ยาพิ๊เด้อน่า

นี่เป็นความพยายามครั้งแรก ของการทำวิดีโอคาระโอเกะเพลงอาข่า ที่เราพยายามทำ และนำเสนอ ลองชมจนจบ และแสดงความเห็นกับงานชิ้นนี้ อยากให้ปรับปรุงเช่นไร แจ้งได้เลย

เนื้อหาของเพลง


พ่อแม่ของเราสูบฝิ่น ถ้าพ่อแม่เป็นเหมือนคนอื่นก็จะไม่ว่า
ทุกวันเวลาใจคอไม่ค่อยดี ทุกวันลูกเป็นลูกจ้าง

ทำงานเพื่อให้ได้เงินมา แต่พ่อแม่กลับดูดยาฝิ่น จึงทำให้ลูกต้องลำบากเช่นนี้ จะหันไปทางไหนก็มีแต่คนดูถูก

ไม่มีใครคบหาเพราะดูถูกว่าเป็นลูกคนติดยา พ่อจ๋าแม่จ๋าเลิกยาได้ไหม ถ้าพ่อแม่ยังเป็นอย่างนี้ใจลูกจะเป็นสุขได้อย่างไร พ่อจ๋าแม่จ๋าโปรดคิดสักนิดได้ไหม เพราะแม้แต่ญาติพี่น้องก็ยังพาลดูถูก พ่อจ๋าแม่จ๋าเลิกสูบยาเสียเถิด ลูกนี้ขอภาวนา