ลีซู เผ่าอื่น ๆ
งานทา..
Thursday 28th July 2005, 12:00 PM

งานทา หรือ ภาษากลอน หรือการร้องเพลงโต้ตอบของหนุ่มสาว กะเหรี่ยง วันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่มาทำกิจกรรมบันทึกงานทาของกะเหรี่ยง ณ สวน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นัก บรรยากาศดี ทำท่าเหมือนในจะตกแต่ไม่ตก ทำการเป็นเรื่องเป็นราวเลย เป็นหารบันทึกสิ่งที่กำลังจะไม่มีให้เห็น คนรุ่นใหม่จะไม่รู้ว่า กิจกรรมนี้ หรืองานนี้คือ วิถีของเราที่เคยเป็น เคยอยู่ เพราะบางสิ่งบางอย่างในปัจจุบันไม่ได้รับการสนใจ ท้ายสุดจะเหลือแต่ควมทรงจำ และภาพ แต่อย่างน้อยก็เป็นการปลุกกระแสให้คนรุ่นใหม่กันมาให้ความสนใจในวิถีที่กำลังเป็นอยู่ของตนเอง บรรบากาศที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าดี ตอนนี้ชักจะต้องเปลี่ยนคำแล้วล่ะครับ เพราะฝนเทมา อย่างไม่ขัดสาย ผมต้องหาอุปกรณที่จะมาบดบัง กล้องวีดีโอ และกล้องถ่ารูปด้วย อาหารการกิน อร่อยครับ เป็นอาหารกะเหรี่ยง ทำโดยแม่เล็ก คณะทำงานชาวกะเหรียงของทีมงาน การออกนอกพื้นที่ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากออฟฟิท สู่ดงป่า เขาดอย ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรต่ออะไรเยอะ ไม่ว่าเรียนรู้ผู้คน เรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้เพื่อนร่วมงาน... ตลอดจนเรียนรู้ตัวเราเอง... ขอบคุณครับ