กับดักสัตว์
ตัวอย่างกับดักสัตว์ของอ่าข่าที่ชื่อว่า เจ่เบอท้องเออ ใช้ดักทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่เดินผ่าน โดยมีการเหลาไม้ให้แหลมๆ ตรึงไว้โดยมีใช้เนื้อไม้ที่อ่อนๆเป็นตัวถ่วง แล้วมีการลากเชือกผ่านทางเดิน เมื่อสัตว์เดินผ่าน แล้วเอาเท้าไปเกี่ยวโดนเชือก ไม้แหลมๆที่ถูกตรึงไว้ก็จะพุ่งเสียบสัตว์