หกเผ่าชาวดอย|เกี่ยวกับโครงการ|กระดานข่าว|สมุดเยี่ยม|English 
กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู อาข่า เผ่าอื่นๆ
เว็บบอร์ด Hilltribe.org (กติกาและมารยาท)

|ห้องสนทนาทั่วไป | ห้องอาข่า | ห้องเมี่ยน | ห้องม้ง |ห้องลาหู่ | ห้องลีซู | ห้องกะเหรี่ยง | ประกวดหนังสั้น |
Untitled Document
หมู่บ้านเมี่ยน ในประเทศไทย โดยประมาณ   

ที่อยู่หมู่บ้านเมี่ยน/2009


จ.น่าน


1.      บ้านวังไผ่    67 หมู่ 8 .นาไร่หลวง   .สองแคว จ.น่าน 55160 โทร 054 779194 ,087 9799604


2.      น้ำโค้ง


3.      บ้านน้ำสมุน


4.      บ้านห้วยริ้น


5.      บ้านห้วยเฮือ


6.      บ้านปากกลาง


7.       บ้านสันติภาพ (น้ำรุ๊) หมู่ 7 .บ่อ   .เมือง จ.น่าน 5500 โทร 054 730098,779742 ,085 7217790,084 7061020


8.       บ้านสันเจริญ   202 หมู่ 6 .ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน  55140 โทร 054  779302,085 7231157 ,0812875263


9.      บ้านน้ำลักใต้   หมู่ …. .ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน  55140 โทร089 2638947


10.  บ้านน้ำลักเหนือ    หมู่ …. .ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน  55140 โทร089 2638947


11.  บ้านน้ำพัน หมู่ 9 .นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160 โทร 054  779434


12.   บ้านปางปุก หมู่ 2 .นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160 โทร ………………..


13.   บ้านน้ำกิ  หมู่ …. .ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน  55140 โทร087 1729779


14.   บ้านห้วยไร่ หมู่ 3 .แม่คนึง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110  โทร ……


จ.พะเยา


15.   บ้านแม่ต๋ำน้อย 132/7 หมู่14 .แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 081 0351042


16.   บ้านร่วมจิต   บ้านร่วมจิต หม่ 9 .หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทร 054 489212


17.   บ้านปางพริก  หมู่ 3 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56041 โทร 054 489040


18.   บ้านใหม่ร่มเย็น  หมู่7.เชียงคำ จ.พะเยา  56110 โทร 086 1019177


19.  บ้านสบถุ


20.  บ้านผาตั้ง


21.  บ้านนาบัว


22.  บ่อต้นสัก


23.  บ้านห้วยคอกหมู


24.  บ้านผาแดง อ.แม่ใจ จ.พะเยา


25.  บ้านปางปูเลาะ อ.แม่ใจ จ.พะเยา


26.  บ้านปางค่า อ.ปง จ.พะเยา


27.  บ้านสะเกิน อ.ปง จ.พะเยา


จ.ลำปาง


28.   บ้านเย้าขุนแหง  204 หมู่ 1 .บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทร 087 1724956


29.  บ้านแหง (ห้วยโป่ง) หมู่ 1 .บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง 52110


30.  บ้านประตูผา   .งาว จ.ลำปาง 52110


31.  บ้านผาลาด  อ.เมือง จ.ลำปาง


32.  บ้านผาช่อ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง


33.  บ้านกิ่วต่ำ อ.งาว จ.ลำปาง


34.  บ้านบ่อสี่เหลี่ยม อ.งาว จ.ลำปาง


35.   บ้านงาวหลวงเหนือ 105/1 หมู่ 5 .หลวงเหนือ อ.งาว        .ลำปาง 52110 โทร 089 7588416 ,054 329549


จ.เชียงใหม่


36.   บ้านปางควาย  อ.ฝาง  ตู้ปณ. 18  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่   50110


จ.เชียงราย


37.   บ้านห้วยเดื่อ (ป่าไร่หลวง)   หมู่ 4 ต บ้าน แซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร 053 609072, 089 8542157


38.   บ้านห้วยน้ำเย็น   หมู่............  ต บ้าน แซว อ.เชียงแสน        จ.เชียงราย 57150 โทร 053 609482 ,609483


39.   บ้านห้วยกว้าน  หมู่ 9 ต. บ้าน แซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร053 609398 ,609399


40.   บ้านห้วยแม่ซ้าย (แม่ยาว)  หมู่ ..ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57000


41.   บ้านลู้ ตู้ปณ. 32  อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย   57310 โทร 087 1866648, 081 7658583


42.   บ้านขุนแม่บง   330 หมู่ 9


      .โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110  ตู้ปณ. 13 ลานนา อ.เมือง จ.เชียงราย 57001 โทร 053 720262


43.   บ้านตาดควัน   21 หมู่ 15 .ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 โทร ………………..


44.  บ้านยางฮอม อ.เทิง จ.เชียงราย


45.   บ้านห้วยช้างลอด  20/2 หมู่ 10 .โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร …………………


46.   บ้านธรรมจาริก (หนองแว่น) 74 หมู่13 .แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110โทร ………..


47.   บ้านเล่าสิบ  11  หมู่3 .แม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110โทร053 609204


48.   บ้านผาเดื่อ   33/5  หมู่6  .แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110โทร084 8087072


49.  บ้านโป่งป่าแขม ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย


50.   บ้านเย้านิคม   47   หมู่ 15 .ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110            โทร086 1849981


51.   บ้านเลาแคะ   30 หมู่20 .วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร 053 760053, 085 7242850


52.   บ้านปางขอน หมู่ 7 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย  57000 โทร086 1953861


53.  บ้านสลัก  ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย  57000


54.  บ้านห้วยลิ้น ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย  57000


55.  บ้านกกน้อย  ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย  57000


56.  บ้านผาลั้ง  ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย  57000


57.  บ้านปางกิ่ว  ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย  57000


58.  บ้านห้วยชมพู  ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย  57000


59.  ปางตะใคร้ ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย  57000


60.   บ้านห้วยแก้ว   ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย  57000 โทร086 1953861


61.   บ้านเลาซีก๋วย  5/3 หมู่ 16  . .แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทร…………..


62.   บ้านหมากเลี่ยม   ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย  57000 โทร086 1953861


จ.สุโขทัย


63.    บ้านแม่สาน  ตู้ปณ . 1     อ.ครีศัส จ.สุโขทัย              โทร …………


จ.กำแพงเพชร


64.   บ้านคลองลาน   618/30 หมู่ 16 .คลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180  โทร 055 735395, 089 6377675, 081 6743028


65.  บ้านเย้าคลองเตย  หมู่ 9  .คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร


66.   บ้านวังน้ำ  (ปางมะนาว)  . ปางศิลาทอง  .กำแพงเพชร 62180  โทร 055 735395


67.  บ้านจอมแขวน


68.  บ้านคลองปลาร้า


69.  บ้านบึงหล่ม


70.  บ้านเล็กในป่าใหญ่    . ปางศิลาทอง  .กำแพงเพชร


71.  บ้านเย้าเขาน้อย หมู่ 16 .คลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 


72.  บ้านสักงาม 4 (โป่ง กลุ่ม 4)


73.  บ้านสักงาม


74.  บ้านสักงาม 2


จ.เพชรบูรณ์


75.  บ้านเล่าลือ  เมี่ยน   62  หมู่ 10 .เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270  โทร ...........


 


ไม่รู้ที่ไหน


76.   บ้านนางิ้ว


77.    บ้านห้วย ลี้


78.   บ้านห้วยสะน้ำ


79.  อื่นๆ


 


   ขอเพิ่มเติมข้อมูลได้นะ ครับ ถ้ามีข้อมูลใหม่เพิ่ม  หรือมีข้อผิดพลาด


 


ก๋อไหน ครับ


 

 
โดย ก๋อไหน หัวใจเมี่ยน ynangh@sanook.com เมื่อ วัน อังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2551, 21: 05 น. IP : 118.172.66.6  

ความคิดเห็นที่ 1

 เฮ่ว ห้วยลี่ เอียม มู้งนาน โอ่ะ ตอนหล่อ เชียะช จ่วย

 
โดย tongton tongtongang@hotmail.com เมื่อ วัน จันทร์ ที่ 12 มกราคม 2552, 14 : 28 น. IP : 118.172.127.226  

ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณ ก๋อไหน ที่อุตส่าค้นคว้าเอามาลงในเวปนี้ให้ทุกคนทราบครับ


ก่อนจะได้มาคงเหนื่อยน่าดูเลย ขอปรบมือให้ครับ ปรั้บๆๆๆ


ผมขอเสริมนิดนึงครับ ผิดขออภัยก่อนครับ


คือที่ จ. น่าน #6 อาจชื่อ บ้านป่ากลาง ครับ


 

 
โดย เมี่ยน/หลวงพระบาง เมื่อ วัน อังคาร ที่ 13 มกราคม 2552, 06 : 07 น. IP : 76.121.200.33  

ความคิดเห็นที่ 3

ดีนะครับ ที่ได้ข้อมูลมาแบบนี้ คงใช้เวลาในการค้นหานานพอควร อนาคตโครงการเรามีแผนในการจะลงจับ จีพีเอส ทำแผนที่หมู่บ้านของชนเผ่าน่ะครับ  ตอนนี้กำลังเริ่มทำในพื้นที่แม่ยาวแล้ว และกำลังจะต่อในตำบลดอฮาง อาจค่อยๆเป็นค่อยๆไป 

 
โดย คนหน้ามัน atee@hilltribe.org เมื่อ วัน อังคาร ที่ 13 มกราคม 2552, 08 : 57 น. IP : 118.172.68.172  

ความคิดเห็นที่ 4

จริงๆข้อมูลเก่าๆที่เคยมี  มีมากถึง  207 - 215  หมู่บ้านเชียวนะครับ  แต่หาไม่เจอแล้ว


และหลายหมู่บ้านก็ร้างไปเพราะการย้ายถิ่นฐาน ครับ มีแต่ภาพเก่าๆ ครับ


ขอบคุณที่สนใจ


 


ก๋อไหน

 
โดย ก๋อไหน ynangh@sanook.com เมื่อ วัน อังคาร ที่ 13 มกราคม 2552, 09 : 38 น. IP : 118.172.73.188  

ความคิดเห็นที่ 5
ขอเพิ่มเติมหน่อยนะคะ
ที่ทราบ ที่ จ.พะเยายังมี
บ้านปางมะโอ อ.ปง
บ้านห้วยเฟือง อ.ปง (หรือบางคนเรียกว่าบ้านสะเกิน)
บ้านห้วยกอก อ.ปง
หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างนะค่ะ
 
โดย Koi เมื่อ วัน จันทร์ ที่ 19 มกราคม 2552, 09 : 46 น. IP : 202.28.248.44  

ความคิดเห็นที่ 6

เพิ่มข้อมูล หมู่บ้านเมี่ยน เชียงราย


1) มีตกไปอีก บ้านทุ่งคำ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น  เชียงราย


    เดี๋ยวพี่น้องทุ่งคำมาเห็นจะเสียใจ


2)  ลำดับที่ 41  บ้านลู้ เป็นชื่อ บ้านไทยพัฒนา


3) บ้านเมี่ยน 104 ผาตั้ง ต.ปอ เวียงแก่น  เชียงราย


 


 


 


 

 
โดย พี่ตี๋ tanakornproject@hotmail.com เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2552, 15 : 35 น. IP : 125.24.222.198  

ความคิดเห็นที่ 7

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีอีกครับ


บ้านปางปอบ


บ้านปางถ้ำ(ป่างยา)


บ้านผาแดง


บ้านต้นผึ้ง


บ้านหนองห้า(บ้านเล็กในป่าใหญ่)


 หมู่บ้านเหล่านี้มีประวัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอพยพเข้ามาในประเทศไทยชุดแรกๆของชนเมี่ยน


  อยู่ติดชายแดนไทย-ลาว  มีทิวทัศน์และบรรยากาศสวยงามมากครับ


#พี่น้องชาวเมี่ยนเชิญมาเยี่ยมเยือนครับ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 
โดย แคะ เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2552, 18 : 19 น. IP : 59.9.6.187  

ความคิดเห็นที่ 8

อยากไปเที่ยวหมู่บ้านเมี่ยนที่อื่นๆ จัง ถึงจะไม่ค่อยได้กลับบ้านแล้ว แต่ก็ยังรักความเป็นเมี่ยนอยู่ เคยไปเที่ยวหมู่บ้านหนึ่ง ที่ อ.เชียงแสน แล้วเจอวัยกลางคนกลุ่มหนึ่ง แซว และพูดจาไม่ค่อยดีใส่ ก็เลยเข็ด ไม่ค่อยกล้าไปเที่ยวหมู่บ้านอื่นๆอีก เพราะไม่รู้จะเจอแจ๊คพ็อตแบบนี้อีกหรือเปล่า เพราะที่หมู่บ้านเราจะไม่มีแบบนี้ แล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ เป็นรุ่นอา รุ่นพ่อแล้ว ไม่น่าทำตัวกับเมี่ยนต่างถิ่นแบบนั้น  ทำให้เรารู้สึกว่าแย่จัง ไม่น่าไปเลย เห็นข้อมูลจาก #7 แล้วอยากไป อยากไปหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆ ชายแดนลาว แต่ก็กลัวว่าจะได้รับการต้อนรับแบบไหน  เหมือนเข็ดไปเลย มันกลัวฝังใจไปเลย  หวังว่าคงไม่เจอแบบนี้อีกในหมู่บ้านอื่นๆ นะคะ

 
โดย เมี่ยน เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2552, 14 : 52 น. IP : 124.121.168.254  

ความคิดเห็นที่ 9

สวัสดีค่ะน้องอยู่บ้านทรายทองหมู่ที่ 8 ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่านค่ะหรือ(ห้วยจุก)054-730064ค่ะ


ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่แม่โจ้ค่ะ

 
โดย เหมยฟาม pin29_maejo@hotmail.com เมื่อ วัน จันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552, 14 : 32 น. IP : 112.142.123.50  

ความคิดเห็นที่ 10

จ.น่านยังมีบ้านทรายทอง บ้านห้วบละเบ้ายา  บ้านสมุนใหม่  บ้านห้วยละพี  บ้านกลางพัฒนา


บ้านห้วยลี่  บ้านน้ำงาว  ค่ะ

 
โดย เหมยฟาม pin29_maejo@hotmail.com เมื่อ วัน จันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552, 14 : 36 น. IP : 112.142.123.50  

ความคิดเห็นที่ 11

 บ้านเย้าขุนแหง  204 หมู่ 1 .บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทร 087 1724956


ลำปางชื่อบ้านขุนแหง หมู่ 7  ต.ปงเตา  อ.งาว จ.ลำปาง ไม่ใช่  หมู่ 1ต.บ้านแหงค่ะ

 
โดย vv เมื่อ วัน อังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2552, 06 : 44 น. IP : 118.172.208.134  

ความคิดเห็นที่ 12
เป็นเมื่ยนหมู่บ้านป่าไร่หลวงใครรู้จักบ้าง ช่วยตอบด้วยนะ  
โดย สุ เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552, 18 : 05 น. IP : 203.151.209.131  

ความคิดเห็นที่ 13

เหรอมีเพื่อนและคนรู้จักที่บ้าน นั้นด้วย เคยไป 2-3 ครั้ง  มั้ง ไม่มีญาติ ที่นั่นเลย


 


ก๋อไหน

 
โดย ก๋อไหน ynuphon@hotmail.com เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2552, 13 : 17 น. IP : 222.216.82.64  

ความคิดเห็นที่ 14
เพื่อนพี่ชื่ออะไรเหรอ เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแล้วพี่ไปหมู่บ้านป่าไร่หลวงแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง เอียอยากบอกว่าดีใจมากเลยที่ก๋อไหนตอบมา  
โดย สุ เมื่อ วัน เสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2552, 16 : 45 น. IP : 203.151.209.131  

ความคิดเห็นที่ 15
พี่น้องอิ่วเมี่ยนครับ

จ.กาญจนบุรี ก็มีหมู่บ้านเมี่ยนด้วย


เพื่อนๆไปเซย์อาโหล กับ เมี่ยนเมืองกาญจน์ดีไหม
 
โดย พี่ตี๋ tanakornproject@hotmail.com เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2552, 20 : 02 น. IP : 111.84.80.81  

ความคิดเห็นที่ 16

บ้าน เล่าชีก๋วย  หมู่ 16  ต.ป่าตึง  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  57110  


ปัจจุบัน  ขึ้นกับบ้าน  ห้วยต่าง  หมู่ 16  (บ้านลาหู่ )


ผู้นำชุมชน  นายซานเชียง  แซ่เติ๋น  โทร  0871831152


 

 
โดย โหล่ว kong_av@hotmail.com เมื่อ วัน เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2552, 16 : 04 น. IP : 118.172.74.25  

ความคิดเห็นที่ 17

บ้านห้วยปอ
ต.ปอ อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย
 
โดย เมี่ยนตอน tanakornproject@hotmail.com เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2552, 09 : 34 น. IP : 111.84.46.203  

ความคิดเห็นที่ 18
เมืองกาณจ์ก็มีไม่ใช่หรือครับผมได้ยินมาว่ามีหนึ่งหมู่บ้านครับ
แต่ไม่รู้ว่าชื่อหมู่บ้านอะไร
 
โดย mun เมื่อ วัน อังคาร ที่ 22 กันยายน 2552, 00 : 58 น. IP : 222.123.153.9  

ความคิดเห็นที่ 19

ที่กาญจนบุรี หมู่บ้านเมี่ยน ชื่อ บ้านทุ่งนางครวญ  ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ  (มิตรสหายบอกมา จึงขอบอกต่อ)

 
โดย เติ๋น หยง เมื่อ วัน เสาร์ ที่ 26 กันยายน 2552, 14 : 21 น. IP : 133.254.5.52  

ความคิดเห็นที่ 20

ที่เชียงใหม่มีเหมี่ยนหลางที่เดียวเอง


เราเป็นคนเชียงใหม่  เป็นเหมี่ยนจ้า


ได้ข่าวว่า ปีหน้าจะมีอิ่วเหมี่ยนสัมพันธ์ที่หมู่บ้านเราด้วย


ยากให้จัดจัง เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างเหมี่ยนหมดเลย


ถ้าจัดจริง ๆ จะลางานไปช่วยอย่างเต็มที่เลยยยยยย


ดีใจค่ะที่ได้รู้จักเวบนี้นะคะ


 


อิอิ

 
โดย pink เมื่อ วัน เสาร์ ที่ 26 กันยายน 2552, 23 : 05 น. IP : 58.9.192.45  

ความคิดเห็นที่ 21
คนชื่อตี๋ใหญ่ แถวเมืองน่าน อยู่บ้านไหน  ได้ยินแต่ชื่อ มีเมียหรือยัง   
โดย คนรู้จัก เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2552, 18 : 16 น. IP : 61.7.169.87  

ความคิดเห็นที่ 22
อยากรู้จักคนชื่อ วิ  สาวนำงาว เมืองน่าน ครับ  ใครรู้อยู่ไหน  บอกที่ครับ  
โดย ตุ๊ดๆ เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2552, 18 : 26 น. IP : 61.7.169.87  

ความคิดเห็นที่ 23

คห.20


ชื่อหมู่บ้านเมี่ยนอะไร ที่เชียงใหม่


อยากไปเที่ยวจัง รบกวนแจ้งหน่อยนะใครรู้


แหลงจิ่งโอ่

 
โดย enjoy เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2552, 15 : 46 น. IP : 125.24.190.152  

ความคิดเห็นที่ 24

ก๋อไหน  ลืมหมู่บ้านเมี่ยนที่ บ้านน้ำต้ม อ.ปง อะเปล่า

 
โดย บ้านน้ำต้ม minmin1908@hotmail.com เมื่อ วัน พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2552, 06 : 57 น. IP : 180.183.96.35  

ความคิดเห็นที่ 25

หมู่บ้านชาวเมี่ยน ณ. บ้านน้ำต้ม อ.ปง ด้วยครับ

 
โดย ใจ้จิ้ง chaowalit_w@hotmail.com เมื่อ วัน พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2552, 07 : 57 น. IP : 180.183.98.214  

ความคิดเห็นที่ 26

สวัสดีค่ะ พี่น้องเมี่ยน


ตอนปีใหม่เพิ่งไปเที่ยวภูชี้ฟ้ามา มีคนเมี่ยน นะ และที่ทองผาภูมิเคยไปก็มี


ส่วน ที่บ้านดง อ.งาว ลำปาง เป็นที่ใหม่ กับ บ้านห้วยหกก็มีมาหลายสิบปีละเหมือนกัน ส่วน แม่ฮ่องสอนไม่มีบ้างเหรอคะ ที่เชียงใหม่น่าจะเยอะกว่าแต่ทำไมแทบไม่มี  เดี๋ยวนี้ลูกหลานพูดภาษาไม่ได้กันแล้ว น่าเศร้าเนอะ


อยู่กรุงเทพเจอแต่ม้งเพียบเลยอ่ะ

 
โดย อาก้อย goifey2529@hotmail.com เมื่อ วัน อังคาร ที่ 12 มกราคม 2553, 16 : 49 น. IP : 110.164.248.234  

ความคิดเห็นที่ 27
หนุ่มบ้านน้ำงาวเถื่อนวะ  
โดย คนเกลียดน้ำงาว india_in@hotmail.com เมื่อ วัน จันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553, 00 : 51 น. IP : 125.25.197.2  

ความคิดเห็นที่ 28

ขอบคุณ มากครับ ผู้ให้ข้อมูลใหม่ เพิ่มเติม เข้ามาทุกๆท่าน  จะรวบรวม อีกครั้งให้ ดีกว่านี้ ครับ


ส่วนที่ถามว่า ทำไม ที่ เชียงใหม่ ไม่มีหมู่บ้านเลย  ทั้งๆที่น่ามีจะมากกว่าที่อื่นๆ  จริงๆก็ 


ขอ ตอบ  ว่า  จ.เชียงใหม่   มีเมี่ยน แค่ 1 หมู่บ้านเท่านั้น ครับ  คือ ที่   บ้าน ปางควาย  อ. ฝาง  ครับ


ส่วนที่  จ. แม่ฮ่องสอน,  จ. ลำพูน,  จ. แพร่   นั้นไม่มี หมู่บ้าน เมี่ยน เลย  ครับ


 


 

 
โดย ก๋อไหน ynangh@sanook.com เมื่อ วัน จันทร์ ที่ 5 เมษายน 2553, 19 : 37 น. IP : 116.10.173.244  

ความคิดเห็นที่ 29

รักสาวเมี่ยน เชียงรายมาก++

 
โดย ใหม่ร่มเย็น ตอน few2363@hotmail.com เมื่อ วัน อังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2553, 11 : 44 น. IP : 124.157.185.230  

ความคิดเห็นที่ 30

อย่า  ลืม  มา เที่ยว


ใหม่ร่มเย็น  ด้วย  นะ  คับบบบบบบบ


 

 
โดย ใหม่ร่มเย็น ตอน few2363@hotmail.com เมื่อ วัน อังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2553, 11 : 48 น. IP : 124.157.185.230  

ความคิดเห็นที่ 31
เข้าชม ผลงานเพลงชุดฉบับ"อิ้วเมี่ยน" ของผมได้แล้วครับที่นี่
http://iu-mien.ning.com/
 
โดย r-hlue free-manx@hotmail.com เมื่อ วัน อังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2553, 12 : 39 น. IP : 115.87.209.164  

ความคิดเห็นที่ 32

ก๋อไหนมี


เวฟ


อิ้วเมี่ยนไหมคนห้วยชมภู

 
โดย แคะ kae_lion@hotmail.com เมื่อ วัน อังคาร ที่ 25 มกราคม 2554, 10 : 58 น. IP : 119.42.78.52  

ความคิดเห็นที่ 33

web เมี่ยน ที่นิยมเข้าไปใช้บริการกันเยอะก็มี 2 web ครับ ตามนี้ครับ
www.allmien.com และ http://iu-iem.ning.com/ ครับ
 
โดย อาหลู่ ภูลังกา free-manx@hotmail.com เมื่อ วัน อังคาร ที่ 25 มกราคม 2554, 14 : 58 น. IP : 203.144.220.241  

ความคิดเห็นที่ 34
ขอแก้ไนหมู่บ้าน หมากเลี่ยมเป็นห้วยแม่เลี่ยมค่ะ  
โดย สาวเมี่ยน เมื่อ วัน อังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554, 14 : 04 น. IP : 223.206.195.210  

ความคิดเห็นที่ 35

บ้านนาไร่เดียว ต.แม่กา อ.เมืองจ.พะเยา      กับ     บ้านแม่หยวก ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง

 
โดย ก้อย koykoykoy3@hotmaol.co.th เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554, 22 : 25 น. IP : 61.7.140.214  

ความคิดเห็นที่ 36
ช่วงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ผมเดินทางไป หมู่ และหมู่ 2 ต.ผาช้างน้อย เพื่อตามหาเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้เจอกัน มากว่า 6 ปี เธอชื่อ ณัฐปัทม์ แซ่เติ๋น ชื่อเล่นว่า เหมย แต่การเดินทางไปหาเธอครั้งนี้ ผมไม่รู้หรอกว่าจะเจอกับเธอหรือเปล่า และผมก็ไม่เคยไปที่บ้านของเธอด้วย ผมจำได้เพียงลางๆว่า บ้านของเธอ อยู่ที่ ต.ผาช้างน้อย เธอเคยจดใส่กระดาษไว้ให้ แต่ผมทำหาย ครั้งสุดท้ายที่เจอ เธอบอกว่าทำงานย่านพระประแดง จ.สมุทรปราการ แต่ผมก็ไม่ได้ถามว่า อยู่บริษัทอะไร ด้วยเหตุผลบางอย่าง ขอละไว้ไม่บอกกล่าวในที่นี้ ผมเข้าไปพบผู้ใหญ่บ้าน ผญ.ช่วยเช็คจากทะเบียนราษฎร์แล้ว ไม่พบชื่อตามที่ผมแจ้งไป ผญ.ให้คำแนะนำว่าเธออาจเปลี่ยนชื่อไปแล้ว ผมอยากเจอเธอมากครับ ใครที่อ่านกระทู้นี้แล้ว มีข้อมูลที่ใกล้เคียงกับที่ผมแจ้งไว้ ช่วยตอบลงในเว็ปนี้ให้ผมได้ทราบด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอบคุณมากครับ  
โดย ฉาย w_pattanapong@yahoo.com เมื่อ วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2554, 15 : 34 น. IP : 182.53.168.88  เข้าพิพิธพัณฑ์ : เกี่ยวกับโครงการ : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยม : ติดต่อเรา : English Version
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย ฅนบ้านนอก เจ้าของเว็บ "มูลนิธิกระจกเงา"
รูปภาพและข้อมูลภายในเว็บไซต์แห่งนี้ หากท่านประสงค์จะนำไปเผยแพร่ สามารถกระทำได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์
JavaScript Menu By Milonic.com