ลีซู เผ่าอื่น ๆ
คนนอกดีกว่าคนใน
Friday 25th February 2005, 9:59 AM

หลังจากที่ผมเองทำงานกับชาวบ้านมาร่วมหลายปี ทำทุกอย่าง มีอะไรก็ช่วยเหลือ เท่าที่เราจะทำได้ แต่แล้ววันหนึ่งผมกับได้รู้ว่า เรื่องบางเรื่อง การทำงานของเรากับชาวบ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่ถ้าเทียบการเข้ามาทำงานของคนอื่นที่เป็นคนรู้จักกัน ชาวบ้านจะเชื่อฟังและทำตามมากกว่าผม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร จึงทำให้ผมคิดว่า การทำงานกับคนในพื้นที่บางครั้งอาสาสมัครอย่างพวกผมที่อยู่ในพื้นที่เองก็ทำไม่ได้เต็มที่ เนื่องจากได้รับการตอบสนองจากชาวบ้านมาน้อยหรือไปทางลบมากกว่า..คนอื่นที่เข้าไปทำ