ประเพณีโล้ชิงช้า

หลังเทศกาลการเพาะปลูกเสร็จสิ้น อาข่าในแต่ละชุมชนจะทำการเฉลิมฉลอง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้หญิง ผู้ซึ่งเป็นหัวแรงหลักในการดูแลพืชผลให้กับครอบครัว และพิธีโล้ชิงช้าก็คือการละเล่นที่ใช้ประกอบในเทศกาลขึ้นปีใหม่ของฝ่ายหญิงนี้เอง

ผลิตโดย: บ้านนอกทีวี

หากท่านใดสนใจสารคดีชุดนี้ กรุณาเลือก ที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม* หากว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการรับชม Video