บ้านอาผ่า

"อาผ่า" คือชื่อเรียกของหมู่บ้านแห่งนี้ ชื่อเรียกที่ชาวบ้านร่วมกันตั้งตามชื่อของผู้ริเริ่มบุกเบิกจนเกิดเป็นชุมชน บ้านอาผ่า หมู่บ้านซึ่งคุณจะสัมผัสได้ถึงวิถี ประเพณี อันก่อเกิดจากระบบความเชื่อแบบดั้งเดิม ซึ่งนับวันสิ่งเหล่านี้ได้เลือนหายไปแล้วในหลายๆหมู่บ้าน

ผลิตโดย: บ้านนอกทีวี

หากท่านใดสนใจสารคดีชุดนี้ กรุณาเลือก ที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม