ชุมชนห้วยแม่ซ้าย

ชุมชนบ้านห้วยแม่ซ้ายตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีบ้านบริวารกระจายตัวอยู่รายรอบ หลายกลุ่มบ้านในชุมชนห้วยแม่ซ้ายเกิดจากการแตกตัวเป็นกลุ่มบ้านย่อย ตามสภาพวิถีทางสังคมและการปกครอง ซึ่งเป็นธรรมชาติหนึ่งของชนเผ่าที่ไม่ชอบอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านใหญ่

ผลิตโดย: บ้านนอกทีวี

หากท่านใดสนใจสารคดีชุดนี้ กรุณาเลือก ที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม