บทเพลงดั้งเดิมชนเผ่าอาข่า
บทเพลงดั้งเดิมของชนเผ่าอาข่า ที่ยังหลงเหลือคนรู้ และสามารถขับร้องได้น้อยลงทุกวัน วันนี้ผู้เฒ่าอาข่า หรือที่เราเรียกกันว่า "อาบ๊อ" มานั่งขับขานเสียงเพลงดั้งเดิม ซึ่งหาฟังได้ยากให้เราได้มีโอกาสบันทึกไว้

หากว่าวันหนึ่งบนเพลงนี้ จะสามารถเป็นเหมือนตำนาน ให้คนรุ่นใหม่ได้ฝึกร้อง ขับขาน ต่อ ๆ กัน แทนเสียงเพลงวัยรุ่นไทยยุคใหม่ที่กรอกหูทางวิทยุอยู่ทุกวัน "อาบ๊อ" คงดีใจมีใช่น้อยี้