การเต้นจะคึของลาหู่ญี้
กิจกรรมบันทึกการเต้นจะคึของลาหู่ญี้บ้านอาดี่ หมู่ 13 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของโครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขาออนไลน์ hilltribe.org มูลนิธิกระจกเงา เพื่อบันทึกความงามของวัฒนธรรมการเต้นจะคึของลาหู่ทั้งลาหู่ลาบาและลาหู่ญี้ ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ และสืบทอดต่อไป