหน้าที่การงาน จนต้องหยุดไปบ้าง ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด จนในที่สุด กลุ่มอนุชนอาข่าคริสเตียนได้เป็นแกนนำ และสามารถประคองค่ายนี้มาได้ตลอด จึงกลายเป็นชื่อเกี่ยวกับคริสเตียนมาเกี่ยวข้อง แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เราก็ยังคงคอนเซ็ป ไว้ดังเดิมคือ เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของคนอาข่าไว้เหมือนเดิม ได้มีการรณรงค์ให้นำเสื้อผ้าแบบอาข่ามาสวมใส่ในค่าย การถ่ายทอดความรู้หรือกิจกรรมก็ใช้ภาษาอาข่าเป็นสื่อทั้งหมดครับ การละเล่นแบบอาข่าอีกด้วย จะขอรับตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป โสด ครับ ขอย้ำว่า โสดสนิทจะครับ คนที่มีครอบครัวแล้วเราไม่ขอรับ เพราะค่ายสำหรับคนมีครอบครัวแล้วก็มีอีกค่ายหนึ่งนะครับ ที่เขาเรียกกันว่า FAC (Fellowship of Ahka Christian) ครับ ค่ายนี้ได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรคริสเตียน ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนห้างร้านต่างๆ ครับ ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงถูกมากๆ 3 วัน 2 คืน ตกเพียงแค่ 80 บาทเท่านั้นครับ
ข้าพเจ้าขอประชาสัมพันธ์ว่า Yaw byawq (byawq gha chaer gha) แน่นอน
  (04.10.2006, 02:34)

Chamlong Mayoe: สวัสดีครับ มีใครได้ยินเปล่าครับ เราชื่อไมค์เราเรียนที่ นานาชาติอยู่ 7 ปีและตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่บ้านทางเน็ต อยากรู้ว่ามีใครที่เป็นอาข่ารึไทยที่อยากเป็นเพื่อนกับเราไหม ติดต่อได้ที่ alaskapi_7@hotmail.com
  (30.10.2006, 14:12)

สาวบ้านย่านำ วาวี: ภูมิใจคะที่เกิดมาเป็นอาข่า
  (07.11.2006, 09:42)

ละอ่อนสามัคคี: เหมือนกันเลยภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเปญชาวอาข่าบนผืนแผ่นดินนี้
  (09.11.2006, 04:18)

ฝน: ดีใจมากๆๆ ที่ได้เกิดมาเป็นคนอาข่าภูมิใจสุดๆๆๆๆๆ ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงพูดได้เต็มปากเลยว่าอาข่าดีมากๆๆ ดีจรึง จงภูมิใจที่ได้เกิมมาเป็นคนอาข่า
น.ส. ปราณี อามอ (บ้านห้วยนากาด)
  (22.11.2006, 12:54)

อาข่าอย่า มะ เด่: เป็นครั้งแรกที่เจอเว็บนี้ รู้สิกดีใจและยินดีที่ได้เห็นเว็บของอาข่า ขอเป็นหนื่งคนที่อยากบอกว่าภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นอาข่า ตอนนี้จบการศึกษาแล้วและมี อาลี 1คน และสอนเขาพูดอาข่า สามีไม่ใช่อาข่า ไม่เคยอายที่จะบอกว่าเราเป็นอาข่า
1 ข้อที่อยากขอคือให้อาข่า รุ่นใหม่นี้ตั้งใจเรียนให้มาก ๆ เพราะอนาคตเราคต้องใช้ความรู้จริงในการทำงาน เป็นเด็กดีของพ่อ แม่ และอย่าตามค่านิยมที่ผิด ๆ อดทนในการทำทุก ๆ อย่างน่ะค่ะจะคอยเป็นกำลังใจค่ะ
  (22.11.2006, 16:10)

น้องด้า: น้องด้า เป็นคนแม่ฟ้าหลวง บ.จะคำน้อย เป็นเด็กดอยค่ะน้องด้าพึ่งรู้ว่ามีเว็บของอาข่าน้องด้าดีใจมากๆเลยดีใจมากๆเลยตอนนี้เรียนอยู่ที่ กรุงเทพ ปีใหม่ได้กลับบ้านดีจัยมากๆเลย
  (26.11.2006, 13:58)

ตุ๊ก/นนท์: อยากให้เพิ่มเติมคำศัพท์ค่ะ
เช่น พวก ภุเขา / แม่น้ำ / ฟ้า / ดอกไม้ อื่นๆเยอะๆค่ะ
ชอบWap นี้ค่ะ
  (30.11.2006, 03:05)

น่ารัก: อยากทราบว่าถ้าจะขอเพลงฟังอาข่าสามารถขอฟังได้ที่ไหนค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าพวกทีมงานทำงานกันอย่างไรหนูต้องเข้าเว็ปไหนถึงจะดูพี่ๆทีมงานได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  (06.12.2006, 06:17)

หมี่กุ: รักอาข่าทุกๆคนค่ะ
  (09.12.2006, 04:08)

DA: May God blessing for all AKHA people. I'm so happy. Yeah !!!!!!!!!
  (09.12.2006, 07:14)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: อยากให้มีโครงสร้างของภาษาอาข่า เพราะว่าดิฉันอยากทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภาษาอาข่ามากค่ะ เรียนทุกท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอาข่า แล้วได้อ่านข้าความนี้ ขอความกรุณาติดต่อมาทางเมล์ดิฉันด้วยน่ะค่ะ เพราะเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ภาษาอาข่าให้กับผู้อื่นด้วยค่ะ พระเจ้าอวยพระพรค่ะ
  (09.12.2006, 07:20)

DA: ดาเองค่ะสำหรับข้อความข้างบนน่ะค่ะ หวังว่าคงจะมีคนอาข่าที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  (09.12.2006, 07:22)

เด็กดอยคนหนึ่ง: ขอให้เผ่าอาข่ามีความสุขทุกคนนะค่ะ
  (10.12.2006, 05:42)

วิไลลักษณ์ เยอเบาะ: สวัสดีพื่น้อง อาข่า ทุกคนคะ
ดีใจนะคะที่มีพื้นที่ให้กับพี่น้องอาข่าได้แสดงความคิดเห็น และได้พบปะและรู้จักอาข่าในทุกที่ได้ ดิฉ้นชื่อวิไลลักษณ์ เยอเบาะ ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่โครงการสร้างฐานเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบนพื้นที่สูง ซึ่งทำงานภายใต้ สมาคมIMPECT ตั้งอยู่ที่ 252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (อยู่ตรงข้ามตลาดแม่ย่อย) ขณะนี้ทางสมาคมฯต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่อาข่าเพิ่ม 1 คน ในตำแหน่งผู้ประสาน บทบาท คือ เป็นผู้ที่เชื่อมงานต่าง ๆระหว่างองค์ หรือภายในองค์กรเอง โดยขอให้มีฐานวัฒนธรรมอาข่าที่แข็งแรงหน่อย และมีมนุษย์สัมพันธุ์ที่ดีสามารถเข้ากับผู้คนได้ง่าย เนื่องจากเนื้องานต้องพบปะผู้คนเยอะ และที่สำคัญต้องมีใจรักและต้องการพัฒนาอาข่าให้มีความก้าวหน้าในทุกด้านโดยอยู่บนฐานวัฒนธรรมอาข่าเอง ถ้าใครคิดว่ามีคุณสมบัติเหล่านี้ ก็เตรียมเอกสารมาสมัครได้ที่ สมาคมฯ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านบนนะคะ หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 053-398591 053-492544 ติดต่อคุณวิไลลักษณ์ เจ้าหน้าที่อาข่าได้เลยนะคะ อ้อรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรีบหน่อยนะคะ
  (18.12.2006, 06:07)

วิไลลักษณ์ เยอเบาะ: ให้ข้อมูลให้นิดหน่อยวันรับสมัครจะแจ้งให้ทราบทีหลังตอนนี้ ใครที่คิดว่ามีคุณสมบัติตามที่ว่ามาเตรียมตัวไว้เลย ไม่น่าจะเกินเดือนหน้าคงจะเปิดรับสมัคร เมื่อกี่ที่ว่ารับสมัครตอนนี้ก็ขอแก้ข่าวละกัน
  (18.12.2006, 06:24)

มิยา: คุณแสดงออกว่ารักอาข่าหรือยัง
  (18.12.2006, 06:32)

ละอ่อนสามัคคี: ขอเชิญพี่น้องชาวอาข่าทุกคนเที่ยวงานปีใหม่ที่บ้านสามัคคีใหม่นะค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอน
  (28.12.2006, 10:55)

ดาค่ะ: ตอบคุณวิไลลักษณ์ น่ะค่ะ คือว่า ที่รับสมัคร จำเป็นต้องจบวุฒิอะไรค่ะ และสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วยหรือเปล่าค่ะ และถ้าเรียน เสาร์ อาทิตย์ จะสามารถทำได้หรือเปล่าค่ะ
  (03.01.2007, 09:17)

เด็ก กทม.: ชีวิตคนอาข่าน่าเรียนรู้จังเลย
  (04.01.2007, 07:40)

เด็กกทม.: อยากไปเทียวหมู่บ้านอาข่าจัง
  (04.01.2007, 07:41)

...........: เอกลัษณ์และวัฒนธรรมของพี่น้องอาข่าที่ยังคงสืบทอดกันอยู่ คงหนีไม่พ้นภาษาพูด แม้ว่าภาษาเขียนยังไม่ออกมาเป็นทางการ(เพราะต่างกลุ่มมีภาษาเขียนของตนเอง) ก็ตามในฐานะที่เราทุกคนเป็นเด็กรุ่นใหม่(ทุกคนที่เข้ามาอ่านกระทู้เข้าใจว่าทันสมัย แห่งยุคไอที) อยากให้คงรักษาซึ่งภาษาพูดของเราตลอดไป แม้พูดผิดพูดถูกก็ไม่เป็นไรขอให้สือความหมายได้ แต่ถ้าจะให้ดี อยากให้ศึกษาคำอาข่าแท้จะดีกว่า(ก็ต้องยอมรับด้วยว่าอาข่าเองก็มีหลายกลุ่มด้วยกัน บางคำอาจจะมีความต่างกัน แต่ก็ไม่เป็นไร Aq khaq tser khaq tiq khaq ma.).
ขอชมเว็ปเพจนี้ที่มีเจตนาดีในการสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษา ถ้าจะให้ดีกว่านี้ขอให้เพิ่มเติมในส่วนของภาษาเขียนด้วยจะดียิ่งครับ.
  (12.01.2007, 02:44)

สาวลำปาง(อ่าข่า): เราก็อีกนหนึ่งที่เป็นอ่าข่าหญ่าเราเรียนอยู่ที่จ.พะเยาเราเรียนสาขาท่องเที่ยวประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะได้ออกฝึกงานแล้วถ้าครัยมีที่ฝึกงานที่คิดว่าดี(บริษัททัวร์)ช่วยแนะนำมาที่e-mail nutsi1456@yahoo.comหรือโทรมาที่0867282796
  (15.01.2007, 02:57)

นัทค่ะ: พี่teeค่ะแล้วe-mailอาข่าที่ว่านี่เมล์อะรัยละค่ะบอกด้วยนะค่ะรออยู่ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
  (17.01.2007, 08:49)

ศักดิ์ชัย: ผมเด็กอาข่าคนหนึ่งมาเรียนที่ปทุมธานีคิดถึงบ้านมาก อิค๊องเนอก่ายะ วาวีอาข่า
  (18.01.2007, 04:52)

ศักดิ์ชัย นากาดอาข่า: ให้น้องจอย (ชนาภรณ์) อาโด๊ปทุมสะโบ จอเล อาหยิแบ หนึก่าๆ จอมะ
อาหยิ อิค๊อง สะโบจออาโด๊ทาแงะเต
ถ้าเปิดอ่านแล้วส่งมาบ้างนะเดี๋ยวจะเปิดอ่าน ฝากอาข่าทุกคนที่อยู่ห้วยนากาดใครอ่านแล้วส่งมาบ้างนะ
  (18.01.2007, 05:07)

เพื่อนของสุขสันต์: ให้ปราณีน้องของจ๊ะเอ๋ จากอาข่าที่มาเรียนที่ปทุม
  (18.01.2007, 05:10)

ชัย,ไก่ เด็กปทุม: พวกเรามีเพื่อนเป็นอาข่าเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกัน เรากำลังฝึกพูดภาษาอาข่าอยู่พอได้นิดหน่อยเผื่อเอาไว้ไปเที่ยวที่บ้านของอาข่า ที่ดอยวาวี "น้ออะโย้ยคุเท"
  (18.01.2007, 05:18)

หลวงพี่น้าอาเจอะจ๊ะ: หลานปราณีหลานจ๊ะเอ๋ จากหลวงพี่น้าอาเจอะ ฝากบอกต่อๆไปด้วยว่าหลานๆรักแม่ของหลานอย่างไร หลวงพี่น้าก็รักแม่ของหลานๆเช่นนั้น โยมพี่อาก่า กับหลวงพี่น้าก็เหมือนหลานๆนั่นแหละจ๊ะ
ดีแล้วแหละที่หลานๆเชข้าศึกษาเรียนรู้และเนสื่อแทนใจ เป็นสายสัมพันธ์ ของคำว่าพี่น้องจ๊ะ
  (19.01.2007, 01:38)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: alaskapi_7@hotmail.com
  (19.01.2007, 01:39)

*-*-: เพิ่มคำศัพท์หมวดเครื่องใช้ด้วยค่ะ
  (19.01.2007, 02:01)

ดอย: คิดถึงสาวสาวทางบ้านนะ
  (19.01.2007, 07:45)

ดอย: แม่ฟ้าหลวงที่รัก
  (19.01.2007, 07:48)

ส.ม. มัด and พง: คิดถึงขุนสรวย
  (19.01.2007, 07:50)

เมย์: อยากเป็นสะใภ้อาข่าอยากไปใช้ชีวิตบนดอยอาข่า รักโอมมากๆจาก สาวโคราช
  (24.01.2007, 04:33)

สุขสันต์ มาเยอะ นากาดวาวี: เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ใกล้สอบแล้วนะปิดเทอมคงจะได้เจอหน้าพ่อแม่พี่น้องเราซักทีนะ
ทุกก็คงคิดถึงครอบครัวกันน้อ
  (25.01.2007, 03:58)

สันต์ มาเยอะ: เพื่อนๆห้วยนากาดช่วยอีเมล์เข้ามาคุยหน่อยนะครับที่suksan_dvs@hotmail.comcแล้วจะรอ
  (25.01.2007, 04:19)

อาข่าโป่งไฮ ต.แม่สลองใน: กื่อหล่อนหื่อเมี๊ยดีจัยนะครับที่ได้อ่านเว็บอาข่าขอให้อาข่าจงเจริญก้าวหน้านะครับสู้นะอย่าถอย
  (26.01.2007, 05:04)

นากาดอาข่า: พูดภาษาอาข่าไม่ต้องอายใคร...ควรภูมิใจมากกว่าที่มีภาษาเป็นของตนเอง
..อยากให้อาข่าเราทุกคนอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามไว้
  (01.02.2007, 03:49)

pat: สาวดอยเชียงราย pat
คุณค่าของความเป็น อาข่า ไม่ได้วัดกันที่ใครดีกว่าหรือด้อยกว่าและสิ่งสําคัญทุกๆคนย้อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และอีกอย่างความยากจนไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่การอยู่ยังไร้ศักดิ์ศรีน่าอายกว่า และอยากให้ทุกคนที่อยู่ห่างไกลจากพ่อแม่ได้รับรู้ว่าระยะทางไม่สามารถทําให้ความรักระหว่าง พ่อแม่กับลูก ลดลงไปได้
จาก สาวดอยเชียงราย
ถึง หนุ่มดอยปทุมธานี
  (03.02.2007, 02:55)

ยุพาวรรณ สถิตทรัพย์สิน: อู่ดุ่ถ่องมะ อ่าข่าหย่า จ้อซะโดเมี๊ยหล่าหง่าเออชอเมี๊ย อ่าบู a mee แล้คุเอ อ่าข่าหย่ายาถ่องโจ้วก่าหล่าห่าแช้เมี๊ยง่า อ่าข่าหย่าก่าเมี๊ย
กื่อหล่อหื่อมะเด
  (03.02.2007, 10:32)

รักสาวอาข่า: [ยุพาวรรณ สถิตทรัพย์สิน: อู่ดุ่ถ่องมะ อ่าข่าหย่า จ้อซะโดเมี๊ยหล่าหง่าเออชอเมี๊ย อ่าบู a mee แล้คุเอ อ่าข่าหย่ายาถ่องโจ้วก่าหล่าห่าแช้เมี๊ยง่า อ่าข่าหย่าก่าเมี๊ย
กื่อหล่อหื่อมะเด]

แปลด้วยสิครับที่รัก ผมแปลไม่ออก
  (03.02.2007, 12:12)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: ใครเนี่ย
  (03.02.2007, 12:58)

pat: แล้วคุณละทำไมไม่ใส่ชื่อเปล่อยให้เขางงอยู่ได้
  (03.02.2007, 13:01)

ยุพาวรรณ สถิตทรัพย์สินแปล: สวัสดีค่ะ พี่น้องชาวอาข่า สบายดีหรือเปล่าค่ะ หนูชื่อ ด.ญ.อาหมี่ ยินดีที่ได้รู้จัก พี่น้องชาวอาข่าค่ะ หนูรักพี่น้องชาวอาข่าค่ะ
ขอบคุณค่ะ
  (04.02.2007, 00:49)

พิม บูเดาะ เพื่อนสันต์งัย: เราก็เป็นสาวดอย อาข่า เหมือนกันนะอยากบอกชาวอาข่าทุกคนว่าอย่าลืมภาษาของตัวเองโดยเฉพาะ เด็กปทุมบ้านห้วยกาดก็ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนอาข่าเช่นกันและสาวดอยคนนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคน คิดถึงเด็กปทุมทุกคน พิม นากาด เปิดอ่านแล้วอย่าหัวเราะนะ
  (05.02.2007, 01:31)

สา: สวัสดีค่ะ เราก็เป็นชาวอาข่าเหมือนกัน ชื่อ สา อยู่นครสวรรค์ยินดีที่ได้จักพี่น้องชาวอาข่าค่ะ
  (05.02.2007, 12:52)

สาวนากาดอาข่า ปราณี อามอ: พิม บูเดาะ สุขสันต์ มาเยอะ อนุชา อามอ คิดถึงนะปทุมธานีทุกๆๆคนเมื่อไรจะปิดเทอมโทรมาหาบ้างนะ 083-3187384 แล้วจะรอรับโทรศัพท์ ศักดิ์ชัยนุชขอเบอร์ด้วย
  (06.02.2007, 03:10)

ปราณี ให้เพื่อนของสุขสันต: เพื่อนของสุขสันต์ คือใคร ชื่ออะไร อยู่บ้านใหน ให้ปราณีน้องของจ๊ะเอ๋ จะให้อะไรไม่เข้าใจ งงงง จัง ตอบด้วยนะ
  (06.02.2007, 03:19)

สา: สวัสดี ค่ะ ชาวอาข่าทุกคน อยากมีเพื่อนคุย ใกล้สอบแล้วนะเด็กปทุมธานี สาวอาข่าคนนี้จะเป็นกำลังใจให้นะ รักอาข่าเหมือนกัน
  (07.02.2007, 10:28)

ไก่,ชัย: wasutep-172@hotmail.com อีเมลเรานะ ไก่เพื่อนของสุขสันต์
  (08.02.2007, 04:00)

สันต์&ชัย: ถึงปราณีอามอรัตนาและพิศมัยอยู่ที่นั้นหวังว่าคงจะสบายดีนะยังไงเราก็ขอให้พวกเธอจงเจอเเต่สิ่งดีงามในชีวิตอะไรที่เจอมาร้ายฯก็ขอให้มันผ่านไปด้วยดีนะ ปิดเทอมพวกเธอจะได้กลับบ้านไหม
  (08.02.2007, 04:07)

คนนี้แหล่ะ: to ยุพาวรรณ สถิตย์สรัพย์สิน อาหมี่ อาบู...ขี้เหร่ คำคมเธอใช้ได้นะเด็กฉลาดแต่ว่าวาจาเธอน่ารักกว่า...ฮิ ฮิ
  (08.02.2007, 04:18)

sun: ถึงเธอบูเดาะสาวน้อยที่สุด...แค่นี้แหล่ะ ฮา ฮา
  (08.02.2007, 04:23)

ชัย ปทุม&เพื่อน: สาเธอเป็นคนที่ใหนเหรอพวกเราอยากรู้จักเพื่อนใหม่นะตอบกลับด้วยนะ
  (08.02.2007, 04:34)

dvs temple: to pat คิดถึงนะรู้ปะเนี่ยแม้ไม่ได้เจอะเจอ
  (08.02.2007, 04:42)

สา: สาเองนะบ้านสาอยู่ที่ อ พบพระ ตาก อาข่าที่อยู่ปทุมสบายดีไหม? ตอบด้วยนะ thank you
  (08.02.2007, 05:41)

ปราณี: พวกเราทุกคนสบายดีนะ พวกเราจะปิดวันที่ 28 กุ.พ พวกเราจะกลับบ้านอยู่เหมื่อนกันแล้วสันต์กับเพื่อนๆๆปทุมกลับบ้านใหมล่ะ วิลัยพร รออยุ่ที่บ้านอยู่นะ
  (08.02.2007, 05:55)

ปราณี: น้อจ้อซะโดเมี๊ยหล่า อนุชา จากพี่สาว
  (08.02.2007, 05:56)

หมี่ต๊ะ: ตอบคนที่เรียนอยู่ที่ พะเยาสาขาการท่องเที่ยว คิดว่าคงเรียนที่ มน. พะเยา นะ เราเรียนที่ มน. พะเยานะ อยู่สาขาการประชาสัมพันธ์ ปี 2 เป็นอาข่าเหมือนกัน ถ้เรียนที่ มน.พะเยาคงได้เจอกันนะ เรามีสถานที่ฝึกงานจะแนะนำให้ด้วยนะ
  (08.02.2007, 09:58)

pat.....คนขี้เหร่....: น้อยใจนะ พี่สุขสันต์มาว่าเค้าว่าเค้า...ขี้เหร่อีก...คิดถึงนะผู้ใหญ่บ้า แต่ถ้าคิดถึงทุกๆลมหายใจก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะ แพท หายใจไม่ทัน...
  (08.02.2007, 11:17)

a bu: สุขสันต์วันเกิดนะค่ะพี่สุขสันต์ ขอให้พี่สุขสันต์มีความสุขนะค่ะ
  (09.02.2007, 02:20)

a buminya: พี่สุขสันต์ค่ะพี่แพทบ่นคิดถึงพี่สุขสันต์ทุกวันเลยค่ะ
  (09.02.2007, 02:27)

ขุนสรวย: a ka ya deu o a dui ma ti kaw lo eh tsaw tsaw ta ma
  (09.02.2007, 02:35)

a bunya: O a do ma ku naw a myah o la e naw ah ti ga maw maw nya je
  (09.02.2007, 02:41)

ญาติพี่น้อง: ขอให้พี่ศักดิ์ชัยเข้มแข็งเอาไว้นะถึงแม้น้องจอยมีใหม่แต่มีคนที่ชอบพี่เยอะอยู๋ไม่ใช่เหรอ
จะเป็นกำลังใจให้นะ
  (09.02.2007, 02:44)

สาวห้วยนากาด: ตั้งใจเรียนนะพงษ์ คิดถึงนะ
  (09.02.2007, 02:50)

เพื่อนที่เคยเรียนด้วยกัน: ถึงอภิชาติ เมอแล แซม ปิดเทอมนี้กลับบ้านหรือเปล่า
ตอบด้วย คิดถึงจัง สมศักดิ์ ฉัตรชัย ธวัชชัยและเพื่อนๆทุกคน
อย่าลืมคิดถึงเพื่อนเก่าด้วยนะ
  (09.02.2007, 10:10)

ณา ห้วยนากาด: ขอให้เพื่อนๆชาวเขาเผ่าอาข่าทุกๆคนมีความสุขตลอดไป 555555
รักคนอาข่า
  (09.02.2007, 11:30)

นา: สาอยู่สบายดีบ่
  (10.02.2007, 04:29)

พิม งัยจำได้ป่ะ: ขอให้ตั้งใจสอบน่ะ ดรีม ฝน เพื่อนคนนี้จะเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอ ดรีม อย่าคิดถึงแต่ แบงค์ จนกินข้าวไม่ลงหล่ะ ส่วน ฝน ก็เช่นกันอย่าคิดถึงแต่ พี่เด่น จนลืมทำการบ้าน การบ้านรอบดึกงัย อ๊ะ... อ๊ะ... ล้อเล่น อย่างน้อยเทอร์ทั้งสองก็มีข้าวกินแค่นี้แหล่ะ 5....5...5....5555555555 จบพ่อไม่ปลื้ม....พิมสาวห้วยนากาด
  (12.02.2007, 02:06)

เด็กร.ร.แม่สรวยวิทยาคม: พี่แดน d2b จ๋าเป็นงัยสบายดีป่ะ อย่า..อย่าแม้แต่จะคิดว่าตัวเองหล่อเหมือน พี่แดน d2b แค่ทักเอง อ๊ะ...อ๊ะ....เห็นน่ะ วันนี้ อืม...อืม...วันนี้ { พี่มานะ อยู่เป๊าะ } เท่........จัง อืม...แค่เสื้อน่ะ พี่น่ะ หวังว่าคิ้วไม่ชนกันน่ะจ๊ะ ยิ้มเข้าไว้ให้เห็นฟัน 32 ซี่เลย จบการศึกษา จากคนไม่ใกล้ไม่ไกล ฮา..ฮา..ฮิ..ฮิ..
  (12.02.2007, 02:27)

ฟ้า: ภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกิดมาเป็นคนอาข่า คิดถึงชาวอาข่าทุกคนเลย คิดชาวห้วยนากาดมากๆเลยค่ะ
  (12.02.2007, 12:27)

ฟ้า คนขี้เหร่: อยากมีเพื่อนเยอะๆ หากใครว่างก็ส่งอีเมลล์มาหาฟ้าบ้างนะ skyblue.far@hotmail.com หรือrattana.cur@chaiyo.com
  (12.02.2007, 13:10)

ดรีม: พิมจะจบ ม.3 แล้วนะคิดไว้หรือยังว่าจะไปเรียนต่อที่ไหน หรือว่าไม่เรียนต่อแล้ว
ไม่ใช่ว่าจบม.3แล้วจะแต่งงานเลยนะ ล่อเล่นนะ อย่าเครียดจนเรียนไม่รู้เรื่องล่ะตั้งจัยเรียนนะ
จะเป็นกำลังจัยหั้ย คิดถึงเสมอนะ
  (12.02.2007, 14:03)

ชื่อด้าเหมือนกันเลยนะ: น้องด้าเป็นอาข่าใช่ไหม ถ้าเป็นอาข่าอยากบอกว่า ยาถ่องโจ้วก่าหล่าห่าแช้เมี๊ย
(ถึงด้าแม่ฟ้าหลวง)
  (12.02.2007, 14:24)

ชื่อด้าเหมือนกันเลยนะ: ถ้าใช้สรรพนามผิดก็ขอโทษด้วยนะ ส่วนด้า18 จะเข้า19 แล้วด้าล่ะเท่าไหร่ เป็นหญิงหรือชาย
ตอบด้วยนะ แล้วจะรอ
  (12.02.2007, 14:34)

สา: สาสบายดี แล้วนาล่ะสบายดีไหม ตอบด้วย
  (13.02.2007, 10:32)

ฝน: พิม เราฝนนะพิมเมื่อไรเธอจะสอบละ โรงเรียนจะปิดหรือยัง?คึดถึงนะฝน
  (15.02.2007, 02:40)

นุช ถึง ชัย ปทุม: ชัย นุชขอเบอร์ด้วยนะ นุชคึดถึงชัยนะ นี้เป็นเบอร์ขอเพื่อนนุช 089-8291534 โทรหานุชบ้างนะนุชคึดถึงมากๆๆมากด้วย นุชจะไปบ้านชัยอีกได้หรือเปล่า ชัยอย่าลืมโทรหานุชนะ เพื่อนนุชชื่อหยาดฝนถ้าชัยโทรก็บอกเข้าว่าขอสายนุชนะชัย นุชคึดถึงนะบ่าย
  (15.02.2007, 02:52)

สุขสันต์: ขออภัยเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลาตอบกลับกำลังเรียนอยู่ไม่ค่อยว่างจริงๆอาจารย์ดุวันนี้
  (15.02.2007, 04:23)

ถึง นุช: ได้ซิ จ๊ะ เดี๋ยวไว้ปิดเทอมค่อยเจอกันนะ ตั้งใจเรียนนะเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิม
ไว้ว่างๆจะโทรไปหานะ คิดถึงเหมือนกัน
  (15.02.2007, 05:34)

ไก่: ดีคับ
  (15.02.2007, 08:34)

พงษ์: พงษ์เด็กปทุมมาเรียนที่ไกลก็เลยคิดถึงทางบ้านจัง
  (16.02.2007, 06:41)

พงษ์: คิดถึงคนที่อยู่ทางบ้านจังเลย
  (16.02.2007, 06:47)

ชัย ปทุม: เรียนอยู่ที่ไหนครับ ? สา. ใกล้สอบแล้วเป็นกำลังใจให้นะ
  (22.02.2007, 05:35)

ดรีม: คิดถึงมากๆเลย พิม จะสอบวันที่เท่าไหร่ ส่วนดรีมสอบวันที่ 6-7 มีนานี้ ฝากบอกน้องสาวว่าให้ตั้งใจเรียนนะ
  (22.02.2007, 08:04)

ภัทร: เราก็เป็นคนอ่าข่าญาเหมือนกัน อยากรู้จักพี่น้องเผ่าอาข่า ทำไงดี
  (23.02.2007, 03:08)

บอย: ก็เขียนมาทางอินเตอร์ก้ได้น่ะ
  (23.02.2007, 06:43)

แดน ขุนสรวย วาวี: ดีใจจังเลยได้เห็นชาวอาข่าก้าวหน้าใช้อินเตอร์เน็ตเป็นน่าภูมิใจนะได้เกิดเป็นอาข่า
ปิดเทอมนี้จะกลับไปเยี่ยมบ้านเรานะคิดถึงชาวอาข่ามาก แดน จาก ปทุมธานี
  (23.02.2007, 07:34)

มานะ อยู่เป๊าะ: ใครกันอยู่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมรู้จักกันได้ไงอยากรู้จักจังปิดเทอมนี้อยากเห็นหน้าได้เปล่าโทรหาได้นะ 0839872863
  (23.02.2007, 07:48)

พิม: ดรีมเราจะสอบวันที่ 26-27 นะ คิดถึงเสมอนะ
  (25.02.2007, 10:31)

พิม: สอบเสร็จก็ปิดแล้วนะ ดรีม แล้วเจอกัน
  (25.02.2007, 10:46)

จู: ถ้าหากพี่น้องชาวอาข่าว่างๆโทรมาคุยเล่นได้นะ 0831547466 เราปิดเทอมเเล้วนะ คิดถึงทุกคนเลย พระเจ้าอวยพร
  (26.02.2007, 11:17)

พิมพา น้องสาวดรีม: ขอให้ตั้งใจสอบนะพี่สาวสุดที่ LOVE น้องสาวจะเป็นกำลังใจให้เสมอนะพี่สาว
  (26.02.2007, 11:29)

สิทธิ์: สิทธิ์ ครับ คนอาข่าเหมือกันนะบ้านอยู่ แม่สรวย เชียงราย ตอนนี้อยู่ Tai Wan คิดถึงเพื่อน ๆ ทุกๆ คนนะ
ว่าง ๆ เมลล์หาด้วยครับ ...รักพี่น้องอาข่าทุกคนเลย............merlae sitthichai
  (26.02.2007, 14:30)

สิทธิ์: ลือให้เบอร์เมลล์ เมลล์สิทธิ์นะ sit.zone@gmail.com...........jai jean_
  (26.02.2007, 14:36)

รัน: รักอาข่าทุกคนค่ะ
  (28.02.2007, 08:20)

นู๋เก๋: อู่ดู่ถ่องมะ เราเองก็เป็นอาข่าหย่าเหมือนกันเรียนอยู่เชียงใหม่นี่เอง เราอยากมีเพื่อนที่เป็นอาข่า และอยากเรียนรู้ภาษาอาข่ากับเพื่อนๆ ทุกคนเลย
  (07.03.2007, 08:13)

นู๋ส้ม: อู่ดู่ถ่องมะ เราเองก็ภาคภูมิใจในความเป็นอาข่าหย่าเหมือนกัน ตอนนี้เราเรียนอยู่ชั้นม.6แล้วเราอยากเรียนรู้ภาษาอาข่ามากเลย แต่ไม่รู้ว่าเราจะไปหาข้อมูลได้ที่ไหนบ้าง หากใครรู้ก็ส่งอีเมล์มาเล่าสู่กันฟังได้นะ orange50@thaimail.com หรือโทรมาหาเบอร์นี้ก็ได้ 086-1820946 ของนู๋ส้มเอง
  (07.03.2007, 08:25)

จอย: ก็ดีนะค่ะสำหรับชาวอาข่าเราสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนที่ไม่มีโอกาสมีโอกาสที่จะเรียนรู้ภาษาอาข่ามากขึ้น รู้สึกดีใจมากค่ะ
  (10.03.2007, 07:24)

จาก ปทุม: ปิดเทอมแล้วกลับบ้านเราดีกว่ารักรออยู่
  (14.03.2007, 03:52)

นู๋นา: สาวอาข่าบ้านสามัคคีเจ้า : ดีจัยมากค่ะที่มีเว็บอาข่าหั้ยเข้ามาดูมาศึกษาในหลายด้านของชีวิต
จะเป็นกำลังใจหั้ยทีมงานนะค่ะ อยากหั้ยทีมงานสร้าง chat room หั้ยหน่อยค่ะ จะดั้ยรุ้จักเพื่อน ๆ ต่างจังหวัดไม่ว่าเหนือหรือสุดใต้เราจะสามารถคุยผ่าน chat room ดั้ยงัยค่ะ จะดั้ยรุ้จักกันมากยิ่งขึ้นปัยค่ะ
  (18.03.2007, 05:27)

อาสะ จือเปาะ: อยากรู้ว่าคนอาข่ามีความคิดอย่างไร ในการจะดํารงค์วัฒนธรรมของเราดีหรือไม่ ควรทําอย่างไรเพื่อสืบสานและเผยแพ่ร ช่วยส่งข้อความคิดมาเยอะๆอยากรู้
  (19.03.2007, 11:56)

หมี่ยา เจ่อปอ: ตอบคุณอาสะ จือเปาะ เห็นด้วยกับการรักษาวัฒนธรรมอาข่าให้คงอยู่ วิธีที่จะทำได้ในขณะนี้ก็คงเป็นการรวบรวมข้อมูลไว้จากผู้อาวุโสให้มากที่สุด จากนั้นช่วยกันทำให้เป็นหลักสูตรแต่ละระดับชั้น เริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลย เช่น ชั้นอนุบาลก็ควรที่จะเรียนเรื่องง่าย เช่น การท่องซุ้มมิโอ้ การละเล่นแบบชนเผ่า นิทาน บทเพลงง่ายๆ เป็นต้น พอได้หลักสูตรมาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำไปใช้ อาจใช้ได้หลายวิธี วิธีแรก คือในชุมชนเองอาจมีการสอนเรื่องวัฒนธรรมอาข่าโดยให้ผู้รู้ผู้อาวุโสในหมู่บ้านเป็นผู้สอน อาจเป็นอาทิตย์ละหนึ่งวัน หรือเข้าไปบรรจุในศูนย์เด็กเล็กเลยก็ยิ่งดี วิธีที่ 2 เราชาวอาข่าต้องพยายามร่วมงานกับหลายๆองค์กรที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อผลักดันเข้าสู่ศูนย์เด็กเล็ก อนุบาล ประถม มัธยม และระดับอุดมศึกษา
ที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่ความคิด แต่ก็แอบหวังให้มันเป็นรูปธรรม แอบหวังว่าประเทศไทยที่เราอาศัยอยู่เห็นความสำคัญของชนเผ่าทุกชนเผ่า ไม่ใช่แค่เห็นเราเป็นสินค้าเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศ และสุดท้ายแอบหวังว่าเราชาวอาข่าจะเห็นความสำคัญของการเป็นอาข่า มีความรัก ความหวงแหน ในความเป็นอาข่า ซึ่งตอนนี้หายากขึ้นทุกวัน
**********หวังว่าสิ่งที่คิดสักวันจะเป็นจริง*************
  (20.03.2007, 04:05)

ดา: ดีใจจังเลย ที่ได้เกิดเป็นคนอาข่า
  (21.03.2007, 05:06)

สา: สวัสดดีค่ะชาวอาข่าทุกคนสบายดีหรอ
  (24.03.2007, 05:29)

บอแย: อู่ดู่ถ่องมะ เราเองก็เป็นอาข่าหย่า คิดถึงสาวอาข่าบ้านสามัคคีจังเลย
  (28.03.2007, 10:26)

สอน: อู่ดู่ถ่องมะ เพิ่งรู้ว่ามีเว็บของอาข่าอยู่เหมือนกัน ถ้าไม่มีsearchดูก็คงไม่รู้เหมือนกัน
ส่วนผมก็ดีใจเหมือนกันที่ชนเผ่าอาข่าของเรามีเว็บไซต์ให้ได้ค้นหาข้อมูลและสื่อสารพูดคุยกัน
ผมก็ไม่ได้กลับบ้านไปนานแล้วเหมือนกันตอนนี้กำลังหาที่เรียนต่อยู่ บ้านผมอยู่ที่แม่จัน บ้านสันกอง ต้นตีนดอยตุง ถ้ามีใครอยากคุยด้วยหรือว่าอยากได้ข้อมูลล่ะก็ที่นี่เลย K_krisorn@hotmail.com
  (28.03.2007, 10:33)

คนที่ราบตีนดอย: คำว่า "4" ของอาข่ายากจังครับ ใครก็ได้ช่วยสอนการออกเสียงให้หน่อยอ่ะครับ
  (04.04.2007, 20:05)

ฟุ: เราก็เป็นคนอาข่านะ แต่เราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะอยากทำฝันให้สำเร็จแต่เราก็ไม่ลืมที่มาของเรานะอยากขอกำลังใจจากเพื่อน ๆ ชาวอาข่าทุกคนถ้าไม่รังเกียจก็เมล์มาคุยกันได้นะยินดีที่จะได้รู้จักทุกคน
  (10.04.2007, 09:24)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: ใครว่างก็เมล์มาได้นะอาข่าเหมือนกัน ame_wowar01@hotmail.com
เป็นคนเชียงรายนะ
  (10.04.2007, 09:48)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: อาข่าพัฒนาแล้ว
  (10.04.2007, 10:04)

ครูดาว: พิ่งขึ้นไปหมู่บ้านสองแควพัฒนามาค่ะ.. ประทับใจอามะ อาดะ และเด็กๆมากๆค่ะ คิดถึงทุกๆคนมากๆ
  (17.04.2007, 03:42)

Ken: ขอแสดงความนับถือจากใจจริงครับ ชาวอาข่ามีความมุ่งมั่นและสามัคคีมาก ผมไปมาหลายประเทศ เคยเห็นชนชาวเขาในต่างประเทศหลายชนเผ่าเหมือนกัน ในนามคนนอกเผ่า ผมขอบอกว่า ชาวอาข่า เก่งมากครับ ตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่ใต้หวัน ผมค้นหาแหล่งท่องเที่ยวบ้านวาวีในอินเตอร์เน็ต และก้อเข้ามาจนถึงที่นี่ ถือว่าเป็นการเดินผ่านที่สวยงามครับ ยี่สิบกว่านาทีที่ผมอ่านข้อความของพวกท่าน ทำให้ผมได้แง่คิดหลายอย่างเลยครับ .....สู้ๆครับ
  (20.04.2007, 19:01)

จูน: ข้อมูลดีจัง คนอาข่าเก่งนะ
  (28.04.2007, 05:32)

ครูสีชมพู: ขออนุญาตส่งข่าวถึง นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ขอแจ้งข่าวว่าวิทยาลัยเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2250 นะคะ โทรถามได้ที่ 053-713036
  (07.05.2007, 11:51)

ครูสีชมพู: ขอโทษสาว ๆ หนุ่ม ๆ อาชีวะ เชียงราย พิมพ์ พ.ศ. ผิด วิทยาลัยเลื่อนเปิดเป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ค่ะ
  (07.05.2007, 11:55)

ปลา: ถึง ken ดีใจจังที่คุณสนใจชาวอาข่าอย่างพวกเราขอบคุณมาก เราคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะขอแสดงความนับถือคุณเช่นกัน
  (08.05.2007, 12:33)

อาข่าคนหนึ่ง: ขอบคุณทางคนบ้านนอกที่สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาทำให้อาข่ามีโลกกว้างขึ้นไม่มีท่านก็ไม่มีเรา
  (08.05.2007, 12:41)

สาวอาข่า: ขอให้พี่น้องอาข่ารักคนอาข่า รักภาษาและวัฒนธรรมของตัวเองมากมากนะ
  (12.05.2007, 02:18)

sun: เปิดเทอมแล้วก็คงเหมือนตื่นจากฝันหวานมาสู่โลกแห่งการดิ้นรนกับปัญหาในชีวิตซะทีนะ
  (14.05.2007, 04:21)

อาแม: ขอให้พี่น้องชาวอาข่าทุกคนที่กำลังเรียนอยู่ตั้งใจเรียนนะ อนาคตจะได้ช่วยยกระดับของชาวอาข่าไง
  (17.05.2007, 08:37)

อาแย บ้านห้วยโป่ง: คิดถึง พ่อแม่ และน้อง
  (18.05.2007, 13:29)

ann: ใครอยู่บ้านห้วยหกใหม่บ้าง mail มานะ
เราคนบ้านเดียวกันคิดถึงเพื่อนๆที่บ้านที่สุดสุดเลย
  (23.05.2007, 11:37)

sun. เด็กห้วยนากาด: เรียนในเมืองวุ่นวายอยู่ใกล้บ้านแหล่ะดี คิดถึงเพื่อนที่กลับไปเรียนวาวีอ่ะ!
  (28.05.2007, 04:57)

ไก่: ใครรู้จักไอ้ชัยบ้าง ช่วยบอกมันให้หน่อยว่าให้โทรมาหา ไก่ ด้วย จากปทุมธานี ไอ้ศักดิ์ชัย ซือหมื่อ บอกมันให้โทรกลับมาหาไอ้ไก่ เพื่อนมันด้วย
  (28.05.2007, 05:28)

นิรันดร์ เหว่ยแม: มีใครที่อยู่ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง บ้างครับอยากรู้จักตอนนี้ผมอยู่ที่ กทม.ครับ
หากมีช่วยมาทักทายกันหน่อยนะครับ ผมรออยู่ ชื่อเล่นของผมคือ..ยูริ นะครับ
  (29.05.2007, 10:09)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: เด็กห้วยนากาด ชื่ออะไรครับ ผมชื่อ ยูริ ครับพอดีผมมีเพื่อนที่ห้วยนากาดหลายคน เลยอยากรู้ว่าเป็นคนที่ผมรู้จักหรือเปล่า แม้ไม่ใช่คนที่ผมรู้จักก็มาคุยกันได้นะครับ
  (29.05.2007, 10:28)

ยูริ: เด็กห้วยนากาด ชื่ออะไรครับ ผมชื่อ ยูริ ครับพอดีผมมีเพื่อนที่ห้วยนากาดหลายคน เลยอยากรู้ว่าเป็นคนที่ผมรู้จักหรือเปล่า แม้ไม่ใช่คนที่ผมรู้จักก็มาคุยกันได้นะครับ
  (29.05.2007, 10:30)

สิทธิ์: หลายวันแล้วที่ไม่ได้เข้ามา เมื่อได้เห็นข้อความข้างบนแล้ว ทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่น ความรักที่มีให้กันของคนอาข่า เราพี่น้องอาข่าขอให้รักกันตลอดไปครับ..........เอ..ว่าแต่เพื่อนๆคนไหนว่างก็เมลล์มาคุยกันนะครับ เหงาๆอ่ะ อยู่ taiwan ____เมลล์มาที่ sit.zone@gmail.com/sit.zone@yahoo.com/sit_zone@hotmail.com....แล้วอย่าลืมแวะเข้าไปชม homepage ของเราด้วยนะ www.sittzone.pantown.com ...we love akha za
  (29.05.2007, 17:39)

อาโซ เบเชียกู่: ผมดีใจที่ชาวอาข่ามีความปรองดองกันครับ
  (02.06.2007, 13:14)

หมิง: สวัสดีครับ..ผมเพิ่งจะลงมาจากดอย..ที่หมู่บ้านแม่มอญมีชาวเขาเผ่าอาข่า และลีซู ทุกคนยิ้มเก่งและใจดีมาก
  (02.06.2007, 13:53)

ละออ่นน้อย: เปิดเทอมใหม่ไม่อยากเรียนเลย ไม่สนุกอ่ะ รุ้สึกเหงาคิดถึง พ่อ แม่จัง
  (05.06.2007, 07:02)

อาซะ: ยินดีคุยกับทุกคน ผมเป็นอาข่าเกิดที่แม่สายแต่ทำงานอยู่ที่พิจิตร ต้องการมีเพื่อนคุยที่เป็นอาข่า ดีใจมากที่อาข่าหลายคนไม่ลืมตัวว่าตัวเองเป็นใคร มาจากไหน ไม่ต้องอายครับ เวลาอยู่ด้วยกันก็พูดภาษาอาข่านั่นแหละครับเป็นการดีมากเลย เราจะได้ไม่ลืมภาษาของเรา แถมเป็นกำไรชีวิตอีกต่างหากที่พูดได้หลายภาษา เป็นกำลังใจให้อาข่าทุกคนครับที่ทำงานอยู่ในเมืองต่างๆ อย่าลืมกลับไปเที่ยวหา พ่อ แม่ ญาติ พี่น้องนะครับ (ยอซะโดะเด)
  (05.06.2007, 09:50)

มอลึง: ผมอยากให้มีเพลงอาข่าที่สามารถให้โหลดได้อ่ะครับ พอดีผมชอบฟัง แต่ไม่รู้จะไปหาจากที่ไหน ขอบคุณล่วงหน้าครับ ยังไงถ้ามีก็ส่งข่าวให้หน่อยนะครับ
  (11.06.2007, 06:58)

นก..: ดีใจยังที่ได้รู้จักและได้ฟังภาษอาข่า แต่เสียดายฟังไม่ออก พูดก็ไม่ได้ จะทำไงดีให้ฟังออกและพูดได้ อยากให้มีภาษาเขียน แลความหมายภาษาอาข่าให้มากกว่านี้จังค่ะ...
  (12.06.2007, 09:16)

bon: ดีใจมากค่ะที่ใด้เป็นหนึ่งในเผ่าอาข่า แม้ว่าชื่อชนเผ่าเรานั้นใม่เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางก็ตามแต่หนูก็ดีใจที่ใด้เกิดมาเป็นชนเผ่านี้
  (18.06.2007, 03:56)

กอหญ้า: we will be together. ดีใจที่เกิดมาเป็นคนอาข่า อยากให้สืบทอดวัฒนธรรมอาข่าต่อๆไป อยากมีเพื่อนคุยว่างๆก็เมลล์มาเล่นบ้างนะ ตอนนี้อยู่ชลบุรี เหงามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  (25.06.2007, 09:33)

กอหญ้า: ลืมให้เมลล์ไป korya.sitt@gmail.com
  (25.06.2007, 09:38)

กอหญ้า ถึง สิทธิ์taiwan: คิดถึงคนไกลที่อยู่แส๊นไก๊ล แสนไกล เมื่อไหร่เธอจะกลับมา เธอสั่งให้รอ ฉันก็รออย่างมีความหวัง นานเท่าไหร่ก็รอ
  (25.06.2007, 09:43)

i am korya: ฝากคำว่าคิดถึงให้เธออยู่เสมอ แม้ไม่ได้พบฉันก็สุขใจ ดูแลตัวเองด้วยนะ ยังเก็บเธอไว้ในใจเสมอ
  (25.06.2007, 09:49)

กอหญ้า: akha za ah gna ma. ye zu bo sa de.
  (25.06.2007, 09:56)

กอหญ้า: ye zu naw neh eh jaw meh .
  (25.06.2007, 10:21)

อาแล: รักอาข่ามากๆภูมิใจอาข่า
  (25.06.2007, 11:06)

พิมพ์: วัสดีพี่น้องชาวอาข่าทุกคน ดีใจจังที่ได้เห็นข้อความของพี่น้อง เราเองเพิ่งเข้ามาดูเว็บไซต์เป็นครั้งแรก แต่ก็นับว่าโชคดีที่ทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ นานา ทำให้เรารับรู้ความเป็นไปของพี่น้องชาวอาข่า ส่วนบ้านเราอยู่ "แม่สรวย วาวี บ้านทุ่งพร้าว"นี่เอง ใครว่างๆ ส่งอีเมล์มาหาตาม pim_na_fa@hotmail.com ก็ได้นะ วัสดี
  (26.06.2007, 07:03)

กอหญ้า: ye su o nga naw ah ga ma leh eh qhaw nga noe la gneh naw neh nga ghaw i gna
  (28.06.2007, 09:13)

อาแล เมอร์แล: ผมชอบอาข่ารักอาข่ามากครับ
  (30.06.2007, 13:52)

รักษ์อ่าข่า: ขอโทษนะ คนใช้ชื่อกอหญ้า คุณไม่ควรมาพูดเรื่อง ye zu นะเพราะทุกวันนี้ความเป็นอ่าข่ามันจะหมดอยู่แล้ว ขอถามหน่อยคุณเป็นอ่าข่าหรือเปล่า คนที่เชื่อ เยซู ก็อยู่ส่วนของคุณซิ ไม่ต้องมาเผยแพร่เรื่อง เยซู นะ
ถ้ายังทำอกี คุณคือผู้ทรยศ ถ้าปู่ ย่า คุณตื่นมาจากความตาย ปู่กับย่า คุณก็จะมาด่าลูกหลานเฮงซวย.
จำไว้นะ
ขอบคุรมาก
  (05.07.2007, 03:02)

หมี่ต๊ะ: นานแล้วที่ไม่ได้เข้ามาดูก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่ทุกคนยังรักและห่วงแหนวัฒนธรรมของเราอยู่ขอไห้ทุกคนรักกันแบบนี้ตลอดไป
  (06.07.2007, 05:22)

มอดือ: เราคือชนชาติอาข่าผู้ไม่ตายพูดภาษาอ่าข่าเด
  (06.07.2007, 10:39)

มอดือ: ชนชาคิอาข่าค้องไม่ตายสู้สู้..เชยังไม่ตาย
  (06.07.2007, 10:42)

มอดือ: ถึง"รักษ์อ่าข่า"คนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นเรืองพระเยซูก็มีคนที่อยากฟังมากมายเปิดใจให้กว้างหน่อยนะทุกคนมีความคิดเป็นของต้วเอง..ลูกอาข่าป่าว???!!
  (06.07.2007, 10:59)

เด็กแม่โจ้: รักชาติพันธุ์ เวลาสำคัญที่สุด
  (07.07.2007, 05:10)

ฟ้า: อู่ดู่ถ่องมะ
  (07.07.2007, 11:23)

มอดือ: อยากให้ทำที่chatกันได้....ขอบคุณอย่างแรง
  (10.07.2007, 03:45)

นายพิทักษ์ อาจ้อกู่: เราก็เป็นคนอาข่าคนหนึ่งเหมือนกันครับคนรักอาข่าด้วยก็ดีใจและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนอาข่าอยู่กับอาข่าพูดภาษาอาข่ารู้หนังสืออาข่า ขอฝากข้อความนี้ให้ทุกคนได้อ่านนะครับ ในนามของเด็กบ้านสวนป่าแม่ฟ้าหลวงนะครับ 10/07/2550ณ พิษณุโลก เด็กมหาลัยราชมงคลล้านนาพิษณุโลก สาขาเกษตรกลวิธาน ระดับป.ตรี
  (10.07.2007, 08:51)

นายพิทักษ์ อาจ้อกู่: อยากมีเพื่อนเป็นคนอาข่าด้วย ใครอยากมีเพื่อนเป็นอาข่าเหมือนผมก็ส่งแชทมาคุยกันได้นะครับตามอีเมล์ด้านล่างนี้ k.phitaktoo12345@thaimail.com หรือ0840253788ได้เลยครับยินดีจะเป็นเพื่อนกับทุกคนครับ อาข่าหย่ามาเด
  (10.07.2007, 08:59)

สุวิภา: อู่ดู่ถ่องมะอาข่าเย้า
  (12.07.2007, 08:25)

หมี่จุ: เกิดเป็นคนอาข่าเนี้ยะดีเหมือนกันเน้อะขอบคุณพี่ๆที่สร้างเว็บนี้ขึ้นมาทำให้ได้รู้จักคนอาข่ด้วยกัน(อาข่าสู้ๆๆๆๆๆๆ)
  (13.07.2007, 03:30)

ผิง: เมื่อไรจะมีห้องแชทอาข่าบ้างค่ะอยากคุยกับเพื่อนๆอาข่าจังเลยค่ะเด็กดอยช้างค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากคุยแวะเข้ามาคุยที่pingping_un777@hotmail.comเมล์นี้นะค่ะบ๊ายบายค่ะ
  (13.07.2007, 12:11)

สาวเชียงรายนู๋นา: ดีใจมากที่คนอาข่ายอมรับในชาติเกิดของตนเอง นา ดีใจที่เห็นคนอาข่าพัฒนามาโดยตลอดเลยคะ นา ก็เป็นอาข่าคนหนึ่งจึงอยากให้กำลังใจทุกคนมากค่ะ
  (19.07.2007, 02:38)

สาวเชียงรายนู๋นา: อยากรู้จักคนอาข่าวัยรุ่นมากกว่านี้ เข้ามาคุยได้ที่ www.patcharee--31@hotamil.com เมล์ สาวเชียงรายนู๋นาเองนะ
  (19.07.2007, 02:42)

สาวเชียงรายนู๋นา: ขอให้ทุกคนที่เป็นเผ่าอาข่ายอมรับในชาติเกิดตนเองด้วย เรียนอยู่ที่ พิงค์พระนครพาณิชยาการและเทคโนโลยีเชียงใหม่ แต่เป็นสาว เชียงรายอาข่า
  (19.07.2007, 02:45)

สาวเชียงรายนู๋นา: หนุ่มสาวอาข่าทุคน นู๋นาสาวเชียงรายอยากคุยด้วยโทรมาได้ที่ โทร.0849072545ถ้าโทรมาบอกคำแรกว่าเป็นหนุ่มสาวอาข่านะค่ะ
  (19.07.2007, 02:51)

นายพิทักษ์ อาจ้อกู่: นู๋นาเป็นคนหมู่บ้านไหนครับผมรู้สึกเคยได้ยินชื่อนี้ที่ไหนมาก่อนครับเลยถามดูนู๋นาเคยอยู่หอพักดาพาหรือเปล่าครับนู๋นาเคยไปเข้าค่ายที่ไหนบ้างหรือเปล่าหรือค่ายอาสาหนะครับผมก็คนแถวเชียงรายเหมือนกัน
  (19.07.2007, 07:23)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: ถ้านู๋นาได้อ่านข้อความนี้แชทมาคุยทางอีเมล์นี้ได้นะครับ k.phitaktoo12345@thaimail.comgf เด็กเชียงราย
  (19.07.2007, 07:27)

นายพิทักษ์ อาจ๊อกู่: โทษทีนะข้อความบนไม่ได้ใส่ชื่อลืมไปขอโทษจริงๆที่มีชื่อว่าคนไม่กล้าใส่ชื่อเป็นข้อความของผมเองครับคุณนู๋นาคนสวย
  (19.07.2007, 07:32)

Suksan Mayoe: สวัสดีครับเรารักอาข่าหญ่าทุกๆคนนะขอให้เรารักกันสามัคคีกลมเกลียวตลอดไป
  (23.07.2007, 07:58)

ไผ่: สวัสดีชาวอาข่าทุกคนค่ะ เป็นละอ่อนอาข่าเหมือนกัน อยู่เชียงรายแต่เรียนที่ราชภัฏเชียงใหม่
แวะมาทักทายกันได้ค่ะ Phaiabodo@hotmail.com
  (25.07.2007, 07:07)

อาหงี่ กู่ เออจึ: อู่ตู่เถ่องมา แมนุ้มเต่อ โอ้. อ่าก๊าจ้อก่อนี จอส้าโดแตะอา.
แม่นุ้มเตอ อาซู่ก่า จึกือ ยา น๊ะ ทีโป โบะแหน่หล่ะ เฮอก๊าแนนะ หง่าเออจึมาเต (อาหงี่ กู่ ดอยงาม ภูเอ้งจ๊อเออมา)==
ซ้มมี๊โอ๊
โอ๊เถ่วเลว
เถ่วเลวจยุม
จยุมหม่อแหย๊
หม่อแหย็จา
จาถี่สี่ ถี่สี่ลี๊
ลี๊ผู่แบ
ผู่แบอู
อูโหนย่วหย่า
โหนย่วหย่าฉ๊อ
ฉ๊อหม่อเอ้ว
หม่อเอ้วเจย่ว
เจย่วเถ่องเผ่อง
เถ่องเผ่องเม้อง
เม้องเห่องเทอง
เห่องเทองเจย่
เจย่เลนย้อ
นย้อฉี้หล่ะ
หล่ะเท้องโป่ว
เท้องโป่วเซว
โป่วเซวแล
แลนุ้มโบ้
โบ้หม่อโป
หม่อโปที้
ที้ส้าเบยอ
เบยอมาเจ้อง
เจ้องเจ่อ
เจ่อเกว่ว
เกว่วแจย้
แจย้แย
แยจโย่ว
จโย่วเบียง
เบียงแหล่
แหล่นี
นีซา
ซาฉ้อ
ฉ้อจยี่
จยีโซ
โซซ้า
ซ้าเท้อง
เท้องเกอ
เกอเท้ว
เท้วจยอ
จยอส่อ
ส่อหน่ม
หน่มก่า
ก่าจเย
  (25.07.2007, 09:52)

อาหงี่ กู่ เออจึ: อาจึ ซิ่ . หง่าเอ้องแหง่ฉ่อเหมาะน้า rom_98@hotmail.com เอ้องโบะเหละเต
กื่อเหล่องหื่อตือๆ มา.
  (25.07.2007, 09:55)

อ๊ากอ: เราอยู่ดอยตุงชื่ออ๊ากออยากจะมีเพื่อน(สาวๆ)ต่างหมู่บ้านอ่าข่าด้วยเท่านั้นวันนี้แค่นี้นะบ๊ายบาย....รักทุกคน คนอ่าข่าก็มีโทสับนะนี่เลย083-8202659 นะจ๊ะ
  (31.07.2007, 02:53)

san: เราเรียนอยู่ที่โรงเรียนชัยสิทธาวาส"พัฒน์สายบำรุง"ปทุมธานีนะครับเพื่อนๆ
  (01.08.2007, 02:34)

คนแถวนี้เหมือนกัน: คนชื่อsanคือคนที่ไหนครับใช่คนอาข่าหรือเปล่าทำอะไรอยู่ที่ปทุมธานีเรียนอยู่หรือว่าทำงานครับ
  (01.08.2007, 04:59)

san: เรียนอยู่ครับที่อำเภอสามโคก
  (02.08.2007, 04:05)

วาสนาน้อยน้อย: อยากประชาสัมพันธ์กับพี่น้องชาวอาข่าทุกท่านเกี่ยวกับ"ค่ายACY"อยากบอกว่าใกล้มาถึงแล้วคับจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม ส่วนเรื่องวัน เวลา สถานที่ รายละเอียดอื่น จะแจ้งอีกทีคับผม
  (02.08.2007, 09:45)

วาสนาน้อยน้อย: ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ps_tin@hotmail.com
  (02.08.2007, 09:48)

suksan nakad: ว้าช่วงนี้น่าสบายจังไม่ค่อยได้เรียนเลยกิจกรรมเยอะทั้งเดือนเดี๋ยวก็กีฬาอำเภอ จังหวัด ทัศนศึกษา เราเลยไม่เครียดด้วยเลยเพื่อนๆเป็นไงบ้างนะ
  (07.08.2007, 01:54)

san,suksan,suk: เรียนหนังสือที่ปทุมก็งั้นๆแหล่ะแต่คิดถึงบรรยากาศเมื่อตอนเด็กๆที่เราเคยเรียนอยู่แถวหมู่บ้าน
น่าจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำมากที่สุดแล้วคือประมาณช่วงประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งกลางนำ ต. วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตอนนี้เราจะต้องเรียนคอมฯทุกวันจันทร์-ศุกร์วันละ1-2คาบ...แค่คิดถึงนะ.
  (08.08.2007, 01:53)

ศักศรีอาข่า: ยาวเกิน
  (13.08.2007, 03:30)

พิมพ์: ดีใจจังมีเว็บของอาข่าด้วยพึ่งรู้นะเนี่ยเราเองก็เป็นคนอาข่าเหมื่อนกัน
  (15.08.2007, 09:32)

Supreeya Tik: คนอ่าข่าบนดอยวาวีน่ารักมากๆเลยค่ะ
  (18.08.2007, 11:40)

เด็กดอยวาวี: จริงอ่ะป่ะ
  (21.08.2007, 03:18)

เฟิ้ล: ...รักและคิดถึง พี่น้องชาวอาข่าทุกคนครับ น่ารักและใจดีทุกคนเลย...
  (23.08.2007, 08:39)

สาวกะเหรี่ยง: หวัดดีพี่น้องชาวทุกคน
  (25.08.2007, 11:52)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: น่าจะมีเยอะกว่านี้นะ
  (27.08.2007, 05:22)

สมพงษ์: สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ขุนสรวย
  (28.08.2007, 06:59)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: เฟิ้ลมีแฟนหรือยังคับ
  (28.08.2007, 07:01)

วาสนาน้อยน้อย: สวัสดีพี่น้องชาวอ่าข่าทุกท่านแค่อยากบอกว่า.."ค่าย ACY" ใกล้มาถึงแล้วคับจะเริ่มวันที่...
  (01.09.2007, 03:34)

วาสนาน้อยน้อย: "ค่าย ACY" จะมีขึ้นในวันที่ 10-13 ตุลาคม 2007 สถานที่คือ ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงราย (CBS) อยู่ที่ บ้านป่าสักขวาง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย (หลังตลาดสดบ้านห้วยไคร้ใกล้ๆกับปากทางขึ้นดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง) สนใจเพิ่มเติมติดต่อ นี่เลยคับ ps_tin@hotmail.com
  (01.09.2007, 03:38)

วาสนาน้อยน้อย: ได้ยินข่าวค่าย"ACY"แล้วขอรบกวนชาวพี่น้องอ่าข่าช่วยบอกต่อให้เพื่อนๆทราบด้วยนะคับ จะขอบพระคุณอย่างสูง เรารอท่านอยู่...."ใครจะไปแทนเรา" คือหัวข้อค่าย ACY 2007 คับผม
  (01.09.2007, 03:41)

วาสนาน้อยน้อย: "ใครจะไปแทนเรา" ประโยคนี้จะได้ยินในค่าย "ACY" 2007 นี้แน่นอน ps_tin@hotmail.com
  (01.09.2007, 03:43)

อัศวิน เผ่าผล: ค่ายacyที่ว่านี้คือค่ายเกี่ยวกับอะไรครับ
  (03.09.2007, 03:39)

หล่อผ่า จูเปาะ: ทำไมคนเราแต่ละคนชอบความสบายมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม ทำไมไม่ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของอาข่าไว้ ทำไมถึงเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นทั้งๆที่มีศาสนาเป็นของตัวเอง
  (03.09.2007, 09:39)

ปูเป้..จะคำน้อย: เอาภาษาอาข่ามาเผยแพร่ น่าภูมิใจไม่แพ้ใคร ดีจังนะค่ะขอให้ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องอาข่าและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของอาข่าหย่าที่จดจำไปแสนนาน เด้อ.......
  (04.09.2007, 07:08)

อาข่า สามัคคีใหม่: ปีใหม่โล้ชิงช้าที่ผ่านมาสนุกมากเลยที่บ้านแสนใจใหม่
  (05.09.2007, 06:59)

เคน ปากกาด้ามสุดท้าย: ตอนนี้เพลงคาราโอเกะอาข่าออนไลน์ฟังได้แล้วนะครับ คลิกก้อปปี้ลิงค์นไปใส่ที่urlได้เ]ยนะครับ ี้http://www.youtube.com/watch?v=qT4qW3o9oBw&feature=PlayList&p=784876F3860404C1&index=1&playnext=2
นี่ก็อีกลิงค์หนึ่ง http://www.you tube.com/charat1982 อีกไม่นานเกินรอจะมีเพลงmp3อาข่าออนไลน์ แต่ต้องรอก่อนนะครับ
แต่ตอนนี้mvอาข่าออนไลน์ฟังได้แล้ว และผมจะเพิ่มเพลงไปเรื่อยๆๆ
รับชมรับฟังได้เลยนะครับ
นี่ก็อีกลิงค์หนึ่ง http://charat1982.spaces.live.com
  (05.09.2007, 16:12)

เคน ปากกาด้ามสุดท้าย: ้http:www.youtobe.com/charat1982
  (05.09.2007, 16:17)

เคน ปากกาด้ามสุดท้าย: นายพิทักษ์ทูหนีมากบดันอยู่ที่นี่เองหรือ ส่งเมลล์ได้รับมั้ย ตอนนี้ไต้หวันเริ่มหนาวแล้ว
แต่ก็คิดถึงนายซึ่งอยู่เมืองไทยทุกวัน แต่ขอโทษตอนนี้ไม่ไรให้พึ่ง555555
เข้าชมเวบเราหน่อยนะ http://charat1982.spaces.live.com
ตอนนี้เรากำลังเอาเพลงอาข่าเข้าเวบอยู่ไปฟังได้นะ เปนคนอาข่าต้องฟังเพลงอาข่าสิใช่มั้ย
เวบนี้ก็มีเพลงอาข่า http://www.youtube.com/charat1982 แล้วไว้เจอทางเมลล์และสายทอระสับนะเพื่อนรัก
  (05.09.2007, 16:26)

เคน ปากกาด้ามสุดท้าย: การเปนคนอาข่า ไม่ได้จำกัดว่าต้องเปนคนชนชาติไหน นับถือศาสนาใด เพราะการนับถือใดๆ
นั้นเปนสิทธิและเสรีภาพของผู้นั้น การนับถือศาสนาคริสต์ใช่ว่าจะทำให้ความเปนอาข่าหายไป
ผมคนนึงที่ไม่ใช่อาข่าแท้ กล่าวคือมีพ่อเปนคนจีน แต่ีก็รักวัฒนธรรมอาข่า ถึงแม้จะพูดภาษาอาข่าไม่ค่อยชัดแต่ก็ไม่เยปฏิเสธว่าตนเปนอาข่า บางครั้งเหนเพื่อนๆอาข่าบางคนออกมาถกเถียงกันเรื่องศาสนาแล้วอดไม่ได้
ว่านี่มันยุคสมัยไหนแล้ว สิทธิและเสรีภาพ ไม่ว่าอาข่าที่นับถือดั้งเดิม และอาข่าคริสต์
ต่างก้ทำงานเพื่อคนอาข่าเหมือนกันนั่นก็คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาข่า
จาก เคนปากกาด้ามสุดท้าย อาข่าคาทอลิกแม่สาย
  (05.09.2007, 23:50)

นัท: ดีน่ะค่ะที่มีเว็บอาข่าอยากให้มีละครอาข่าบ้าง
  (06.09.2007, 04:31)

พี่ โจ ( ประธานอนุชน ): ค่าย A.C.Y. คือการรวมตัวกันของกลุ่มอนุชนอาข่า ซึ่งจะมีขึ้นปีละครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อนุชนอาข่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรม ดีกว่าเข้าผับเข้าบาร์ และส่งเสริมให้อนุชนกล้าแสดงออกในทางที่ดี มีใจรักเผ่าพันธ์ของตัวเองมากขึ้น แล้วเจอกันนะครับ
  (06.09.2007, 14:21)

ดช สมบูรณ์ มนุษย์เกษตรชร: Hi ! ภูมใจที่เกิดเป็นเผ่าอาข่าครับ และจะรับใช้อาข่าตลอดไปครับ
  (06.09.2007, 14:31)

เคน ปากกาด้ามสุดท้าย: ตอนนี้เพลงmp3อาข่าออนไลน์ฟังได้แล้วนะครับมีมากกว่า60เพลงและจะเพิ่มเรื่อยๆ
ฟังเร็วไม่ต้องรอนานจะคลิกเล่นทั้งอัลบั้มก็ได้แถมยังโหลดได้ด้วย ฟรี ที่
http://www.ijigg.com แล้วพิมพ์ที่searchของเวบijiggว่า รวมเพลงอาข่า
แล้วกดenter
  (06.09.2007, 16:11)

เคน ปากกาด้ามสุดท้าย: หรือจะก้อปปี้ลิงค์นี้ไปใส่ที่urlก็ได้
http://www.ijigg.com/search?s=%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2
  (06.09.2007, 16:27)

เคน ปากกาด้ามสุดท้าย: http://www.ijigg.com/playlist?playlistID=album_My%20Music&playlistUser=charat1982
ก้อปปี้ลิงค์นี้เลย รวมเล่นทั้งอัลบั้มไว้ให้แล้ว โหลดเต็มที่เลยนะครับ เพื่อคนอาข่าทุกคน
  (06.09.2007, 17:24)

เคน ปากกาด้ามสุดท้าย: http://www.ijigg.com/songs/V2AA4470PA0
  (07.09.2007, 00:11)

เด็กอาข่า: ดาวน์โหลดเพลงอย่างไงช่วยบอกวิธีหน่อยเน้อขอบคุนอย่างแรง
  (07.09.2007, 02:34)

เคน ปากกาด้ามสุดท้าย: คลิกลิงค์นี้แล้วhttp://www.ijigg.com/songs/V2AA4D00PA0
เมื่อเพลงดังขึ้นให้คลิก download mp3 file แค่นี้ก็โหลดได้แล้ว
มี60เพลงให้เลือกฟัง หรือจะเลือกฟังทั้งอัลบั้มก็ได้ แต่การฟัังทั้งอัลบั้ม
โหลดเพลงไม่ได้ แต่ถ้าจะโหลดเพลงให้คลิกทีละเพลง
โปรแกรมสนับสนุนการโหลดเพลงคือเวบบราวเซอร์ของieต้องมีเครื่องmp3วินแอม
เวบบราวเซอร์ของmozilla firefoxต้องมีควิกทามน์
หากไม่เข้าใจตรงไหนฝากข้อความทิ้งไว้ได้ที่ http://charat1982.spaces.live.com
จากคนรู้น้อย เคนปากกาด้ามสุดท้าย
  (07.09.2007, 10:33)

เคน ปากกาด้ามสุดท้าย: ตอนนี้เพลงเพิ่ม80เพลงแล้ว เปิดหาเพลงง่ายๆๆ
โดยพิมพ์คำว่า เพลงอาข่าที่กูลเกิ้ลแล้วเลือกหาเลย
ไม่ยากเลยใช่มั้ย ลองดูนะครับ
ไม่เข้าใจ ฝากข้อความไว้ที่เวบเคนนะครับ
ขอบคุณครับ
  (08.09.2007, 16:04)

วาสนาน้อยน้อย: อย่าลืมมาค่าย "ACY" ของเรานะคับ "ใครจะไปแทนเรา" "ใคร"จะว่าเรายังช่างเขาการให้พี่น้องอาข่ามารวมตัวแล้วทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นั่นแหละคอการ "อนุรักษ์" ที่เห็นได้จริง จับต้อง สัมผัส ได้จริง ..... เจอกันวันที่ 10-13 ตุลา 2007 ที่ค่าย "ACY" นะคับพี่น้อง
  (10.09.2007, 06:05)

เคน ปากกาด้ามสุดท้าย: ดีครับ ตอนนี้เปลี่ยนบ้านแล้ว เข้าชมบ้านใหม่ผมได้นะครับ มีเพลงไทยและอาข่าฟังด้วย
แชทได้ด้วยคลิกนี่เลย http://w-phetcharat.blogspot.com/
ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ และผมจะปรับปรุงไปเรื่อยๆ
  (11.09.2007, 15:55)

เด็กดอยวาวีอยู่ปทุมธานี: 20กันยายนกว่าๆนี้ก็จะสอบปลายภาคเรียน ม.ปลายแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆละครับจะสอบวันไหนกันบ้างครับ
  (12.09.2007, 01:53)

aga: พี่โจ ช่วยแจ้งรายละเอียดให้มากกว่านี้หน่อย คนอยู่ไกลไม่รู้อะไรเลย ที่อยู่ก็แจ้งให้แล้ว ไม่เห็นจะส่งข่าวความเคลื่อนไหวมาให้เลย ยังไงก็ขอแจ้งหน่อยนะครับ สถานที่ ที่ไหน อย่างไรขอบคุณครับ
  (12.09.2007, 08:47)

วาสนาน้อยน้อย: ค่าย ACY ปี 2007 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาม 2007 หัวข้อค่าย คือ "ใครจะไปแทนเรา" โดยจะจัดที่ สถาบันพระคริสธรรมเชียงราย ( CBS) ตั้งอยู่บ้านป่าสักขวาง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย (หลังตลาดสดบ้านห้วยไคร้) ค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท ถ้าอยากเห็นแผนที่เมลล์มาที่ ps_tin@hotmail.com ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะคับ...พระเจ้าอวยพระพรนะคับทุกท่าน
  (14.09.2007, 05:49)

ปากกาด้ามสุดท้าย: ดีครับทุกๆๆคน คือตอนนี้ผมกำลังจะทำเวบ
แต่ไม่รู้จะใส่เนื้อหาไรดี
ช่วยแนะนำผมได้มั้ยครับที่นี่
http://w-phetcharat.blogspot.com/
ลองเข้ามาชมดูแล้วแนะนำด้วยนะครับ
สำหรับเพื่อนๆทุกคนอยากมีเวบเปนของตนเอง
ง่ายนิดเดียวครับ
นั่นก็คือบล็อกที่มากับgmail
ไม่ยุ่งยากง่ายนิดเดียว
แต่เริ่มแรกจะมีแค่หน้าเปล่าเท่านั้นครับ
และเราค่อยๆแต่งเอา อยากให้เพื่อนๆอาข่าหันมาสนใจกันทำเวบกัน
ขนาดผมพึ่งหัดใช้คอมก็ยังทำได้เลย
ทุกอย่างเหมือนเวบที่เค้าเสียตังค์กัน
แต่บล็อกเปิดใช้ฟรี เพียงแค่ไม่คำเริ่มต้นว่าwwwเท่านั้นเอง
ลองดูนะครับ ไม่เข้าใจอย่างไรฝากข้อความทิ้งไว้ที่นี่ได้นะครับ
  (16.09.2007, 05:16)

เด็กดอยช้าง: คุณปากกาด้ามสุดท้ายไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรลองเข้าไปดูเว็บแล้วเล่นแชทตอนไหนละไม่เห็นจะมีคนอยู่ซะกะคนเดียวเลยงงค่ะขอบคุณ*-*
  (16.09.2007, 08:52)

ปากกาด้ามสุดท้าย: อยากให้ทุกคนช่วยโหวตหน่อยครับ
ว่าผมควรใส่เนื้อหาเกี่ยวไรบ้าง
แต่ตอนนี้มี แชท ฟังเพลงออนไลน์ไม่ว่าจะเปนเพลงไทยลูกทุ่ง
เพลงสตริง เพลงเพื่อชีวิต เพลงอาข่า และ
เพลงพระคริสต์ออนไลน์ มีลิงค์ต่างๆๆให้ท่องเวบด้วยครับ
ว่างๆๆก็เจอกันบ้างนะครับ http://w-phetcharat.blogspot.com
  (16.09.2007, 11:32)

แดน ปทุม: หวัดดีชาวอาข่าทกๆคนสบายดีกันหรือเปล่ารักษาสุขภาพด้วยนะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกหนักก็อย่าทิ้งการเรียนนะจะสอบแล้วด้วยตั้งใจทำข้อสอบกันทุกๆคนละ.....เป็นห่วง
  (17.09.2007, 05:05)

ปากกาด้ามสุดท้าย: มาอีกแระครับคือว่าเปลี่ยนชื่อบล็อกแล้ว http://new-akhaza.blogspot.com/
ตอนนี้กำลังรับสมัครสมาชิก กลุ่มอาข่ายุคใหม่
ไม่จำกัดว่าต้องเป็นคริสต์ หรือพุทธ
หรืออาข่าลูกครึ่ง เราไม่มีการแบ่งแยก
เราอยากให้มีการรวมกลุ่มก้อนเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาข่าเรา
ไม่ว่าท่านจะอยู่ไหนที่ใดของประเทศไทย
เราก็สามารถร่วมงานกันได้
เวบเราเป็นเวบฟรีและไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เพียงแค่ทุกท่านที่เป็นสมาชิกต้องรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับหมู่บ้านเช่นปัญหาที่ต้องแก้ไข
อะไรที่ไม่ชอบธรรมต่างๆ
ถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่านที่จะให้เราแนะนำ
แบ่งปันความสุขแก่เพื่อนๆ
กล่าวคือทำในสิ่งที่ว่าเราคืออาข่าและไม่อายที่จะเป็นอาข่า
ขอเชิญสมัครได้ที่เมลล์นี้ charat2525@hotmail.com
หรือที่นี่ kenlove2@gmail.com
โปรดบอกชื่อและระบุว่าสมัครสมาชิก
พร้อมบอกด้วยว่าอยู่เขตไหนจังหวัดอะไร
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราี่คงได้ร่วมงานกัน
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
เคน ปากกาด้ามสุดท้าย
  (17.09.2007, 21:18)

ปากกาด้ามสุดท้าย: มาอีกแระครับคือว่าเปลี่ยนชื่อบล็อกแล้ว http://new-akhaza.blogspot.com/
ตอนนี้กำลังรับสมัครสมาชิก กลุ่มอาข่ายุคใหม่
ไม่จำกัดว่าต้องเป็นคริสต์ หรือพุทธ
หรืออาข่าลูกครึ่ง เราไม่มีการแบ่งแยก
เราอยากให้มีการรวมกลุ่มก้อนเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาข่าเรา
ไม่ว่าท่านจะอยู่ไหนที่ใดของประเทศไทย
เราก็สามารถร่วมงานกันได้
เวบเราเป็นเวบฟรีและไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เพียงแค่ทุกท่านที่เป็นสมาชิกต้องรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับหมู่บ้านเช่นปัญหาที่ต้องแก้ไข
อะไรที่ไม่ชอบธรรมต่างๆ
ถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่านที่จะให้เราแนะนำ
แบ่งปันความสุขแก่เพื่อนๆ
กล่าวคือทำในสิ่งที่ว่าเราคืออาข่าและไม่อายที่จะเป็นอาข่า
ขอเชิญสมัครได้ที่เมลล์นี้ charat2525@hotmail.com
หรือที่นี่ kenlove2@gmail.com
โปรดบอกชื่อและระบุว่าสมัครสมาชิก
พร้อมบอกด้วยว่าอยู่เขตไหนจังหวัดอะไร
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราี่คงได้ร่วมงานกัน
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
เคน ปากกาด้ามสุดท้าย
  (17.09.2007, 21:36)

เด็กปทุม: อู่ดู่ถ่องมะเด็กดอยวาวีและชาวอาข่าทุกคน ขอให้ทุกคนรักษาวัฒนธรรมของอาข่าไว้ให้ดีนะ อย่าอายที่จะพูดภาษาอาข่านะจ๊ะ
  (15.10.2007, 02:52)

พิมพ์: วัดดีชาวอาข่าทุกคน เห็นพี่น้องชาวอาข่าหลายคนเข้ามาทักทายกันเยอะแยะมากมายเลยเข้า
มาทักทายพี่น้องเช่นกันค่ะ ชื่อ พิมพ์ค่ะ ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ
พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนค่ะ
  (23.10.2007, 05:24)

นู๋นา สาวเชียงราย: อยากมีเพื่อนเป็นผ่าเดียวกัน patcharee--31@hotmail.com อีเมล์ นู๋นาเองคะ
  (25.10.2007, 06:03)

นู๋นา สาวเชียงราย: อยากให้คนเผ่าเดียวกันรักกันมากๆ 0856238189
  (25.10.2007, 06:05)

นู๋นา สาวเชียงราย: พิมพ์ อยากมีเพื่อนจังเลย
  (25.10.2007, 06:07)

นู๋นา สาวเชียงราย: นายพิทักษ์ อาจ๊อกู่ นู๋นาอยู่หมู่บ้าน มะหินกอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ้า เรียนอยู่ที่ เชียงใหม่ ปวช 2 สาขา คอมธุรกิจ ถ้าอยากรู้จักเราก็โทรมาได้ 0856238189 ยินดีรับสายคะ
  (25.10.2007, 07:45)

นู๋นา สาวเชียงราย: พิทักษ์ คนไม่กล้าใส่ชื่อ อยู่บ้านที่ไหน ชื่อหมู่บ้าน ชื่อเล่น เรียนไหน เรียนอยุ่ปีไหน สาขาไร อายุเท่าไร คะ นู๋นาอยากรู้จักคะ หรือส่งรูปมาให้ดูหน่อยคะ ส่งมาทางอีเมล์นะคะ patcharee--31@hotmail.com เห็นแล้วตอบกลับด้วยคะ
  (25.10.2007, 07:48)

นู๋นา สาวเชียงราย: พี่ โจ ประธานอนุชนA.c เคยไปค่าย A.x.t ไหมคะ ถ้าไปก็กรุณาตอบด้วยคะ นู๋นาอาจจะรู้จักก็ได้คะ A.C.T.
  (25.10.2007, 08:00)

นู๋นา สาวเชียงราย: ปากกาด้ามสุดท้าย อยู่ไหนคะ ช่วยตอบหน่อย
  (25.10.2007, 08:08)

dej: มีเวปไหนที่มีสอนภาษาอาข่าบ้างครับ ที่มากกว่าตัวอย่างด้านบนที่ทำไว้ก็ดีมากๆครับ แต่มีน้อย
ผมพยายามที่จะจำโดยการท่องครับ แต่น่าจะมีหลักภาษาที่สามารถทำให้เข้าใจได้ง่าย
หรือสมาชิกในเวปนี้จะช่วยกันแนะนำก็ดีนะครับ อย่าถือว่าผมเป็นคนต่างชาติพันธ์เลยครับ
เพราะขณะนี้ผมเพิ่งได้ลูกสาว(สองเดือนแล้วครับ) ที่มีแม่เป็นคนอาข่าครับ (ดอยสะโง้ เชียงแสน)
อย่าถามผมนะครับว่าทำไมไม่เรียนกับแฟน ผมชอบทำให้เธอประหลาดใจนะครับ
ขอบคุณครับ
  (26.10.2007, 08:25)

นู๋นา สาวเชียงราย: ไม่มีใครมาให้กำลังใจเลยคะ
  (30.10.2007, 05:55)

แม่นางอึง: ดีจังค่ะ ขอให้รักกันมาก ๆ อะไรดีๆ ที่ต้องรักษาก็รักษาไว้ อะไรที่บ่อมทำลายความเป็นคนที่ดี ก็เลิกเถอะ
  (31.10.2007, 01:26)

ปากกาด้ามสุดท้าย: ดีครับทุกๆคน หนูนาครับผมอยู่สวนป่าครับ ดอยตุงงัยครับ อยู่บ้านเดียวกับนายพิทักษ์
ผมกับนายพิทักษ์เราเป็นเพื่อนกัน ส่วนตอนนี้ผมอยู่ไต้หวัน ส่วนนายพิทักษ์อยู๋กทม.
ว่างๆก็มาเยี่ยมเยียนที่บล็อกของผมนะ หวังว่าคงได้เจอกันนะครับ
  (31.10.2007, 16:16)

sand: เราเป็นสาวอาข่าอีกคนนึงเช่นกันนะ
อยากมีเพื่อนต่างถิ่นที่เป็นอาข่าเหมือนกัน
อ๋อ............ บ้านเราอยู่ตาก
ไม่ค่อยมีอาข่าหรอก.............มีหมู่บ้านเดียวในจังหวัดตากหล่ะมั้ง
อยู่รวมกันหลายๆเผ่า สนุกดี
  (04.11.2007, 07:12)

กอหญ้า: ถึง เพื่อนๆทุกคน ตอนนี้อยู่ ปทุมธานี เหงามากๆ อยากให้โทรมาหา ทำเบอร์หาย จำเบอร์ไม่ได้ตอนนี้ซื้อเบอร์ใหม่แล้ว โทรหาหน่อย 085-2751045 คิดถึงนะจ๊ะ
  (05.11.2007, 02:14)

สันต์ นากาด: เปิดเรียนเป็นวันแรกของภาคเรียนที่ 2 คิดถึงเพื่อนๆอาข่านะครับ
  (06.11.2007, 03:43)

สา: เรารักชาวอาข่าทุกคน เพาะเรามีแฟนเปณชาวอาข่า สา รัก วีระ มากนะ
  (06.11.2007, 07:18)

สา: โชคดี
  (07.11.2007, 13:10)

o: เราเป็นอาข่าคนหนึ่งที่ออกจากบ้านมาศึกษา อยู่ที่ กทม ถ้าใครเหงาหรือไม่มีเพื่อนก็เขียนมาหาเรา ming_ter@hotmail.com
  (07.11.2007, 13:17)

เสธ นากาด: รักทุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคนนะครับ
  (09.11.2007, 04:21)

duang: very good
  (09.11.2007, 09:01)

อาสา: เรารักชาวอาข่าทุกคนครับ โดยเฉพาะชาวบ้านแม่หม้อ
  (10.11.2007, 13:59)

โก้: เราก็เรียนอยู่ปทุมนะครับ
  (12.11.2007, 07:23)

มอไซร์ อาข่า: สวัสดีครับ ชาวอาข่าทั้งหลายไม่ว่าผู้ที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง อยากถามว่าคุณเป็นอาข่าเนี่ย คุณภูมใจไหม?ที่เกิดมาเป็นอาข่าแล้วลองถามตัวเองดูซิครับว่าเราเนี่ยเกิดมาเป็นอาข่าเพื่ออะไร? แล้วคุณทำอะไรพื่ออ่าข่าทึ่คุณเกิดมาเป็นตัวเป็นตนนี้หรือยัง ถ้าคุณยังไม่ได้ทำละก็ ผมในฐานะเป็นอาข่าคนหนึ่งที่อยู่บ้านนอกบนดอยก็อยากจะบอกทุกคนว่ายังครับยังไม่สายที่คุณจะทำเพื่ออาข่าที่คุณเกิดมา เริ่มตั้งแต่บัดนี้เถิดครับพี่น้องชาวอาข่า ผมอยากเห็นอาข่าบินได้ ผมจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ จากหนุ่มอาข่าบ้านนอก ขอบคุณครับ
  (19.11.2007, 05:36)

วิน ซีโอน: สวัสดีครับ พี่น้องชาวอาข่า ผมเป็นคนหนึ่งในบรรดาอาข่า ผมมีความประทับใจและภูมิใจเป็นอย่างมากครับในการที่ผมได้เกิดมาเป็นอาข่า ผมมีความคิดว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะเห็นอาข่ามารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อยากเห็นอาข่าทำเพื่ออาข่าไม่ใช่ทำเพื่อตัวเอง และในขณะเดียวกันก็ผมอยากให้อาข่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด อยากมาร่วมงานในการจัดงานครั้งนี้ครับ เพื่อให้อาข่าได้รักษาวัฒนธรรมการเป็นอาข่าของตัวเองเอาไว้เพื่อสืบทอดลูกหลานต่อๆไป ผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ในงานก็มีดารารับเชิญ คือนักร้องอาข่ามาให้ความสนุกสนันกับทุกคนเลยนะครับ พลาดไม่ได้นะครับ แล้วเจอกันในงานครับ บาย
ขอให้โชดดีครับทุกคน
  (19.11.2007, 05:57)

โยนะ อาจอ: สวัสดีครับ ชาวอาข่าทุกคน ผมเป็นอาข่าคนหนึ่ง ก็อยากจะประชาสัมพันธ์อะไรเล็กๆน้อยๆให้กับชาวอาข่าทุกคนได้รับรู้นะครับ คือผมอยากจะเชิญชวนชาวอาข่าทุกคนที่ตัวเองคิดว่ามีความสามารถในการร้องเพลงหรือเล่นกีฬาก็สามารถมาร่วมงานได้และร่วมการแข่งขันได้ที่บ้านซีโอน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย หรือสอบถามข้อมูลได้ที่คุณสุรชัย อาจอ 084-1697522 หรือ 083-8607673 แล้วรายละเอียดจะติดประกาศในไม่ช้านี้ครับ ผมคงหวังว่าอาข่าทุกคนจะให้ความสนใจในการจัดงานครั้งนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ การจัดงานครั้งนี้เพื่อเยาวชนอาข่าของเรานะครับ ยังงัยผมก็ขอฝากงานนี้ไว้ในใจของทุกคนนะครับ รักอาข่าทุกคน
จาก หนุ่มซีโอน
  (19.11.2007, 06:11)

นู๋นาสาวเชียงราย: นู๋นาเรียนอยู๋เชียงใหม่คะ ใครอยู่เชียงใหม่ก็มาเที่ยวหาได้คะ อยู่อำเภอสันป่าตองคะ 0856238189 เบอร์นู๋นาเองคะ
  (20.11.2007, 03:03)

นู๋นาสาวเชียงราย: อาสา อยู่บ้านแม่หม้อหรอ เรียนอยู่ไหนเจ้าอยากรู้จักด้วยเจ้า
  (20.11.2007, 03:05)

แดน วาวี: หวัดดีอาข่าทุกๆคนสบายดีกันหรือเปล่าเราอยู่ปทุมธานีนะ
  (21.11.2007, 05:25)

min: เราก็เป็นอาข่าเหมือนกันอยู่ที่เชียงรายและเรียนอยู่ที่เทคโนเชียงราย ปี4แล้ว เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรก อยากมีเพื่อนเป็นอาข่าเหมือนกัน
  (30.11.2007, 07:38)

คนไม่กล้าใส่ชื่อ: ถ้าว่างๆก็เข้ามาคุยที่ได้ เว็บmymin248@hotmail.com นะค่ะ ยินดีที่เสมอสำหรับทุกคนค่ะ
  (30.11.2007, 07:41)

ken: เหงาครับ ว่างๆเจอกันที่เว็บใหม่นะครับ
พอดีเปลี่ยนเว็บแล้ว http://vrcr.thport.com
  (03.12.2007, 00:03)

สาววขี้อาย: จริงๆๆก็อยากคุยทางเอมนะ แต่ เอม เราเสียซะงั้น แก้ไม่ได้เลย ว้า!! แย่จัง
ดีใจจังอาข่ามีเว๊ป เย้ๆๆๆๆๆๆ ใครบ้างน้ออยู่ห้วยหกใหม่ เมลมาคุยบ้างก็ได้น้า
เราก็คนแถวนั้นแหละ อิอิอิ tornado_0414@hotmail.com เมลเราเอง
  (07.12.2007, 22:21)

เด็กดอยแอบเหงา: จริงๆๆก็อยากคุยทางเอมนะ แต่ เอม เราเสียซะงั้น แก้ไม่ได้เลย ว้า!! แย่จัง
ดีใจจังอาข่ามีเว๊ป เย้ๆๆๆๆๆๆ ใครบ้างน้ออยู่ห้วยหกใหม่ เมลมาคุยบ้างก็ได้น้า
เราก็คนแถวนั้นแหละ อิอิอิ tornado_0414@hotmail.com เมลเราเอง
  (07.12.2007, 22:23)

เด็กดอยแอบเหงา: ใอเดียดีเหมือนกันนะ ที่บอกว่า เปิดห้องแชค คุยกัน
ดีๆๆๆๆ จะได้รู้จักกัน ปรึกษากัน มีเมื่อไร บอกด้วยนะ จะรอ หรือมีเว๊ปไรดีๆ
ก็แนะนำบ้างนะ ไปละ พรุ้งนี้เข้ามาใหม่
  (07.12.2007, 22:52)

นู๋นาสาวเชียงราย: ปากกาด้ามสุดท้ายคะ คุณอยู่ไต้หวัน เป็นไงบ้างคะ สบายดีหรือป่าว แล้วไปทำงานที่ใต้หวันกี่ปีแล้วแล้วเมื่อไรจะกลับ แล้วชอบเล่น ออนแอนหรือป่าว หรือว่าชอบส่งเมล์ให้เพื่อนไหมคะ
  (11.12.2007, 08:29)

นู๋นาสาวเชียงราย: ปากกาด้ามสุดท้ายชื่อ เคนหรอคะ
แล้วเป็นนักร้องด้วยหรอคะ
ตั้งใจทำความฝันให้เป็นจริงนะคะ
  (11.12.2007, 08:38)

นู๋นาสาวเชียงราย: พี่วิน อาจอ คะตอนนี้ไม่เห็นจะส่งเมล์มาหาบ้างเลย หรือ ไม่ว่างคะ
  (11.12.2007, 08:44)

แดน ขุนสรวย: ใกล้ปีใหม่แล้วขอใหชาวอาข่าทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดใหม่ทำใหม่เพื่อชาวอาข่าทุกคน จากเด็กปทุมธานี
  (12.12.2007, 05:20)

ken: นี่คือเว็บอ่าข่าตัวจริง หลังจากที่พยายามทำตั้งนาน
http://akha.thport.com
  (13.12.2007, 11:29)

ken: เคน เป็นชื่อเรียกทางอินเตอร์เน็ทสำหรับผม
แต่ปัจจุบันกลายเป็นชื่อเล่นตัวจริงแล้วครับ
  (13.12.2007, 11:31)

ken: นู๋นาครับ เคนไม่ได้เป็นนักร้องแต่รักน้องฮุๆๆๆ ขอเชิญทุกคนมาเยี่ยมและตั้งกระทู้ที่เว้บนี้ได้นะครับ
http://akha.thport.com
  (13.12.2007, 17:02)

เด็กดอยแอบเหงา: แดน ถามไรหน่อยซิ อยู่ขุนสรวยเหรอ รู้จัก บอย พี่ชาย กุสุมา หรือเปล่า
มีเบอร์ บอยม๊ะ เราเพื่อนบอยเอง อยากรู้ว่าเค้าอยู่ใหน อ้อ..เราอยู่บ้านห้วยหกใหม่นะ
แล้วก็ ตา ยาย ฉันก็อยู่ขุนสรวยเหมือนกัน แดน ชื่อภาษาอาข่า ว่าไงอ่ะ เผื่อเรารู้จัก
  (15.12.2007, 21:00)

หนึ่ง เด็กฝาง: เรารักและคิดถึงอาข่ามากถึงเราอ่านภาษาอาข่าไม่เปนแต่เราภูมิใจได้เปนคนดอยถึงใครจะว่าอาข่ายังไงแต่เราดีใจและภูมิใจได้เกิดมาเปนชาวเขาเผ่าอาข่า
  (18.12.2007, 03:02)

หนึ่ง: I LOVE YOU เผ่าakhaเราอยากเรียนภาษาอาข่าใครก็ได้ช่วยสอนเราทีเราอยากอ่าเปนเขียนเปนเหมือนคนอื่นๆๆๆ
  (18.12.2007, 03:06)

ครับ: เดาเด่เดเสาเเร่เดาเด้เส่าเดืด้เรเพีนัรารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรเเททททททททททททททททททททท่
  (18.12.2007, 03:47)

d v s: เพื่อนๆที่เรียนวาวีวิทเป็นงัยบ้างครับไอ้มออออออออไอ้ชัยยยยยยไอ้นันท์หายเครียดหรือยังว่ะคิดถึงนะจู๊บบบบบบบบบบบบบบาย
  (18.12.2007, 03:52)

ยงยุทธ ยืนยงความดี(แบงค์: คิดถึงสาวอาข่าจัง
  (18.12.2007, 07:54)

อาแบ้หรือแบงค์สุดหล่อ: อยากเจอรักแท้ สาวอาข่าพอจะมีมะ จากหนุ่มห้วยขี้เหล็ก(เก่า)
  (18.12.2007, 07:57)

แบงค์: สาวห้วยขี้เหล็กสบายดีมะ คิดถึงเพื่อนจัง(สายทอง ฟ้า หนิง ตาล ทุกคนเลย
  (18.12.2007, 08:10)

แดน ขุนสรวย: ไม่รู้นะเด็กดอยแอบเหงาแดนอยู่คนละที่กับเขาเลยแล้วก็อยู่ตั้งไกลด้วย แดนชื่อว่า อาเน้ ไม่รู้จักหรอกแดนอยู่ตั้งปทุมธานีแต่ก็จะกลับบ้านวันที่ 20/12/2007นี้แล้วกลับไปเที่ยวที่บ้านบ้างแล้วเธอชื่ออะไรล่ะ
  (19.12.2007, 04:38)

ken web a kha: ก็ต้องขอฝากเว็บนี้ไว้กับทุกๆคนด้วยนะครับ พอดีพึ่งจะหัดทำเว็บซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับอินเตอรืเน็ทและคอมฯ
มีอะไรแนะนำก็สามารถฝากข้อความทิ้งไว้ที่กระดานข่าวได้นะครับ
หรือสมัครสมาชิกแล้วล้อกอินจะมีที่ส่งข้อความส่งที่นั่นก้ได้นะครับ
ตอนนี้กำลังรับสมัครสมาชิกอยู่ครับ
อย่างไรก็ฝากด้วยนะครับ นี่ครับเว็บ http://akha.thport.com
  (19.12.2007, 23:46)

ยอจ๊ะ: สวัสดีค่ะ เป็นอาข่าหย่าคนหนึ่งที่มีโอกาสพิเศษได้เรียน มีการศึกษาดี มีงานทำ อยากจะบอกว่าไม่เคยลืมว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหน มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชาวอาข่าในการทำประโยชน์หรือ Support อะไรได้บ้าง หากใครต้องการส่งข้อมูล ข่าวสาร up dateเกี่ยวกับชาวอาข่าก็ยินดีคะ
  (26.12.2007, 05:33)

ken web a kha: ปีใหม่แล้วนะ ไม่เห้นมีใครมาทักทายกันเลย
สวัสดีปีใหม่2008นะครับ
  (05.01.2008, 18:42)

นู๋นาสาวเชียงราย: อยากให้ชวนอาข่าเข้ามาคุยกันเยอะๆนะคะ
  (08.01.2008, 02:20)

miki จัง: ยินดีที่ได้เห็นเว็บอาข่านะดีใจมากเลยอยากคุยกับอาข่าทุกนะ อยากให้แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีๆของแต่ละคนนะ อาข่าจะได้เจริญและ ไฮเทคโนโลยีอยากให้อาข่ารักกันมากมากนะ คึดถึงอาข่าทุกคน God is love อีเมล์ sa.yoki.2527@hotmail.com ว่างๆก็ส่งเมล์ (อยากได้เมล์ พี่โจ ประธาน a c y จากน้องสาว.........รออยู่นะ)
  (11.01.2008, 10:08)

แดน: หวัดดีทุกคนสบายกันดีหรือเปล่าเป็นห่วงอาข่าทุกคนนะ
  (18.01.2008, 02:23)

แดน ขุนสรวย: มีเวลามาหากันอีกทีหวัว่าทุกคนคงสบายนะ
  (23.01.2008, 05:20)

Joe: we love akha and never forget akha people from joe akha boy
  (24.01.2008, 05:07)

อ้อ: ดีค่ะ
  (25.01.2008, 07:51)

ton: ถ้าหากหนึ่งอยากเรียนภาษาอาข่าก็โพสเมล์ไว้สิครับ
เราพอเป็นบ้าง เดี๋ยวจะอาสาสอน
ยินดีบริากรความรู้ที่มีอยู่ครับ
  (27.01.2008, 14:54)

ิำำbeer: เป็๋นอาข่าแต่เขียนภาษาของตัวเองไม่เป็นอ่ะครับ
อยากเรียนภาษาอาข่าเหมือนกัน ตอนนี้เป็นแค่พื้น ๆ
อยากจะเขียน อ่านเป็นกะเ้ขามั่ง
  (28.01.2008, 03:07)

mee: ดีมากเลยค่ะอยากให้ลงเยอะๆเพื่อผู้ที่สนใจและอยากศึกษาภาษาอาข่าของเราและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาของเราด้วยดีจริงๆๆค่ะจะขอเป็นกำลังใจให้ห่างๆค่ะ
  (28.01.2008, 11:44)

beer: แล้วมีอาข่าคนไหนจะอาสาสอนล่ะครับ
  (29.01.2008, 08:37)

ton: ถ้าอยากรุ้จักอาข่ามากว่านี้ละก็ ลองไปศึกษาดูที่เว็บนี้ครับ www.aqkaqzaqma.com
  (03.02.2008, 14:57)

miki: ดีชาวอาข่าที่น่ารักทุกคนว่างๆมาออนกันนะ miki-mue1111@hotmail.com เจอกันนะอาข่าที่น่ารักทุกคน
  (04.02.2008, 10:48)

กิตติศักดิ์ เชอเพื่อ: สวัสดีครับชาวอาข่าเราชื่อ"a^lo^"นะครับเราก็อยากเรียนหนังสืออาข่าเหมือนกันถ้ามีการสอนหนังสืออาข่าที่ใหนก็ช่วยประชาสัมพันร์หน่อยเพราะว่าคนที่อยากจะเรียนหนังสืออาข่าก็มีเยอะ
  (04.02.2008, 14:58)

Gundosreo: Aloha!hbpy! http://opzazn.com xxdbs mgtib http://nkyfoq.com vpkkh oahot http://kegitr.com wbjeg dicrl http://kvwcxt.com wzpwa fnmix http://fartgo.com rtoig xqbpv
  (09.03.2011, 13:50)

Gundosbxw: Aloha!ktju! http://larhjr.com uferf digkp http://heqsbf.com xgdrm febmx http://wrkcwb.com ikxen zctec http://dkfkzb.com zcnsz yvowx http://okqfcu.com wiokw ovkrr
  (13.03.2011, 11:19)

กาล: ชอบเว็บอาข่าและอยากมีเพื่อนเป็นคนอาข่า
  (04.04.2011, 11:26)

กาล: สวัสดีชาวอาข่าทุกคน
  (04.04.2011, 11:31)

กาล: กาลเองก็เป็นคนอาข่าเหมือนกันแต่ทำงานอยู่ที่หาดใหญ่ไม่ได้เจอคนอาข่าเลย
  (04.04.2011, 11:35)

Gundoscsn: Aloha!cdgd! http://zfsjyj.com pcngu qwczw http://gremob.com pdgjq ojxkd http://arvhum.com xnila fengk http://bqesri.com zwgmi xfnim http://npsvoi.com nuhhd ocvnq
  (14.06.2011, 11:39)

rit kahlong: อยากให้มีภาษาอาข่าให้มากกว่านี้หน่อย
  (21.06.2011, 15:15)

สุกัญญา แลเชอร์: รักอาข่า อยากเป็นสมาชิกเว็บนี้จัง
  (04.08.2011, 06:05)

ความเห็นของคุณ

ชื่อ:
อีเมล์ หรือ โฮมเพจ:

เข้าพิพิธภัณฑ์ : เกี่ยวกับโครงการ : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยม : ติดต่อเรา : English Version
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย ฅนบ้านนอก เจ้าของเว็บ "มูลนิธิกระจกเงา"
รูปภาพและข้อมูลภายในเว็บไซต์แห่งนี้ หากท่านประสงค์จะนำไปเผยแพร่่ สามารถเผยแพร่ได้
JavaScript Menu By Milonic.com