เห็นด้วยไหมว่านักร้องสาวน้อยคนนี้ช่างน่ารักเหลือเกิน ถึงแม้จะอยู่ในชุดที่ดูจะแปลกตา เพลง ๆ นี้ก็น่ารักด้วยและฟังติดหูได้ง่าย แต่เนื้อเพลงส่วนใหญ่ช่างฟังบาดใจเหลือเกิน

ไม่เพียงแต่ล้อเลียนวิธีการที่เด็กม้งพูดภาษาไทย ซึ่งเนื่องด้วยการเยาะเย้ยขยายวงกว้าง ชี้นำให้ชาวเขาละทิ้งภาษาของเขา เพื่อว่าเด็กจะหลีกเลี่ยงการดูแคลน ที่มาจากการพยายามพูดภาษาไทยอย่างชัดเจน แต่กลับกลายเป็นการเข้าสู่อาณาจักรในโลกน้อย ๆ ของเด็ก ๆ การเจนต่อโลก การเปลี่ยนแปลงสู่การกินอาหารราคาแพง จะสร้างความประทับใจในวงเพื่อน ความมีน้ำใจ ความใสซื่อของเด็กตัวเล็ก ๆ หน้าตาขาว ๆ ที่ถูกเอ่ยถึงความน่ารักเพียงแต่ในชื่อ เพื่อจะหยุดยั้งความไม่มั่นใจ ในการที่ต้องพยายามในการสื่อสารภาษาไทย

แต่คุณรู้ไหมว่าเพลงนี้น่ารักและได้ทำให้หลาย ๆ คน ทั้งชาวเขา และคนไทยพื้นราบที่นี่โกรธมาก ในขณะที่ชาวเขาบางคนชอบ และร้องเพลงนี้

ใหม่! วีดีโอคาราโอเกะ


เนื้อเพลง
Romanized Thai
English
เพื่อนฉันเป็นชาวเขาชาวดอย
Peuan chan bpen chao kao chao doi My friends are hill people
ตัวน้อยๆ หน้าตาขาวๆ Dtua noi-noi nah dtah kao-kao Little bodies, white faces
มาโรงเรียนก็มากันแต่เช้า Mah rohng rien gor mah dtae chao Come to school early in the morning
ทั้งม้ง เย้า กะเหรี่ยง มูเซอ Tang moang yao garieng musser All Hmong, Yao [Mien], Karen and Mussur [Lahu]
     
เพื่อนชาวม้งเขามีน้ำใจ
Peuan chao moang kao mee nam jai The Hmong friend is generous
เอาแครอทมาให้เสมอ Ao care-rawt mah hai sa-mer Always brings a carrot to give
พูดจริงจังทุกครั้งที่เจอ Pood jing jang tuk krang tee jer Speaks seriously each time we meet
ฟังเสียงเธอน่ารัก จริงๆ Fang sieng ter nah rak jing-jing He sounds really, really cute
     
 

Chorus sung in tribal accent with clear Thai in parentheses

* โพะ ออ แค เหราะ มา ฝะ (ผมเอาแครอทมาฝาก) * Po aw kae raw ma fa (Pom ao care-rawt ma fahk) I brought you this carrot
หยะ ฮะ เธอ ด๊ะ กิ (อยากให้เธอได้กิน) Ya ha ter da gi (yahk hai ter dai gin) I want you to eat it
ผะ มี วิ ตะ มี (ผักมีวิตามิน) Pa mee wi ta mi (pak mee wi-ta-min) Vegetables have vitamins
ม่าย ต้อ กิ เคาะ แพ (ไม่ต้องกินของแพง) Mai dtaw gi kaw pae (mai dtong gin kawng paeng) You don't need to eat expensive stuff
โพะ ออ แค เหราะ มา ฝะ (ผมเอาแครอทมาฝาก) Po aw kae raw ma fa (Pom ao care-rawt ma fahk) I brought you this carrot
หยะ ฮะ เธอ แคะ แร (อยากให้เธอแข็งแรง) Ya ha ter kae rae (Yahk hai ter kaeng raeng) I want you to be strong
แกะ ค้อ เธอ จะ แด (แก้มของเธอจะแดง) Gae kaw ter ja dae (Gaem kawng ter ja daeng) Your cheeks will be red
แด เหมอ สี แค เหราะ (แดงเหมือนสีแครอท) Dae mer see kae raw (daeng meuan see care-rawt) Red like a carrot
     
ลา ลัล ลัล ลัล ลา.... La la la la laaaaa... La la la la laaaaa....
     
ที่โรงเรียนฉันมีเมฆลอย Tee rohng rien chan mee mehk loi At my school we have floating clouds
ปุยน้อยๆ ล่องลอยตามลม Bpui noi-noi lawng loi dtahm lohm Little puffs of cotton floating in the wind
มีลมพัดไม่ต้องมีพัดลม Mee lohm pat mai dtawng mee pat lohm The wind blows, we don't need a fan
น้ำค้างพรมเย็นฉ่ำยามเช้า Nam kahng yen cham yahm chao Cool dew in the morning
     
เพื่อนฉันเป็นชาวเขาชาวดอย Peuan chan bpen chao kao chao doi My friends are hill people
ตัวน้อยๆ หน้าตาขาวๆ Dtua noi-noi nah dtah kao-kao Little bodies, white faces
ถึงอยู่ไกลสุดตาป่าเขา Teung yoo glai soot dtah bpa kao Forest as far as you can see,
แต่หมู่เฮามีน้ำใสใจจริง Dtae moo hao mee nam sai jai jing But we have pure hearts
     
(ซ้ำ * ) (Sam *) (Repeat *)
(ซ้ำ * ) (Sam *) (Repeat *)