สารคดีชนเผ่าได้ทำการผลิตขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ในแง่มุมบางประการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย โดยชุดการเรียนรู้เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยชุดนี้เป็น ดีวีดี 1 แผ่น ในแผ่นมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สำคัญ 4 กลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ อ่าข่า ลาหู่ เมี่ยน และปกาเกอะญอ โดยประกอบด้วยเรื่องราวสั้นๆของแต่ละเผ่า

     สารคดี 1 ชุด บรรจุใน ดีวีดี 1 แผ่นประกอบด้วย 4 ชนเผ่าคือ

1. ชนเผ่าอ่าข่า 7 เรื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย
           1.1 เทศกาลโล้ชิงช้า   1.2 โจ่วมา (ผู้นำทางวัฒนธรรม)   1.3 หญ่าซ้อ (พิธีบวชลูกชาย)
           1.4 หมู่บ้านอาผ่า     1.5 เทศกาลไข่แดง     1.6 ประตูหมู่บ้าน     1.7 ผู้หญิง 3 สมัย

2. ชนเผ่าลาหู่ 6 เรื่องซึ่งประกอบไปด้วย
           2.1 หมู่บบ้านยะฟู     2.2 หมู่บ้านจะแล     2.3 โตโบ (ผู้นำวัฒนธรรมลาหู่
           2.4 ปีใหม่กินวอร์     2.5 เครื่องดนตรี     2.6 ชุมชนบ้านห้วยแม่ซ้าย

3. ชนเผ่าเมี่ยน หรือ อิ้วเมีี่ยน 3 เรื่อง ประกอบไปด้วย
           3.1 พิธีบวชลูกชาย     3.2 หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย     3.3 ลายผ้าเมี่ยน

4. ชนเผ่ากะเหรี่ยง 2 เรื่อง ประกอบไปด้วย
           4.1 ลายผ้า     4.2 กะเหรี่ยงกับช้าง

พร้อมคู่มือการเรียนรู้สารคดีชนเผ่า 1 เล่ม

วิธีการขอรับ สารคดีชนเผ่า
1.) สำหรับสถานศึกษาหรือองค์กรใดที่สนใจสารคดีชุดนี้เพื่อประกอบการเรียนการสอนและใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์อื่นใด สามารถแสดงเจตจำนงของท่านมาหาเรา ซึ่งสิ่งที่ท่านจะต้องแนบมาในจดหมายด้วย คือ
- ซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวผู้รับ , ชื่อองค์กร หรือ สถานศึกษา
- แผ่นซีดีีีเปล่า CD-R 4 แผ่น หรือตามจำนวนเรื่องที่ต้องการ
- ค่าจัดส่งไปรษณีย์แบบ EMS 80 บาท

2.) สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถสั่งซื้อได้ในราคาชุดละ 400 บาท(รวมค่าส่งไปรษณีย์ ems แล้ว)โอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี " โครงการ The integrated hill community development project "
ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 539-1-36563-5
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว ให้ Fax หรือ scan สคริปใบโอนเงินกลับมาหาเราที่เบอร์แฟกซ์ 053-737616 หรือ webmaster@hilltribe.org

*กรณีสั่งซื้อมาทางไปรษณีย์ ธนาณัติกรุณาโทรมาแจ้งความประสงค์ที่เบอร์โทร 053-737412 ต่อ 115
หรือ 086-420-8014 (คุณอาซา หรือคุณต้นซุง)

     ที่อยู่โครงการ :
โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์ (hilltribe.org)
มูลนิธิกระจกเงา
241 หมู่ 1 บ้านห้วยขม
ต. แม่ยาว อ. เมือง
เชียงราย 57100
ประเพณีโล้ชิงช้า
การเฉลิมฉลองเพื่อสร้างขวัญและ กำลังใจให้กับผู้หญิง ผู้ซึ่งเป็นหัวแรงหลักใน การดูแลพืชผลให้กับครอบครัว

โยจมา
เป็นผู้นำศาสนาของชาวอาข่า

หรือ ผู้ดูแลและนำการ ปฏิบัติตามประเพณี ในส่วนของชุมชน ด้วยเหตุที่ยึดถือตาม บรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด


หย่าซ้อ เป็นงานประเพณีในครอบครัวของเขาเผ่าอาข่า เป็นงานทำบุญที่พ่อและแม่ทำให้กับลูกตามความเชื่อว่า ถ้าลูกคนใดได้ทำพิธีกรรมนี้แล้วจะถือว่าได้บุญอันบริสุทธิ์

หมู่บ้านอาผ่า
ชาวบ้านร่วมกันตั้งตามชื่อ ของผู้ริเริ่มบุกเบิกจนเกิดเป็นชุมชน บ้านอาผ่า ซึ่งคุณจะสัมผัสได้ถึงวิถี ประเพณี อันก่อเกิดจากระบบความ เชื่อแบบดั้งเดิม

ปีใหม่ไข่แดง ชาวอาข่าจะทำพิธีส่ง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งหมายถึง
การดับไปและเกิดใหม ่ของชีวิตทุกชีวิต บนโลการนี่คือเรื่องราวการต้อน
รับชีวิตใหม่ของคน

ประตูหมู่บ้าน ทำเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดี หรือสิ่งเลวร้าย ที่อาจมาเยือนในชุมชน รวมไปถึงถูตผีปีศาจ และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ถือเป็นรั้วในการป้องกัน และคุ้มครองคนในชุมชน ตลอดจนการปลูกสร้าง ประตูหมู่บ้าน ยังเป็นตัวที่บอกถึงอายุการก่อตั้ง ของหมู่บ้านอาข่าอีกด้วย


หมู่บ้านยะฟู เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนที่สูงระหว่างเขา ทำให้หมู่บ้านถูกรายล้อมไปด้วยความสมบูรณ์ ของธรรมชาติเกษตรกรรมและการหากินแบบดั้งเดิม
หมู่บ้านจะแล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย ชุมชนมีความ เข้มแข็งในด้านการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ยึดถือความเชื่อแบบดั้งเดิม และมีการดำรงชีวิตแบบเรียกง่าย

โตโบ เป็นผู้นำทางศาสนาของชาวลาหู่ จะมีบทบาทด้านการทำพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านไม่ได้รับอันตราย และอยู่กันอย่างมีความสุข

ชุมชนห้วยแม่ซ้าย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีบ้านบริวารกระจายตัว อยู่รายรอบ หลายกลุ่มบ้าน ในชุมชนห้วยแม่ซ้าย เกิดจากการแตกตัวเป็นกลุ่มบ้านย่อย ตามสภาพวิถีทางสังคมและการปกครอง
 


พิธีบวชลูกชายชนเผ่าเมี่ยน ตามความเชื่อ ที่ว่าลูกผู้ชายคือเกียรติยศของวงศ์ตระกูล เพราะนั่นหมายถึงการสืบสกุลที่จะมีขึ้นต่อไป พิธีบวชลูกชายจึงเกิดขึ้น เพราะหากชายใดได้บวช ชาติหน้าเชื่อว่าจะได้เกิดเป็นชายอีกครั้ง

ลายผ้าเมี่ยน การปักลายผ้าที่น่าอัศจรรย์เนื่อง เพราะลวดลาย ที่ปักนั้นเมื่อสำเร็จออกมาจะอยู่ คนละด้านของผ้าที่ปัก และนี่คือความ มหัศจรรย์ของลายผ้าเมี่ยน
     


ลายผ้าปกากะญอ เส้นด้ายหลาก
หลายสีที่ถูกนำมาย้อมโดยการ
ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ชนเผ่า
ปกากะญอ ได้คิดค้นและถูกถ่ายทอด
จากคนรุ่นเก่าของเผ่า การย้อมด้าย จากวัสดุธรรมชาติเป็นสิ่งที่พวกเขา
ถนัด และมีความชำนาญสีสันของด้ายที่เป็น ธรรมชาติ คือเสน่ห์ของผ้าที่ได้
 
ปกากะญอกับช้าง
ความเชื่อตามเรื่องเล่าครั้งเก่า ก่อนที่บรรพบุรุษพร่ำสอนจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสอนใจให้ลูกหลานสำนึกรักและเคารพช้าง สัตว์ที่มีบุญคุณต่อพวกเขา ปกากะญอผู้เลี้ยงช้าง