บทเพลงยาซุ้มก๊ามา

เรื่องราวความรักของสาวอาข่า กับวิูถีชีวิตการไปไร่...

ความหมายของเนื้อเพลง
ยา ซุ้ม ก๊า มา (เส้นทางไปไร่) เมื่อก่อน เวลาเราเดินไปไร่ด้วยกัน
เธอเคยหลอกฉันครั้งหนึ่ง เธอบอกว่า เธอรัก และรู้สึกสนิทกับฉันมากมาย วันนี้ฉันไม่เห็นเธออีก

ฉันไปที่ไหนบนแผ่นดินนี้ ฉันก็พบเจอแต่ความลำบาก
ไม่มีเงินทอง มีความสำคัญสำคัญเพียงน้อยนิด
แต่เธอบอกว่าเธอจะรักฉัน..เธอทิ้งฉันไปแต่งงานใหม่

เมื่อก่อน ตอนที่เราเดินกลับจากไร่ด้วยกัน
ภายใต้แสงจันทร์ เธอบอกว่า เธอรัก และรู้สึกสนิทกับฉันมากมาย
ฉันไม่เคยคิดที่จะได้พบเจอวันนี้

ฉันไปที่ไหนบนแผ่นดินนี้ ฉันก็พบเจอแต่ความลำบาก
ไม่มีเงินทอง มีความสำคัญสำคัญเพียงน้อยนิด
แต่เธอบอกว่าเธอจะรักฉัน เธอทิ้งฉันไปแต่งงานใหม