โยจมาผู้นำทางศาสนาอาข่า

ผู้นำทางศาสนาหรือผู้ดูแลและนำการปฏิบัติตามประเพณีในส่วนของชุมชน ด้วยเหตุที่ยึดถือตามบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด ชาวอาข่าจึงเคารพเชื่อฟังผู้นำทางศาสนาเป็นอย่างมาก บุคคลผู้นี้จึงมีบทบาทสำคัญต่อการชี้นำความเป็นไปของชุมชนมากที่สุด

ผลิตโดย: บ้านนอกทีวี

หากท่านใดสนใจสารคดีชุดนี้ กรุณาเลือก ที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม