การเต้นจะคึของลาหู่ลาบา
         กิจกรรมบันทึกการเต้นจะคึของลาหู่ลาบาบ้านจะแล หมู่ 11 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของโครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขาออนไลน์ hilltribe.org มูลนิธิกระจกเงา เพื่อบันทึกความงามของวัฒนธรรมการเต้นจะคึของลาหู่ทั้งลาหู่ลาบาและลาหู่ญี้ ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ และสืบทอดต่อไป