ประเพณีบวชลูกชาย(หญาซ้อ)

หย่าซ้อเป็นงานประเพณีในครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า เป็นงานทำบุญที่พ่อและแม่ทำให้กับลูกตามความเชื่อว่า ถ้าลูกคนใดได้ทำพิธีกรรมนี้แล้วจะถือว่าได้บุญอันบริสุทธิ์ ประเพณีหย่าซ้อจะทำให้กับลูกคนแรกและคนสุดท้องเท่านั้น จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ แต่เมื่อใดที่ลูกคนแรกแต่งงานแล้วจะทำให้กับลูกคนสุดท้องแทน

ผลิตโดย: บ้านนอกทีวี

หากท่านใดสนใจสารคดีชุดนี้ กรุณาเลือก ที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม