หกเผ่าชาวดอย|เกี่ยวกับโครงการ|กระดานข่าว|สมุดเยี่ยม|English 
กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู อาข่า เผ่าอื่นๆ
เว็บบอร์ด Hilltribe.org (กติกาและมารยาท)

|ห้องสนทนาทั่วไป | ห้องอาข่า | ห้องเมี่ยน | ห้องม้ง |ห้องลาหู่ | ห้องลีซู | ห้องกะเหรี่ยง | ประกวดหนังสั้น |
Untitled Document
วิเคราะห์คำที่ว่า อ่าโผ่วหมี่แย่   
วิเคราะห์คำที่ว่า อ่าโผ่วหมี่แย่
อ่าโผ่วหมี่แย่ พอแยกได้ นัย ดังนี้
1. อ่า แปลว่า ชื้น มีความชื้น โดยความชื้น ซึ่งความชื้น
2. อ่า เป็นคำอุทาน เช่น มีคนถามว่า
2.การ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เรียนรู้ได้ที่ไหนอย่างไร
3...................อ่า.........................(คิดเสียนาน)
โผ่ว ทวด (ตาทวด ยายทวด ปู่ทวดอื่นๆ)
โผ่ว อีกคำหมายถึง แพง (ของราคาแพง)
โผ่ว แปลได้ว่าแพงซึ่งมีคำเต็มว่า ย่อโผ่ว แปลเต็มว่า ราคาแพง อี้ซ้องโผ่วเอ่อ มันแพงมากๆ
ม๋าโผ่ว ไม่แพง ทีเป่าะไม่โผ่ว มันไม่แพงเลย
โผ่ว อีกคำหมายถึง พ่น (เช่น พ่นน้ำเป็นต้น)มีคำเต็มว่า อี้จุโผ่วเอ่อ พ่นน้ำ อี้จุย่อโผ่ว น้ำ
ราคาแพง หมี่จ่าย่อโผ่ว ไฟราคาแพง แต่หากใช้กับค่าไฟฟ้าควรใช้ว่า หมี่จ่าโผ่วย่อโผ่ว
ซึ่งจะถูกต้องกับความหมายที่ว่า ค่าไฟราคาแพง
หมี่ ปฐมเหตุ, แห่งความเบื้องต้น
หมี่ อีกคำหมายถึงการ ตอน ทำการตอน (มีคำเต็มว่า อ๋อหมี่ แปลว่าการทำหมั่น)
หมี่ โดยส่วนมากมักจักใช้เรียกชื่อผู้หญิงเป็นส่วนมาก เช่น อาหมี่ หมี่เณ้ หมี่นะ หมี่มา
หมี่โอ๊ะ หมี่ตี้ หมี่ส่า ฯลฯ อย่างนี้เป็นต้น
แย่ โปรยลงมา หลั่งลงมา
แย่ อีกคำหมายถึง คนผู้ที่เชื่อฟังคำสอน ผู้เชื่อฟังโดยคำสั่ง ทาส สมุ่น ทหาร สาวก
เช่น พระเถระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขาว ผู้มีความจำเป็นเลิศทางพระสูตร พระอัครสาวกพระเถระโมคัลลา อัครสาวกเบื้องซ้ายผู้มีความเป็นเลิศทางอิทธิฤทธิ์ เป็นแย่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลความได้ว่าเป็นอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
อ่าโผ่วหมี่แย้คือ
“อ่าโผ่วหมี่แย้”ไม่ใช่พระเจ้า (อ่าข่าออกเสียง พะลีซู้ หรือ ที่ทั่วไปออกเสียงว่าพระเยซู) พระเยชูไม่ใช่ผู้สร้างโลกแต่พวกมิชชันนารี เป็นคนเรียกอ่าโผ่วหมี่แย้ของเราอ่าข่าหญ่าว่า “เป็นองค์เยซู”ของพวกเขาอย่างนั้น กลุ่มมิชชันนารีตี่ความผิดอย่างมาก ชนชาติพันธุ์อ่าข่าไม่มีพระเจ้าเหมือน “ชาวตะวันตก “หรือ “ มุสลิม” คำว่า “หมี่แย้” สำหรับชาวชนชาติพันธุ์อ่าข่าแล้วหมายถึง แหล่งกำเนิดแห่ง “ลม”และ “ฝน” (หรือ ดิน น้ำ ลม ไฟ รวมเป็นธรรมชาติ อ่าโผ่วหมี่แย้ คือ ธรรมชาติเป็น ตถาตา มันเป็นเช่นนั้น ไม่เป็นอย่างอื่น) สำหรับสตรีชาวอ่าข่าก็เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิต เพราะถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิต เพราะบุรุษที่หลงตนเองส่วนใหญ่มักจะคิดว่า ผู้ชายมักจะให้กำเนิดชีวิต แต่คำว่า “หมี”เป็นคำเรียกเพศหญิง ซึ่งตรงกับ “มคธ”ภาษาหรือ “ภาษาบาลี”ว่า “ อิตถี” คือ “เพศหญิง” และคำว่า “แย้”แปลว่า “ฝน”จากตำนานของเรา “หมี่แย้”ไม่ได้มีอยู่องค์เดียวเพราะจะต้องมี “ผู้ชาย”มาทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจะต้องมี “อ่าโผ่ว อึมซา”หมายถึง นั้นคือ “บุรุษเพศชาย”ซึ่งหมายถึงความเข้มแข็งและความอบอุ่น ถ้าไม่มีการละเหยก็จะไม่มีเมฆฝนที่จะให้น้ำ ฟ้าแก่เรา เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อของคนอ่าข่ามีความเชื่อแบบ “ลัทธิเต๋า”และ “ขงจื้อ” ของชาวจีน และ “เซน”ของญี่ปุ่นที่มีคำอธิบายในเรื่องของ “หยิง-หยาน” มีบางคนกล่าวว่า คนจีนเอาความคิดเรื่อง “หยิง-หยาน”นี้มาจากพวกเราอ่าข่าซึ่งเป็นชาวชาติพันธุ์ในยูนนาน
ตามความหมายของอ่าข่า “อ่าโผ่วหมี่แย้” แปลว่า "พิธีกรรม ประเพณี วัฒนธรรม"
“อ่าโผ่วหมี่แย้”หมายถึง “พระพรหม”
“อ่าโผ่ว-อึมซา”หมายถึง “เทพบุตร” ก็ได้
“อ่าโผ่วอ่าผี่” หมายถึง บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว
“หยิง-หยาน” หมายถึง เย็น กับ ร้อน หรือ ชาย กับ หญิง

 
โดย พระอา เจอะ อทธิญาโณ เมื่อ วัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550, 13: 28 น. IP : 203.156.61.229  

ความคิดเห็นที่ 1
พระ อาเจอะ ท่านเป็นผู้มีความรู้จริงๆ แต่ผมอ่านแล้วไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย ขอบคุณสำหรับความหวังดี  
โดย sei laj ooz เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2550, 21 : 16 น. IP : 58.9.96.84  

ความคิดเห็นที่ 2
สักวันหนึ่งอ่าข่าจะเข้าใจวิถีอ่าข่า แล้วเมื่อนั้นเธออ่าข่าทั้งหลายจะมาตามหาความเป็นอ่าข่าเอง อ่านไปก่อนสักวันอ่าโผ่วอ่าผี่จะโนใจเธอเอง  
โดย พระอาเจอะ เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2550, 14 : 14 น. IP : 203.156.39.229  เข้าพิพิธพัณฑ์ : เกี่ยวกับโครงการ : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยม : ติดต่อเรา : English Version
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย ฅนบ้านนอก เจ้าของเว็บ "มูลนิธิกระจกเงา"
รูปภาพและข้อมูลภายในเว็บไซต์แห่งนี้ หากท่านประสงค์จะนำไปเผยแพร่ สามารถกระทำได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์
JavaScript Menu By Milonic.com