หกเผ่าชาวดอย|เกี่ยวกับโครงการ|กระดานข่าว|สมุดเยี่ยม|English 
กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู อาข่า เผ่าอื่นๆ
เว็บบอร์ด Hilltribe.org (กติกาและมารยาท)

|ห้องสนทนาทั่วไป | ห้องอาข่า | ห้องเมี่ยน | ห้องม้ง |ห้องลาหู่ | ห้องลีซู | ห้องกะเหรี่ยง | ประกวดหนังสั้น |
Untitled Document
โครงการสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเชียงราย รับสมัครงาน   
โครงการสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเชียงราย
องค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ดำเนินงานด้านเด็กโดยให้ความช่วย เหลือเด็กในพื้นที่ทุรกันดารและด้อยโอกาสในรูปแบบการสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก ครอบครัวและชุมชน
ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสงเคราะห์ เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงมี จิตอาสาทำงานให้กับสังคมเพื่อปฏิบัติงานใน พื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในตำแหน่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่โครงการ

คุณสมบัติ
- การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชนบท หรือพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาเด็กและเยาวชน
- มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตั้งสำนักงานโครงการฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและหน่วยงานภาคีได้ดี
- สามารถทำงานร่วมกับเด็ก เยาวชน ชุมชน และโรงเรียนได้
- มียานพาหนะของตนเองและมีความคล่องตัวสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานคนเดียวได้

2.เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ

- เพศชาย – หญิง
- การศึกษาไม่น้อยกว่าระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาอาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาอื่น (เช่น การบริหารจัดการ / การตลาด / เศรษฐศาสตร์ / ฯลฯ) ที่มีหน่วยกิตการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นและบัญชีชั้นกลางไม่น้อย กว่า 15 หน่วยกิต และหากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีหรือการเงินมาแล้วไม่น้อย กว่า 2 ปี (โดยมีใบรับรองการผ่านงาน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Office โดยเฉพาะโประแกรม MS Word และ MS Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานงานกับบุคคลภายนอกและทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่าง ดี
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้


ผู้สนใจ ส่งเอกสาร ประกอบด้วย

- ประวัติส่วนตัว
- สำเนาบัตรประชาชน
- เอกสารแสดงการผ่านงานหรือการฝึกอบรม (ถ้ามี)
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา


มายัง
โครงการสงเคราะเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเชียงราย
241 ม.2 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-730334

หรือ
E-mail : cri.ccf@gmail.com

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 เมษายน 2553

โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อไปยัง ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้วเท่านั้น
 
โดย พี่ต้นซุง เมื่อ วัน พุธ ที่ 31 มีนาคม 2553, 17: 06 น. IP : 118.172.72.10  

ความคิดเห็นที่ 1

หวัดดีค่ะ


น่าเศร้าอยากทำงานจังเลย แต่ช่วงนี้ฝึกงานยังไม่จบเลย


 


พี่ต้นซุงมีงานเกี่ยวกับพัฒนาสังคมช่วยบอกด้วยน่ะค่ะ


ขอบคุณค่ะ

 
โดย สายลม aon012@hotmail.com เมื่อ วัน พุธ ที่ 31 มีนาคม 2553, 21 : 49 น. IP : 118.172.73.135  เข้าพิพิธพัณฑ์ : เกี่ยวกับโครงการ : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยม : ติดต่อเรา : English Version
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย ฅนบ้านนอก เจ้าของเว็บ "มูลนิธิกระจกเงา"
รูปภาพและข้อมูลภายในเว็บไซต์แห่งนี้ หากท่านประสงค์จะนำไปเผยแพร่ สามารถกระทำได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์
JavaScript Menu By Milonic.com