บ้านยะฟู

ด้วยการมีพื้นที่อันเป็นชัยภูมิเฉพาะของชุมชนที่ตั้งอยู่บนที่สูงระหว่างเขา ทำให้หมู่บ้านถูกรายล้อมไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เกษตรกรรมและการหากินแบบดั้งเดิมจึงเป็นทางหลักของการดำรงอยู่อย่างเห็นได้ชัดในหมู่บ้านแห่งนี้

ผลิตโดย: บ้านนอกทีวี

หากท่านใดสนใจสารคดีชุดนี้ กรุณาเลือก ที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม