ประตูหมู่บ้านอาข่า
ประตูหมู่บ้านเป็นศาสนสถานที่สร้างไว้ก่อนเข้าสู่ชุมชนของชาวอาข่าทางทิศเหนือและทิศใต้ของชุมชน ประตูหมู่บ้านอาข่าเรียกว่า "ล้อข่อง" แปลความหมายได้คือเขตหรือเขตคุ้มครอง ซึ่งบางคนก็นิยมเรียกประตูหมู่บ้านนี้ว่า "ประตูผี"

ผลิตโดย: บ้านนอกทีวี

หากท่านใดสนใจสารคดีชุดนี้ กรุณาเลือก ที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม