ลีซู เผ่าอื่น ๆ
ประชุมชาวบ้าน
Monday 30th May 2005, 12:35 PM

ช่วงนี้ทีมงานของเราในส่วนของงานชุมชน กำลังเข้าหาชุมชน เพื่อประชุมชชาวบ้าน หารือเกี่ยวกับแนวในการทำงาน เพราะในการทำงานของเราในเฟสต่อไปคือ จะเอาความคิดของชาวบ้านเป็นหลัก เราเข้าไปเหมือนตัวเสริม แต่แนวความคิดต่าง ๆ จะมาจากตัวของชาวบ้านเอง ตอนนี้เราเริ่มในโซนของบ้านห้วยแม่ซ้ายก่อน เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่ และเป็นพื้นที่ที่เราเข้าไปทำกิจกรรมอยู่แล้ว
การเข้าไปชุมชนนอกจากเราเข้าไปบอกกล่าวเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะเข้าไปทำกิจกรรม และรับข้อคิดเห็นจากชาวบ้านแล้วนั้น เรายังสามารถเข้าใจถึงสภาพของหมู่บ้าน ตลอดจนข้อจำกัด หรือช่องต่าง ๆ ที่เราจะสามารถสอดแทรกเข้าไปได้
หรือแม้กระทั่งการวางตัวต่าง ๆ ที่เราสามรถทำได้ พูดง่าย ๆ คือจะทำให้เรารูจักชุมชนมากขึ้น อย่างที่ขึ้นไปบ้านยะฟู แผนของเราคือเข้าไปประชุมชาวบ้าน แต่เราไปค้างกับชาวบ้านด้วย คือบรรยากาศมันเยี่ยมยอดมาก ไปถึงทานข้าวเสร็จ จัดประชุมพูดคุย หลังจากประชุมก็เกิดวงย่อยในการพูดคุยสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นในวงเหล้า บางทีเรื่องราวดี ๆ หรือข้อคิดต่าง ๆ ก็จะมาจากวงเหล้านี่แหละ วงเหล้านอกจากทำให้เรารู้คนแล้ว ยังสามารถได้ข้อคิดดี ๆ อีกเยอะ ฮิ ๆ ๆ เมาแย้วว ไม่ใช่..........ก็ขอจบด้วยการคารวะ เหล้า 1 จอก เอิ๊บบ