นักร้องเพื่อชีวิตอาข่า
หลังจากแสดงความสามารถบนเวที ด้วยบทเพลงที่สื่อถึงความหมายของความเป็นชนเผ่าอาข่า จากฝีมือการสร้างสรรค์บทเพลงด้วยตัวเขาเอง จนชนะใจกรรมการด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ และได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมอย่างท่วมท้น รุ่งเช้าทีมงาน hilltribe.org ก็ตามติดอาหยะ ไปที่บ้านพัก ซึ่งตั้งอยู่หมู่บ้านแสนใจใหม่ บนดอยแม่สลอง ที่เราจัดงานประกวดกัน เพื่อเก็บภาพเสียงร้องสด ๆ และการกรีดนิ้วบนสายกีตาร์อย่างชำนาญ "อาหยะ" สื่อความหมายของบทเพลงด้วยน้ำเสียงที่นุ่มทุ้มชวนฟัง บางประโยคที่สื่อถึงความเศร้าสลด เขาคือหนุ่มอาข่ารุ่นใหม่ที่นำวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อของอาข่า มารังสรรค์เป็นบทเพลง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้เสียงเพลงของชนเผ่าดังก้องทั่วหุบเขา และกว้างไกลเกินกว่านั้น