ลีซู เผ่าอื่น ๆ
กาลเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง
Thursday 6th December 2007, 3:40 PM

กาลเวลาผ่านมาช่างเร็วเหลือเกิน บางครั้งสิ่งที่เราคิดก็ไม่ได้ทำ สิ่งที่เราฝันก็ไม่ได้เกิด แต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นให้เราเห็น กาลเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผมมากกมาย บางอย่างไม่ได้อยู่ในความทรงจำของผมแล้ว แต่บางสิ่งยังคงฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของผมไม่อาจลืมเลือนได้ แต่ผมก็เชื่อว่าข้างหน้าคงมีทางสว่างให้ผมบ้าง และผมก็จะรอวันนั้น วันที่เป็นของเรา