เอกสารที่มีในเว็บขณะนี้

(Update 9-7-2550)


ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดในเว็บ hilltribe.org มุมมองแบบตัวช่วยเหลือเว็บ Download 19mb.
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดในเว็บ hilltribe.org มุมมองแบบเอกสาร PDF Download 18mb.
ดาวน์โหลดบทความเว็บ hilltribe.org มุมมองแบบเอกสาร PDF  Download 1.6mb.
ดาวน์โหลดบทความกิจกรรมทัศนะศึกษามุมมองแบบเอกสาร PDF Download 1.2mb.
ดาวน์โหลดการเปรียบเทียบข้อมูลของเเต่ละเผ่ามุมมองแบบเอกสาร PDF Download 687kb.
ดาวน์โหลดดูห้องแสดงภาพมุมมองแบบเอกสาร PDF Download 715kb.
ดาวน์โหลดงานวิจัยลายผ้ากะเหรี่ยง PDF  Download 4 Mb
ดาวน์โหลดงานวิจัยซือแป๊ะกว๊ะ พิธีขอบคุณเทพเจ้าของลีซู Download 1.5 Mb
ดาวน์โหลดหนังสือ อ่าข่า ความจริง ความงาม ฅ.ชนเผ่า Download 1.63 Mb

ดาวน์โหลดแบ่งตามประเภทข้อมูลแต่ละเผ่า

ดาวโหลดข้อมูลดาราอั้ง pdf ไฟล์ Download 1.3 mb.
ดาวโหลดข้อมูลคะฉิ่น pdf ไฟล์ Download 1.3 mb.
ดาวโหลดข้อมูลกะเหรี่ยง pdf ไฟล์ Download 1.3 mb.
ดาวโหลดข้อมูลม้ง pdf ไฟล์ Download 2.9 mb.
ดาวโหลดข้อมูลเมี่ยน pdf ไฟล์ Download 2.1 mb.
ดาวโหลดข้อมูลลาหู่ pdf ไฟล์ Download 2.8 mb.
ดาวโหลดข้อมูลลีซู pdf ไฟล์ Download 1.5 mb.
ดาวโหลดข้อมูลอ่าข่า pdf ไฟล์ Download 2.1 mb.
ดาวโหลดข้อมูลเกี่ยวกับชาติพันธุ์อื่นๆ pdf ไฟล์ Download 98kb.


ดาวโหลดนิทาน

นิทานกะเหรี่ยง  110 kb. นิทานม้ง   77 kb. นิทานเมี่ยน   95 kb.
นิทานลาหู่   84 kb. นิทานลีซู   114 kb. นิทานอ่าข่า   117 kb.

ดาวน์โหลด font กะเหรี่ยง

font ตัวหนังสือกะเหรี่ยง มี 4 แบบ(ขอบคุณเว็บเพื่อนบ้าน) Download