ลีซู เผ่าอื่น ๆ
ลาดีไม่ลาดี
Thursday 17th March 2005, 5:49 PM

ลาก็ดี จะได้ถอดสมองเอามาล้างซักกะที
ไม่ลาดี งานที่ทำของเรายังต้องทำต่ออีกเยอะ
คิดไม่ออกหว่า งั้นไม่ต้องลาละกัน..........