ปกากะญอกับช้าง

ความเชื่อตามเรื่องเล่าครั้งเก่าก่อนที่บรรพบุรุษพร่ำสอนจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสอนใจให้ลูกหลานสำนึกรักและเคารพช้าง สัตว์ที่มีบุญคุณต่อพวกเขา ปกากะญอผู้เลี้ยงช้าง

ผลิตโดย: บ้านนอกทีวี

หากท่านใดสนใจสารคดีชุดนี้ กรุณาเลือก ที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม