ลีซู เผ่าอื่น ๆ
การร่ายชื่อบรรพบุรุษของอาข่า....
Monday 30th May 2005, 1:13 PM

หลังจากที่เราเข้าไปประชุมชาวบ้านแล้ว เราได้แนวความคิดจากชาวบ้านเรื่องบันทึกการร่ายชื่อพรรพบุรุษของอาข่า เพื่อรวบรวมไว้ในครัวเรือน หรือเป็นแนวในการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนโดยทางเราจะอัดเป็น แผน CD ไปให้ เพื่อเปิดชม และเกิดการเรียนรู้ ซึ่งชาวบ้าน หรือผู้เฒ่าผู้แก่เองมีความสนใจ และเห็นพร้อมที่จะทำการบันทึก และเก็บเอาไว้
บ้านแรก เราทำที่บ้านอาผ่า หมู่ 11 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ต่อด้วยบ้านปู่เขาะ ซึ่งก็เป็นไปปได้อย่างสวยงาม แต่มีหลายอย่างที่เราต้องปรับเพื่อเป็นแนวในการเข้าไปในหมู่บ้านอื่น ๆ จากกิจกรรมนี้เองทำให้ผมซึ่งเป็นอาข่า มีความสนใจในการนับชื่อมากขึ้น ซึ่งต้องเรียนรู้ แต่ตอนนี้ผมเองรู้ระดับหนึ่ง แต่ไม่หมด เยาวชนหลายคนก็อาจเหมือนผม หรือบางคนไม่รู้เลย บางทีอาจเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่สำคัญที่เรามองข้ามไป หรือป่าว