ลีซู เผ่าอื่น ๆ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับตัว
Wednesday 9th March 2005, 6:21 PM


จากเดิมที่หมู่บ้านอาข่าแห่งนี้ มีความโดดเด่นกว่าหมู่บ้านอื่น นั้นคือประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับการปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษ ตลอดจนลักษณะของบ้านเรือนที่ก่อสร้างด้วยไม้ไผ่ และใช้หญ้าคา ทำหลังคา ซึ่งมีความเรียบง่ายและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาเพื่อมาสัมผัสวิถีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น แต่เมื่อการพัฒนาของสังคมเมืองเริ่มเข้ามามีบทบาทในชุมชน คนในชุมชนเหล่านี้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และต้องใช้เวลากับการปรับตัวในแต่ละวัน สิ่งเหล่านี้คงไม่มีใครที่จะหยุดยั้งมันได้ ท้ายสุดแล้วอยู่ที่การปฏิบัติของคนในชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน...
โดย.....คนหน้ามัน.com