การร่ายชื่อบรรพบุรุษอ่าข่า
ตัวอย่างการร่ายชื่อบรรพบุรุษอ่าข่าของ นายหล่อโย้ มาเยอะ แห่งบ้านปูเขาะ หมู่ 11 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย