บวชเมี่ยน(เย้า)

ตามความเชื่อที่ว่าลูกผู้ชายคือเกียรติยศของวงศ์ตระกูล เพราะนั่นหมายถึงการสืบสกุลที่จะมีขึ้นต่อไป พิธีบวชลูกชายจึงเกิดขึ้น เพราะหากชายใดได้บวช ชาติหน้าเชื่อว่าจะได้เกิดเป็นชายอีกครั้ง และผลของการบวชจะทำให้ผู้นั้นเจริญรุ่งเรืองในการประกอบการงาน

ผลิตโดย: บ้านนอกทีวี

หากท่านใดสนใจสารคดีชุดนี้ กรุณาเลือก ที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม