การร่ายชื่อบรรพบุรุษอ่าข่า
ตัวอย่างการร่ายชื่อบรรพบุรุษของนายอาเคอะ เฌอมือ แห่งบ้านอาผ่าพัฒนา หมู่ 11 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย