การปั้นนกหวีดดิน

นกหวีดดินเผา สัญลักษณ์แห่งกระแสเสียงจากพื้นแผ่น ดินจากวิถีอันเรียบง่าย...จากลำนำบทหนึ่งแห่งชีวิต...จาก กลุ่มชน คนบ้านนอก สามารถดูลายละเอียดได้ที่ ร้านอีบ้านนอก www.ebannok.com