ห้องภาพหกเผ่าชาวดอย
เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่รักทุกคน เชิญเข้ามาชมรูปภาพวิถีชีวิตชนเผ่าได้ที่นี่หรือเลือกคลิกดูตามรูปภาพที่ชอบ

ความงามของเผ่าพันธ์ ความงามหลากหลายของชนชาติ วิถีที่แตกต่าง ความหลากหลายที่เหลืออยู่สื่อออกมาในรูปแบบของรูปภาพที่จารึกไว้ในรูปภาพและถูกถ่ายทอดออกทางรูปภาพ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความหลากหลายเป็นความงามจะยังคงอยู่ในรูปภาพ แม้ว่าการเป็นเผ่า ม้ง,เมี่ย,อาข่า,ลาหู่,ลีซี,กะเหรี่ยง, ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธณรมเนียมที่แตกต่าง จุดต่างตรงที่นี่เอง ที่เป็นจุดสำคัญของความงามหลงไหลทุกครั้งเมื่อพบเห็น