วิธีการขอรับ DVD พร้อมคู่มือการใช้สารคดีชนเผ่า

    สารคดีชนเผ่าได้ทำการผลิตขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ในแง่มุมบางประการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย โดยชุดการเรียนรู้เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยชุดนี้เป็น ดีวีดี 1 แผ่น ในแผ่นมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สำคัญ 4 กลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ อ่าข่า ลาหู่ เมี่ยน และปกาเกอะญอ โดยประกอบด้วยเรื่องราวสั้นๆของแต่ละเผ่า

     สารคดี 1 ชุด บรรจุใน ดีวีดี 1 แผ่นประกอบด้วย 4 ชนเผ่าคือ

1. ชนเผ่าอ่าข่า 7 เรื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย
           1.1 เทศกาลโล้ชิงช้า   1.2 โจ่วมา (ผู้นำทางวัฒนธรรม)   1.3 หญ่าซ้อ (พิธีบวชลูกชาย)
           1.4 หมู่บ้านอาผ่า     1.5 เทศกาลไข่แดง     1.6 ประตูหมู่บ้าน     1.7 ผู้หญิง 3 สมัย

2. ชนเผ่าลาหู่ 6 เรื่องซึ่งประกอบไปด้วย
           2.1 หมู่บบ้านยะฟู     2.2 หมู่บ้านจะแล     2.3 โตโบ (ผู้นำวัฒนธรรมลาหู่
           2.4 ปีใหม่กินวอร์     2.5 เครื่องดนตรี     2.6 ชุมชนบ้านห้วยแม่ซ้าย

3. ชนเผ่าเมี่ยน หรือ อิ้วเมีี่ยน 3 เรื่อง ประกอบไปด้วย
           3.1 พิธีบวชลูกชาย     3.2 หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย     3.3 ลายผ้าเมี่ยน

4. ชนเผ่ากะเหรี่ยง 2 เรื่อง ประกอบไปด้วย
           4.1 ลายผ้า     4.2 กะเหรี่ยงกับช้าง

พร้อมคู่มือการเรียนรู้สารคดีชนเผ่า 1 เล่ม

วิธีการขอรับ สารคดีชนเผ่า
1.)สำหรับสถานศึกษาหรือองค์กรใดที่สนใจสารคดีชุดนี้เพื่อประกอบการเรียนการสอนและใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์อื่นใด สามารถแสดงเจตจำนงของท่านมาหาเรา ซึ่งสิ่งที่ท่านจะต้องแนบมาในจดหมายด้วย คือ
- ซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวผู้รับ , ชื่อองค์กร หรือ สถานศึกษา
- แผ่นซีดีีีเปล่า CD-R 4 แผ่น หรือตามจำนวนเรื่องที่ต้องการ
- ค่าจัดส่งไปรษณีย์แบบ EMS 80 บาท

2.) สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถสั่งซื้อได้ในราคาชุดละ 400 บาท(รวมค่าส่งไปรษณีย์ ems แล้ว)โอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี " โครงการ The integrated hill community development project "
ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 539-1-36563-5
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว ให้ Fax หรือ scan สคริปใบโอนเงินกลับมาหาเราที่เบอร์แฟกซ์ 053-737616 หรือ webmaster@hilltribe.org

*กรณีสั่งซื้อมาทางไปรษณีย์ ธนาณัติกรุณาโทรมาแจ้งความประสงค์ที่เบอร์โทร 053-737412 ต่อ 115
หรือ 086-420-8014 (คุณอาซา หรือคุณต้นซุง)

     ที่อยู่โครงการ :
โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์ (hilltribe.org)
มูลนิธิกระจกเงา
241 หมู่ 1 บ้านห้วยขม
ต. แม่ยาว อ. เมือง
เชียงราย 57100