โตโบผู้นำทางศาสนาชนเผ่าลาหู่

การประกอบพิธีกรรมในแต่ละครั้งต้องมีผู้นำในการประกอบพิธี จึงต้องมีการคัดเลือกผู้นำทางศาสนาและพิธีกรรม ชาวลาหู่จึงเคารพเชื่อฟังและนับถือผู้ที่เป็นผู้นำของตนเป็นอย่างมาก ผู้นำจะมีบทบาทด้านการทำพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านไม่ได้รับอันตราย และอยู่กันอย่างเป็นสุข ตามความเชื่อตั้งแต่ครั้งโบราณ

ผลิตโดย: บ้านนอกทีวี

หากท่านใดสนใจสารคดีชุดนี้ กรุณาเลือก ที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม