ลีซู เผ่าอื่น ๆ
ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต
Wednesday 12th October 2005, 5:51 PM

คิดว่าจะเขียนไรน่ะ
คิดไม่ออก
เด๋วคิดออกแล้วจะมาเขียนต่อนะ