ลายผ้าเมี่ยน

การปักผ้าของชาวเมี่ยนจะมีเอกลักษณ์แตกต่างจากชนเผ่าอื่นๆ และเป็นที่ยอมรับของชนเผ่าอื่นว่ามีความงดงาม วิจิตร และปราณีตมาก และมีการปักที่น่าอัศจรรย์เนื่องเพราะลวดลายที่ปักนั้นเมื่อสำเร็จออกมาจะอยู่คนละด้านของผ้าที่ปัก และนี่คือความมหัศจรรย์ของลายผ้าเมี่ยน

ผลิตโดย: บ้านนอกทีวี

หากท่านใดสนใจสารคดีชุดนี้ กรุณาเลือก ที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม