ลีซู เผ่าอื่น ๆ
วัฒนธรรมคงอยู่จริงหรือ??
Monday 11th July 2005, 11:12 AM

หลายต่อหลายครั้งที่ได้ยินคำนี้จากผู้คน ทั้งคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนด้วยกันเอง หรือจากที่อื่น เนื่องจากกระแสวัฒนธรรมที่กำลังอยู่ระหว่างรอยต่อของชีวิต ระหว่าง รุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ซึ่งถือวัฒนธรรมอยู่ กับคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมารับช่วงต่อจากนี้ ความหวัง และความศรัทธาของผู้คนตอนนี้
หมักหมมอยู่กับรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ เพราะผู้เฒ่าผู้แก่คือคนที่ถือวัฒนธรรมอยู่ในกำมือ แต่ขนาดเดียวกัน เยาวชน หรือวัยกลางคนจากหลายชุมชน หลายหมู่บ้านเริ่มมีแนวโน้มที่จะคลายสิ่งดีงามเหล่านี้ไป เนื่องจากความหวัง และความศรัทธาที่พวกเขามีต่อผู้เฒ่าผู้แก่ได้หมดไป ความไว้วางใจในการประกอบพิธี จะนำมาซึ่งความผิดพลาด ด้วย เพราะเหล้า เครื่องดื่มที่มีผลต่อการควบคุมสติ เวลาประกอบพิธีก็เมากัน ซึ่งเสียงสะท้อนจากวัยกลางคนที่อยู่ระหว่างการช่วยทำโน่นทำนี่ ว่าด้วยเวลาทำพิธีของผู้เฒ่า หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งที่สำคัญในชุมชน ที่ผิด หรือขาดหาย ทำไม่ครบขั้นตอน ไม่สมบูรณ์ ท้ายสุดแล้วความหายนะก็มาเยือนยังครอบครัว และชุมชน