บรรยากาศเฆ่ง
เฆ่ง หรือแคนเป็นเครื่องดนตรีคู่กับม้ง เป็นเครื่องดนตรีมรดกตกทอดหลายชั่วอายุคน นิยมใช้ในเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ม้ง ประเพณีการแต่งงาน งานศพหรือพิธีกรรมบางพีธี ซึ่งการแสดงรำเฆ่งหรือแคนจะแสดงโชว์เฉพาะเทศกาลสำคัญเท่านั้น นอกจากนี้เฆ่งยังสื่อถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง หากท่านใดที่มีความสนใจก็สามารถที่จะเข้าชมได้ในหมู่บ้านที่มีชนเผ่าม้งอาศัยอยู่ หรือสามารถเข้าได้ที่บ้านป่ากลาง ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน