หกเผ่าชาวดอย|เกี่ยวกับโครงการ|กระดานข่าว|สมุดเยี่ยม|English 
กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู อาข่า เผ่าอื่นๆ
เว็บบอร์ด Hilltribe.org (กติกาและมารยาท)

|ห้องสนทนาทั่วไป | ห้องอาข่า | ห้องเมี่ยน | ห้องม้ง |ห้องลาหู่ | ห้องลีซู | ห้องกะเหรี่ยง | ประกวดหนังสั้น |
Untitled Document
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552   


ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552

งานมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูแห่งประเทศไทย เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา โดยมีการหมุนเวียนกันจัดในชุมชนตามจังหวัดที่มีชาวลีซูอาศัยอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย แต่สำหรับการจัดงานฯ ประจำปี 2552 ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดงาน (เจ้าภาพ) ได้มีมติและเห็นชอบร่วมให้จัดงาน ณ ลานวัฒนธรรมชุมชนลีซูบ้านร่มเกล้าสหมิตร (บ.48) ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2552โดยคณะกรรมการจัดงานได้แจ้งว่าการจัดงานครั้งนี้มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการจัดงานที่ชาวลีซูจังหวัดตากเป็นเจ้าภาพร่วมกันครั้งแรกและมีการจัดเตรียมงานมายาวนาน การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายร่วมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติในหลวง ที่ทรงครองราชย์มายาวนานและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวลีซูและพสกนิกรชาวไทยทุกคนโดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ ๑) เพื่อเป็นเวทีเรียนรู้ ฟื้นฟู และสืบทอดภูมิปัญญาและเป็นพื้นที่แสดงออกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับชาวลีซูและผู้สนใจทั่วไป ๒) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนสถานการณ์และปัญหาที่มีผลกระทบต่อชาวลีซูและชนเผ่าพื้นเมืองโดยรวม ๓) เป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและร่วมรณรงค์ประเด็นสนใจร่วมของชาวลีซูสู่สาธารณะ ๔) เป็นการสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีและขยายความร่วมมือระหว่างชาวลีซูกับบุคคล องค์กร หน่วยงานและเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมหลัก ๆ ในงาน ประกอบด้วยพิธีกรรมพื้นบ้านลีซู,พิธีเปิดงาน (โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีการแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองหลายกลุ่มชาติพันธุ์(ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ อาข่า และลีซู), พิธีการต้อนรับแขก, พิธีการแสดงความเคารพผู้อาวุโส เวทีเสวนาร่วมของผู้รู้ ผู้อาวุโส เยาวชนลีซู นักวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป (ซึ่งจะพูดถึงประวัติศาสตร์ชาวลีซู,สถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหา) กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน(เช่น การตีลูกข่าง โยนลูกช่วง เล่นสะบ้า ขาหยั่ง การยิงหน้าไม้แบบพื้นบ้านลีซู รวมถึงการเย็บปักถักร้อยของกลุ่มสตรี) การแสดงกิจกรรมวัฒนธรรมลีซูต่าง ๆ อาทิเช่น เล่นดนตรี เต้นรำ, ร้องเพลง, แสดงพิธีกรรมที่สำคัญที่สำคัญในวิถีชีวิตลีซู ตลอดจนมีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนลีซูต้นแบบ การจัดนิทรรศการ มุมแสดงศักยภาพเด็กและเยาวชน จำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นบ้านที่หลากหลายและมากมายอีกด้วย โดยมีการบันทึกข้อมูลเป็นเอกสาร ภาพถ่าย และวีดีโอเทปเพื่อเผยแพร่หลังเสร็จสิ้นงานอีกด้วย ซึ่งทางคณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่พี่น้องลีซูทั้งประเทศ และส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนลีซูที่ต้องการเพิ่มกระบวนการเรียนรู้และมีพื้นที่แสดงออกด้านการใช้ภาษาแม่ (ภาษาลีซู) และการสืบทอดวัฒนธรรมมากเป็นพิเศษอีกด้วย

สิ่งที่ต้องการขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนลีซูที่จะเข้าร่วมงาน: ๑) ให้แจ้งข่าวและประสานชาวบ้านในชุมชนตนเอง เพื่อเตรียมความเรียบร้อยของลูกบ้านที่จะมาและเตรียมกิจกรรมเข้าร่วมงานครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง ๒) ขอให้ผู้นำชุมชนช่วยแจ้งยอดผู้เข้าร่วมงาน (ประมาณการ) มายังผู้จัดงานโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จัดงานได้เตรียมความพร้อมในเรื่องที่พักและอาหารในช่วงที่ร่วมงานเป็นการล่วงหน้าได้ดีขึ้น

ผู้รับผิดชอบจัดงาน: คณะกรรมการจัดงาน (ประกอบด้วยชาวบ้านชุมชนร่มเกล้าสหมิตร (บ้าน 48) ผู้นำ ผู้รู้ ผู้อาวุโสจากองค์กรชุมชนลีซู จังหวัดตาก) ร่วมกับเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย

ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน: องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาก องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คีรีราษฎร์ ร่วมกับบริษัทห้างร้านในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: นายกำพล เข็มฤทธิ์ (ประธานคณะกรรมการจัดงาน: 081-972 7304) หรือนายอภิธาน สินย้าง (กรรมการและเลขานุการ: 082-195 6986)

อย่าลืม!!! ...พบกันที่งานมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2552 ที่บ้าน 48 จ.ตาก นะครับ...
 
โดย webmaster เมื่อ วัน อังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552, 12: 38 น. IP : 118.172.75.33  

ความคิดเห็นที่ 1

 
โดย webmaster เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552, 10 : 57 น. IP : 118.172.71.66  

ความคิดเห็นที่ 2

สวัสดีคร้าบบบบบบบบบบบบ

หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง และหายไปเสียหลายวัน
วันนี้เอารูปบรรยากาศงานมาให้ชมกันนะครับบบ

ออกเดินทางจาก บขส เชียงราย 07.45 น. ไปลงที่เชียงใหม่ ก่อนจะต่อรถเที่ยวเวลา 11.45 น. ไปลงที่แม่สอดด

กว่าจะถึงแม่สอดก็ปาเข้า ไป เกือบห้าโมงเย็น...

เหลืออีกประมาณ 50 กม. จะถึงจุดหมายยยยย
จะได้พักแล้วครร้าบบบ นั่งรถจนตูดดด้านละ
พี่น้องลีซูจากต่างถิ่นเริ่มทะยอยมากันตั้งแต่ก่อนวันงาน เหมือนเราเลยถึงสถานที่ปุ๊บ พักหายเหนื่อยได้พักหนึ่งก็ เดินรอบหมู่บ้านสำรวจสถานที่
พาไปดูลานจัดกิจกรรมกันนะครับ


เดาสิ อะไรเอ่ย.........มีไว้ทำไม...???ชาเหลยยยยยยยยยยยยยยย
เป็นที่นอนพี่ต้นซุงเองจ้าา เนื่องจากบ้านที่เราไปนอนมีญาติๆ พีน้องมาพักกันเยอะ ที่พักไม่เพียงพอ
ในบ้านต้องให้สาวๆ นอน ผู้ชายตาดำๆ อย่างพี่ซุงจึงเสียสละออกไปนอนบ้านพักตากอากาศส่วนตัว
ตอนนอนเปิดประตูที่ไว้ตลอด เย้นเย็นนนนนนน
 
โดย พี่ต้นซุง เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552, 22 : 24 น. IP : 118.172.64.187  

ความคิดเห็นที่ 3


บรรยากาศตอนเช้าๆ ที่บ้านใหม่ลีซู เวลา 07.00 น.

อากาศเย็นๆ สดชื่นครับ ไม่หนาว ไม่ร้อน พอดี
กำลังเย็นๆๆสาวน้อย ลีซูน่ารักไหมครับบบ


ถ่ายรูปหมู่... 
โดย พี่ต้นซุง เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552, 22 : 26 น. IP : 118.172.64.187  

ความคิดเห็นที่ 4
เอาสรุปงานมาให้รับทราบกันถ้วนหน้าคร้าบบ
สรุปผลการจัดงาน

มหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552

21-23 กุมภาพันธ์ 2552

ณ ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านร่มเกล้าสหมิตร (บ้าน 48) ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

.........................................................

ความเป็นมา

งานมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูแห่งประเทศไทย เป็นงานประจำปีของเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย ที่ดำเนินการต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี ถือเป็นงานร่วมของพี่น้องลีซูทั่วประเทศไทย โดยมีธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดงานแบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพโดยชุมชนลีซูตามจังหวัดต่าง ๆ ในระยะที่ผ่านมา งานมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูฯนั้น ได้หมุนเวียนจัดงานในเขตจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เท่านั้น จนกระทั่งปี 2552 องค์กรชุมชนลีซูจังหวัดตาก รับเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรก โดยมีนายกำพล เข็มฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานและกรรมการร่วมจัดงาน จำนวนกว่า 30 คน เป็นกำลังหลักในการจัดงาน และมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ (อ.พบพระ จ.ตาก) องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับลีซูและชนเผ่าพื้นเมือง ตลอดจนบริษัท ห้างร้านและบุคคลผู้มีจิตกุศลหลายท่านร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ ซึ่งมีการจัดงาน ณ บ้านร่มเกล้าสหมิตร (บ้าน 48) ม.5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งมีผู้แทนชุมชนลีซูจากทั่วประเทศ เข้าร่วม งานไม่น้อยกว่า 3,000 คน โดยมีนายคมสันต์ เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและมีแขกสำคัญ ๆ อีกหลายท่าน คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร(สภ.) พบพระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คีรีราษฎร์ นายก อบต.ช่องแคบ ที่ปรึกษาการจัดงานผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนบริษัท/ห้างร้านด้านธุรกิจเกษตรในพื้นที่ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูฯในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไป

1.1 กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นฐาน:

> การเต้นรำรื่นเริงแบบลีซู มีศิลปินที่เป็นนักดนตรี (ทั้งจากชุมชนเจ้าภาพและต่างจังหวัด) คอยสลับเปลี่ยนกันเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ ฝู่หลู (แคน) ชือบือ (ซึง) และจยู่-ลยู่ (ขลุ่ย) คอยนำการเต้นรำตลอดทั้ง 3 วัน นอกจากนี้ยังมีการเชิญแขกต่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาร่วมงาน ได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมและสนุกสนานกับการเต้นรำอีกด้วย

> การแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน ในปีนี้วัสดุอุปกรณ์การละเล่นได้เตรียมมาโดยบ้านแม่มอญ (จ.เชียงราย) และชุมชนเจ้าภาพ โดยมีการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน 4 ชนิดได้แก่

1) การเล่น “ละโฆ๋ว” (ลูกสะบ้า) มี 2 ประเภท คือ 1.1) เล่น “หยะแกะ”(สะบ้าทอย) สำหรับผู้ชาย 1.2) เล่น “ซยู่-ลญู้” (สะบ้าล้อ) สำหรับผู้หญิง

2) การเล่น “โตโล” (ลูกข่าง) สำหรับผู้ชาย

3) การเล่น “อ้ะโหม่ชือแบะ” (ขาหยั่ง) สำหรับผู้ชาย

4) การเล่น “กวัวะสื่อ” (ลูกช่วงโยนผ้า) สำหรับผู้หญิงและชาย

> การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน ในปีนี้มีการสาธิต 3 ชนิด คือ

1) การเล่น “โลปื๋อ” (ก๋งไม้ไผ่) สำหรับผู้ชาย

2) การเล่น “หมื่อกวัวะพวู” (โทรโข่งพื้นบ้าน) ใช้ในการพูดสื่อสารเล่นสำหรับเด็กและการร้องเพลงโต้ตอบสำหรับผู้ใหญ่

3) การแสดง “ชือแหละ” (ศิลปะป้องกันตัว)

> การร้องเพลงโต้ตอบ ซึ่งเป็นพื้นที่แสดงความสามารถด้านบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวลีซู โดยทั่วไปนิยมร้องกันในช่วงกลางคืนและใช้ระยะเวลาร้องโต้ตอบกันยาวนาน ซึ่งในปัจจุบันนิยมร้องกันเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น

1.2 กิจกรรมพิเศษ/กิจกรรมใหม่ ที่จัดขึ้นในปีนี้ ได้แก่:

> การแสดงเต้นรำประชันความสามารถและความพร้อมเพียงบนเวทีของชุมชนและกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ที่มาร่วมงาน

> การแสดงละครเพลงและชีวิตแบบโบราณของลีซู

> แสดงวัฒนธรรมของศิลปินเยาวชนลีซู

> การประกวดเยาวชนลีซูต้นแบบ

> การแสดงซุ้มวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองที่มีในพื้นที่ เช่น อาข่า ลาหู่ เมี่ยน และม้ง

> การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาแม่และวัฒนธรรมลีซูสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงาน

> การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา นำเสนอข้อมูลเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ตลอดจนแนะนำข้อมูลองค์กรชนเผ่าพื้นเมืองและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับลีซูและชนเผ่าพื้นเมือง

> การประชุมผู้รู้และผู้นำชุมชนลีซูที่ร่วมงาน (ทั้งทางการและไม่ทางการ) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การจัดงานที่ผ่านมา และร่วมแสดงความคิดเห็นสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของงานมหกรรมฯครั้งนี้ ตลอดจนเป็นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนและชาวลีซูประสบอยู่ ทุก ๆ วัน

> การจัดพิธีแสดงความเคารพผู้อาวุโสแบบดั้งเดิมของชาวลีซู เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนลีซูได้รับรู้ความสำคัญและความหมายของพิธีดังกล่าว

> การสรุปงานและส่งมอบความเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 โดยมีเครือข่ายลีซู จังหวัดเชียงราย รับเป็นเจ้าภาพจัดงานในคราวต่อไป

นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงวงดุริยางค์ของโรงเรียนร่มเกล้า 2 ช่วยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ในช่วงเปิดงาน และยังมีการจำหน่ายสื่อ CD และ VCD อาหารและสินค้าทั้งที่เป็นของพื้นบ้านและทั่วไปให้ผู้มาร่วมงานได้เลือกซื้อตลอดงาน ยังมีกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมงานได้ทำ แต่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ อาทิเช่น การทำความรู้จักและแวะเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง และการท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมลีซูและแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจอีกหลายแห่ง อีกด้วย

บทเรียนสำคัญ ๆ

1. การจัดงานมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูแห่งประเทศไทย เป็นงานที่ชาวลีซู เริ่มมีความตระหนักและเห็นว่าเป็นงานหน้าหมู่ (งานร่วม) ที่ต้องช่วยกันระดมทุนหรือทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการจัดงาน และผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องเตรียมตัวเองและรับผิดชอบตัวเองมาร่วมงานนี้ เป็นประจำทุก ๆ ปี มากขึ้น

2. การจัดงานในแต่ละครั้ง จำเป็นต้องมีกลไกจัดงาน (เช่นคณะกรรมการ หรือ คณะทำงานจัดงาน) ที่ชัดเจนและต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนลีซูในชุมชนและจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพอย่างแท้จริง จึงจะสามารถจัดงานในลักษณะเช่นนี้ได้

3. นอกจากกิจกรรมเต้นรำที่ลาน ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานแล้ว การจัดกิจกรรมบนเวทีถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับการดึงดูดให้ทุกคนที่มาร่วมงาน (ทั้งคนที่เต้นและไม่ได้เต้นรำ) ได้ชม ได้ฟัง และร่วมเรียนรู้อย่างน่าสนใจยิ่ง

4. การจัดงานมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สร้างการเรียนรู้ให้กับชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มอื่น ๆ ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภายในข่ายตนเองและได้ถูกยกระดับงานดังกล่าว ไปเป็นงานมหกรรมฯสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองในระดับประเทศและภูมิภาคระหว่างประเทศอีกด้วย

สิ่งท้าทายและข้อเสนอแนะสำหรับการจัดงานมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมลีซูแห่งประเทศไทย

1. การจัดงานคราวต่อไป ควรสร้างสื่อและบรรยากาศให้ชุมชนและประชาชนที่เป็นเจ้าภาพและเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นผู้จัดงานจริงมากยิ่งขึ้น สำหรับองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ (ทั้งภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน) ที่มีความพร้อมและมีจิตกุศลทั้งหลาย ควรได้ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานอย่างแท้จริง เพิ่มมากขึ้น

2. การจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง ควรมีอย่างต่อเนื่อง และต้องมีทีมงาน (ในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะทำงาน) ที่มารับผิดชอบการจัดกระบวนที่ชัดเจน มีทีมพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการทั้งผู้หญิงและชายที่สามารถใช้ภาษาลีซู มีความเข้าใจประวัติศาสตร์งาน รู้รายการและเนื้อหาการจัดงาน ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่สื่อสารให้ข้อมูลและทำกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงาน เป็นระยะ ๆ ตลอดงาน โดยผู้เข้าร่วมงานในปีนี้ ได้สะท้อนความเห็นว่าในคราวต่อไป การใช้เครื่องขยายเสียงไม่ควรพูดไมค์พร้อมกันหลายตัวในคราวเดียวกัน และควรจัดระบบเสียงบนเวทีกับระบบเสียงไมค์ลอยที่ติดประจำเครื่องดนตรีที่ลานเต้น ไม่ให้คลื่นแทรกทับกันหรือเสียงข่มทับกัน จนขาดความน่าสนใจทั้ง 2 แห่ง

3. สิ่งที่ควรปรับปรุงสำหรับการจัดทำสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์สำหรับงานมหกรรมฯลีซู คราวต่อไป

3.1 ผลิตสื่อที่ต้องการรณรงค์แต่ละปี ในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น

> จัดทำสื่อ VCD ประชาสัมพันธ์งาน เพื่อฉายบนเวทีกลางในช่วงกลางคืน โดยอาจจะเป็นการรวบรวมภาพบรรยากาศและกิจกรรมในงานมหกรรมฯที่ผ่านมา ให้ผู้เข้าร่วมงานที่เคยไปได้ระลึกถึงความหลังและให้ผู้เข้าร่วมงานที่ไม่เคยไปได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

> ในแต่ละปีควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในประเด็นเฉพาะ เช่น การพูดภาษาแม่ การแต่งกาย การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้วัฒนธรรมลีซู เป็นต้น และต้องมีการเตรียมประเด็นที่จะรณรงค์เป็นการล่วงหน้า

> ทางคณะกรรมการจัดงานหรือกองเลขาจัดงาน ต้องผลิตสื่อ CD/VCD เกี่ยวงานที่จัดไป โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาของประวัติศาสตร์งาน กิจกรรมต่าง ๆในงาน และบรรยากาศแวดล้อมทั้งหมด ทันทีหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน ซึ่งอาจจะเสนอและผลักดันให้มีแผนการผลิตสื่อเหล่านี้ไว้ในแผนงบประมาณการจัดงานที่ชัดเจนด้วย ก็จะเป็นการดีมาก

3.2 ควรมีการออกแบบและประยุกต์สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน

> ผู้เข้าร่วมงานที่เป็นวัยกลางคนและคนเฒ่าคนแก่ ต้องนำเนื้อหาของปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันและเนื้องานมหกรรมฯปรับใส่บทเพลงแนวดั้งเดิมที่ถนัด แล้วนำมาใช้ร้องเพลงรณรงค์ในช่วงงาน ซึ่งคาดหวังว่าจะทำให้คนรู้เพลงดั้งเดิมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์และความสำคัญของงานมหกรรมฯลีซูมากยิ่งขึ้น

> ผู้เข้าร่วมงานที่เป็นเด็กและเยาวชน ต้องนำเนื้อหาวัฒนธรรมลีซูและเรื่องราวสาระสำคัญของงานมหกรรมฯลีซู นำมาแต่งเป็นบทเพลงประยุกต์สมัยใหม่ เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงสื่อประเภทนี้ได้มากกว่าได้หันกลับมาสนใจในคุณค่าวัฒนธรรมตนเองมากขึ้น

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมบนเวที ที่ควรมีเพิ่มเติม ในคราวต่อ ๆ ไป

4.1 การประกวด “ฮีซือผ่า-ฮีซือมา” (พ่อบ้าน-แม่บ้านตัวอย่าง) ที่เป็นบุคคลต้นแบบที่สามารถสอนบุตรหลานตัวเองได้ใช้ภาษาแม่ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมลีซู และสอนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม หรือเป็น “ครอบครัวตัวอย่าง” ของชาวลีซูในปัจจุบัน

4.2 ควรมีการใช้เวที เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับรณรงค์ประเด็นเด่น/ประเด็นเฉพาะในแต่ละปี ซึ่งอาจจะใช้รูปแบบที่หลากหลาย เช่น การพูดรณรงค์ การแสดงละคร การฉายภาพพร้อมกับเสียง เป็นต้น

4.3 กิจกรรมบนเวที ต้องระวังเรื่องการประกวดหรือแข่งขันกัน ซึ่งเป็นไปตามกระแสหลักที่ง่ายต่อการสร้างความขัดแย้งระหว่างชุมชนหรือเครือข่ายลีซูจังหวัดต่าง ๆ ได้

5. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการสำหรับการจัดงานมหกรรมลีซูฯ ในคราวต่อไป

5.1 การสรุปงาน การเปิดและปิดงานมหกรรมลีซูฯ ในคราวต่อไป ควรจัดในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นช่วงที่มีคนอยู่ในลานจัดงานเป็นจำนวนมาก เพราะจะเกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมได้มากขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนส่วนใหญ่จะอยู่ในงาน นอกจากนี้ ถ้ามีการจุดประทัดหรือดอกไม้ไฟ จะดูสวยงาม โดดเด่น และยิ่งใหญ่มากขึ้น จากประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จัดช่วงกลางวัน ทำให้คนส่วนใหญ่มายังไม่ถึง (โดยเฉพาะช่วงเปิดงาน) ไม่อยากมา (ร้อนหรือยังพักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการร่วมกิจกรรมภาคกลางคืน) หรือคนเหลือน้อย (ส่วนใหญ่ จะรีบกลับบ้าน)

5.2 ระยะเวลาการจัดงานควรยาวกว่า 2 วันเต็ม (น่าจะอย่างน้อย 3 วัน) เพราะรายการกิจกรรมมีมาก ทำให้ทุกครั้ง มักเร่งจัดให้เสร็จตามกำหนด จึงจัดแบบไม่มีคุณภาพ เพียงเพื่อให้จบตามเวลาเป็นหลัก และควรจัดงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนลีซู สามารถเข้าร่วมงานได้มากขึ้น

5.3 ควรมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนจัดงานร่วมกัน โดยเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทยต้องจัดให้มีกลไกรับผิดชอบการระดมทุนและการจัดการที่น่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานมหกรรมลีซูฯเป็นงานสาธารณะของประชาชนลีซูทุกคน จึงต้องให้สร้างความรู้สึกและตระหนักร่วมรับผิดชอบและร่วมเป็นเจ้าของตลอดไป นอกจากนี้ต้องสร้างระบบการจัดการบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินสำหรับงบประมาณที่ระดมมาจัดงานมหกรรมลีซูฯ ที่มีมาตรฐาน มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างหลักประกันพื้นฐานให้ผู้บริจาค ผู้สนับสนุนได้ยอมรับและต้องการสนับสนุนกิจกรรมสืบเนื่องต่อไปด้วย

5.4 การผลักดันงานมหกรรมลีซูฯ ต้องมีการประสานงานและรับผิดชอบร่วมกันโดยเจ้าภาพจัดงานและคณะกรรมการเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย หรือหากสามารถยกระดับงานมหกรรมลีซูฯในแต่ละปีให้เป็นงานร่วมของลีซูอย่างแท้จริง ทางเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย ต้องสร้างกลไกเฉพาะ (ทั้งคณะกรรมการและกองเลขาฯ) ขึ้นมารองรับอย่างจริงจังด้วย

……………………………………..

รวบรวมจากเวทีสรุปงานและจัดทำเอกสารโดย: นายศักดิ์ดา แสนมี่ (ที่ปรึกษาเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย)
 
โดย พี่ต้นซุง เมื่อ วัน จันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552, 12 : 30 น. IP : 118.172.67.44  

ความคิดเห็นที่ 5
พี่ๆทีมงานครับ ไม่ทราบว่าดี cd หรือว่า dvd ไหมคับ ไม่ได้เคยไปร่วมงานเลยคับอยากไปมากเลยคับแต่ติดงาน แต่หาโอกาสอยู่คับ ถ้ามีช่วยส่งเมล์กลับมาให้ผมหน่อยนะคับ แล้วผมจะติดต่อกลับไปนะคับ ขอบคุณคับ  
โดย หนุ่มยอดดอย ลีซูมหิดล เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2552, 22 : 42 น. IP : 61.90.108.233  

ความคิดเห็นที่ 6

จากที่ได้ไปร่วมงานครั้งล่าสุดที่ผ่านมานั้น
ก็มีวีซีดีที่มีผู้นำมาจำหน่ายในงานเหมือนกันครับ แต่ไม่ได้ซื้อกลับมาด้วย

ในส่วนของเรา ได้ไปถ่ายวีดีโอด้วยเหมือนกัน
ตัดเสร็จก็ได้คืนให้กับชาวบ้านไปแล้ว

สามารถดูวีดีโอสั้นตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ


http://www.hilltribe.org/autopage/show_page.php?h=37&s_id=21&d_id=21
 
โดย พี่ต้นซุง เมื่อ วัน อังคาร ที่ 7 เมษายน 2552, 15 : 42 น. IP : 118.172.67.217  

ความคิดเห็นที่ 7
an important bulk and deserves affluence of time and authentic scrutiny. Get an absorption of all your options afore accurate a adaptation and you’re constant constant automatic men's watch constant to be affronted with your own anxiety for a lifetime to come diamond watches for men.1 Casio (World Watch, Top Ten Lists, industry leading
Longines Watches (1832 years, the Top Ten Lists, professional Swiss watch brand)3 Rolex Watches (1908 Switzerland, Top Ten Lists China Well-known brand)4 Omega (1848 in in

automatic sport watches

in Switzerland, top ten watches, world watch)5 Tissot watch(the world watches, China famous brand, Top Ten Lists)6 Swatch(world watches, Top Ten Lists, industry-leading brand)7 Citizen(Japanese
top ten watches, world watch)8 Rossini Watch (China famous brands, Chinese brand names, Top Ten List)9 EBOHR (China Famous Brand Chinese brand names, Top Ten Ten discount dress watches Ten List)10 Fiyta Fiyta (China Well-known brands, Chinese brand names, Top Ten List) watches the price difference between true and false statement days away.Remember which
 
โดย dale zbylove1000@gmail.com เมื่อ วัน จันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2554, 08 : 31 น. IP : 218.95.18.138  เข้าพิพิธพัณฑ์ : เกี่ยวกับโครงการ : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยม : ติดต่อเรา : English Version
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย ฅนบ้านนอก เจ้าของเว็บ "มูลนิธิกระจกเงา"
รูปภาพและข้อมูลภายในเว็บไซต์แห่งนี้ หากท่านประสงค์จะนำไปเผยแพร่ สามารถกระทำได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์
JavaScript Menu By Milonic.com