การร่ายชื่อบรรพบุรุษอ่าข่า
ตัวอย่างการร่ายชื่อบรรพบุรุษอ่าข่าของ นายอาจู แลเฉอะ จากบ้านปูเขาะ หมู่ 11 ต.แม่ยาว อ.เมือง เชียงราย