บรรยากาศปีใหม่ม้ง
เทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ม้งที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ปีนี้ชาวม้งทั่วประเทศได้ประชุมหารือกันเพื่อจัดงานปีใหม้ม้งให้ตรงกันและขอให้ใช้วันเวลาที่กำหนดดังกล่าวจัดปีใหม่กัน ซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม2548 - 6 มกราคม 2549 ในวันขึ้นปีใหม่ม้งมีการละเล่นหลากหลายทั้งสนุกสนามบันเทิงอาทิเช่น การแสดงรำเฆ่ง,การโยนลูกข่าง,การแสดงบนเวทีมากมาย และการโยนลูกช่วง ซึ่งการโยนลูกช่วงนั้นเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นหนุ่มสาวได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน ซึ่งท่านที่มีความสนใจ ก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้ในหมู่บ้านชนเผ่าม้ง ทางทีมงานของเราได้เข้าไปเก็บรวบรวมภามดังกล่าวมาฝาก